Podstawy Badań Populacyjnych

Konferencje
Akty Prawne
Podstawy Badań Populacyjnych
popcorn

Dane klasy odznaki

Podstawy Badań Populacyjnych

Posiadacz odznaki wziął udział w 6 godzinnym seminarium pt. Badania kohortowe – współpraca nauki z samorządem, POPCORN – POPulation COhort Research Network zorganizowanym przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. W trakcie seminarium posiadacz odznaki nabył wiedzę dotyczącą:

• podstaw badań populacyjnych,

• organizacji i zarządzania badaniami populacyjnymi

• zarzadzania danymi, procesem ich pozyskiwania, digitalizacji i przechowywania,

• możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na prowadzenia badań

Zakres merytoryczny seminarium obejmuje:

1. Omówienie możliwości i obszarów współpracy samorządów lokalnych z uczelniami wyższymi

2. Omówienie założeń i organizacji programu „Białystok Plus”

3.Prezentację wyników badania populacyjnego PICTURE, ze szczególnym uwzględnieniem czynników wpływających na zachorowalność i śmiertelność mieszkańców Dolnego Śląska oraz występowania nierówności w zdrowiu wśród Wrocławian

Kryteria

  • Test wiedzy zaliczony na poziomie min. 51%