Katedra Gastroenterologii i Hepatologii

Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii
50-556 Wrocław, ul. Borowska 213

Sekretariat
tel.: 71 733 21 20
fax: 71 733 21 29
e-mail: gastro@umw.edu.pl

 

Zakład Dietetyki

Kierownik
 

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Poniewierka
e-mail: elzbieta.poniewierka@umw.edu.pl
tel.: 71 733 21 20

Sekretariat
 

Beata Pompa
e-mail: gastro@umw.edu.pl
tel.: 71 733 21 20

Profesor

dr hab. Agata Mulak, prof. UM
e-mail: agata.mulak@umw.edu.pl
tel.: 71 733 21 50dr hab. Katarzyna Neubauer, prof. UM
e-mail: katarzyna.neubauer@umw.edu.pl
tel.: 71 733 21 55

Adiunkci

dr n. med. Radosław Kempiński
e-mail: radoslaw.kempinski@umw.edu.pl
tel.: 71 733 21 31dr n. med. Ewa Waszczuk
e-mail: ewa.waszczuk@umw.edu.pl
tel.: 71 733 21 44

Adiunkt w grupie dydaktycznej


dr hab. Dorota Waśko-Czopnik
e-mail: dorota.wasko-czopnik@umw.edu.pl
tel.: 71 733 21 30

 

 

Asystenci

dr n. med. Iga Gromny
e-mail: iga.gromny@umw.edu.pl
tel.: 71 733-21-36


 

dr n. med. Karol Kowalski
e-mail: karol.kowalski@umw.edu.pl
tel. 71 733 21 32

dr n. med. Monika Kukulska
e-mail: monika.kukulska@umw.edu.pl
tel 71 733 21 32

lek. med. Paweł Kuźnicki
e-mail: pawel.kuznicki@umw.edu.pl
tel. 71 733 21 60

lek. med. Wojciech Pisarek
e-mail: wojciech.pisarek@umw.edu.pl
tel. 71 733 21 36

dr n. med. Adam Smereka
e-mail: adam.smereka@umw.edu.pl
tel.: 71 733 21 44

dr n. med. Izabela Smoła
e-mail: izabela.smola@umw.edu.pl
tel. 71 733 21 32

dr n. med. Anna Zubkiewicz-Zarębska
e-mail: anna.zubkiewicz-zarebska@umw.edu.pl
tel. 71 733 21 36

Starszy wykładowca


dr n med. Robert Dudkowiak
e-mail: robert.dudkowiak@umw.edu.pl
tel.: 71 733 21 55

 

 

Studia doktoranckie


lek. med. Dominika Ślósarze
e-mail: dominika.slosarz@student.umed.wroc.pl
tel. 71 733 21 60

 


lek. med. Agata Łukawska
e-mail: agata.łukawska@student.umed.wroc.pl
tel. 71 733 21 60

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

dr Maria Jasińska
maria.jasinska@umw.edu.pl
tel.: 71 733 17 93

Katedra i Klinika .....

Kierownik Zakładu
dr hab. Katarzyna Neubauer, prof. UM
e-mail: katarzyna.neubauer@umw.edu.pl
tel.: 71 733 21 55

Asystent
dr n. med. Iga Gromny
e-mail: iga.gromny@umw.edu.pl
tel.: 71 733-21-36

Starszy wykładowca
dr n med. Robert Dudkowiak
e-mail: robert.dudkowiak@umw.edu.pl
tel.: 71 733-21-55

Studia doktoranckie
mgr Olga Kijora-Jaroszewska
e-mail: olga.kijora-jaroszewska@student.umw.edu.pl
71 733-21-60

Pracownia Motoryki Przewodu Pokarmowego i pH-metrii
Kierownik
dr hab. Dorota Waśko-Czopnik
e-mail: gastro@umw.edu.pl
tel.: 71 733 21 40

Pracownia USG
Kierownik
dr med. Abdulhabib Annabhani
e-mail: gastro@umw.edu.pl
tel.: 71 733 21 45
 

Główne kierunki badawcze

 1. Nieswoiste zapalenia jelit (m.in. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna); choroby organiczne jelita grubego, m.in. choroba uchyłkowa jelit; przewlekłe zapalenie trzustki; niealkoholowe stłuszczeniowe choroby wątroby.
 2. Zespoły złego wchłaniania, w tym celiakia.
 3. Choroba refluksowa przełyku; zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego (m.in. niestrawność czynnościowa, zespół jelita nadwrażliwego).
 4. Guzy endokrynne układu trawienia; guzy podścieliskowe przewodu pokarmowego.
 5. Choroby genetyczne uwarunkowane (m.in. hemochromatoza, choroba Wilsona).
 6. Polipy przewodu pokarmowego.
 7. Nowe metody diagnostyczne (impedancja, echoendoskopia, halimetria, markery stanu zapalnego).
 8. Żywienie w chorobach przewodu pokarmowego.

W Katedrze odbywają się zajęcia dla studentów:

 1. Wydziału Lekarskiego, kierunek lekarski (choroby wewnętrzne, dietetyka kliniczna)
 2. Wydziału Lekarskiego, kierunek lekarsko-dentystyczny(choroby wewnętrzne)
 3. English Division, faculty of medicine (internal diseases, dietetics, ultrasonography in gastroenterology)

Adiunkci dydaktyczni
Dr hab. n med. Katarzyna Neubauer, prof. UM  - katarzyna.neubauer@umw.edu.pl
dr n med. Izabela Smoła  - izabela.smola@umw.edu.pl

Konsultacje dla studentów:
Poniedziałek 9:00 – 11:00
W celu umówienia się na spotkanie wymagany wcześniejszy mailowy z nauczycielem

Kierownik Kliniki Prof. dr hab. Elżbieta Poniewierka
Poniedziałek 14:00 – 15:00 po wcześniejszym ustaleniu terminu w Sekretariacie Kliniki

Sylabusy

 •     Choroby wewnętrzne (WLS III rok) - sylabus 2021/2022, opis kursu
 •     Choroby wewnętrzne (WL V rok) - sylabus 2021/2022, opis kursu
 •     Dietetyka (WL III rok) – sylabus 2021/2022, opis kursu
 •     Praktyczne nauczanie kliniczne (WL VI rok) - sylabus 2021/2022, opis kursu
 •     Internal Medicine (ED Medicine 5th year) - sylabus 2021/2022, opis kursu
 •     Clinical dietetics (ED Medicine, 3rd year) - sylabus 2021/2022, opis kursu
 •     Żywienie w chorobach przewodu pokarmowego (WF V rok) - sylabus 2021/2022, opis kursu

 

Regulamin