Pracownicy - Centrum Kształcenia Podyplomowego

Konferencje
Akty Prawne
Pracownicy Centrum Kształcenia Podyplomowego

Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego
mgr inż. Agnieszka Wasilewska
tel.: +48 71 784 17 93;
tel. kom.: +48 695 224 384
e-mail: agnieszka.wasilewska@umw.edu.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych

Koordynator Zespołu
mgr Magdalena Sitko
e-mail: magda.sawicka@gmail.com

mgr Anna Pacula
tel.: +48 71 784 18 57
e-mail: anna.pacula@umw.edu.pl

mgr Anna Hanc-Wójcik
tel.: +48 71 784 28 09
e-mail: anna.hanc-wojcik@umw.edu.pl
Urszula Stachowiak
tel.: +48 71 784 28 07 
e-mail: urszula.stachowiak@umw.edu.pl

 

Zespół ds. Kształcenia Specjalizacyjnego i Doskonalenia Zawodowego
Szkolenie specjalizacyjne i kształcenie ustawiczne lekarzy i lekarzy dentystów:

mgr Elżbieta Adamczyk
tel.: +48 71 784 11 57
e-mail: elzbieta.adamczyk@umw.edu.pl
Małgorzata Bednarska
tel.: +48 71 784 11 60
e-mail: malgorzata.bednarska@umw.edu.pl
mgr Bernarda Brzozowska-Jaryczewska
e-mail: bernarda.brzozowska-jaryczewska@umw.edu.pl

Zespół ds. Szkoleniowo-Konferencyjnych

Koordynator Zespołu
lek. Łukasz Gojny
e-mail: lukasz.gojny@umw.edu.pl

mgr Agnieszka Sokół
tel.: +48 71 784 19 89
email: agnieszka.sokol@umw.edu.pl

mgr Paweł Szcześniak
tel. +48 71 784 19 89
e-mail: pawel.szczesniak@umw.edu.pl