Samodzielna Pracownia Ergonomii i Monitoringu Biomedycznego

Katedra Fizjoterapii
Samodzielna Pracownia Ergonomii i Monitoringu Biomedycznego

Więcej informacji wkrótce

Więcej informacji wkrótce

Kierownik

 dr hab. Aleksandra Królikowska

 

Adiunkci

Grupa badawczo-dydaktyczna
dr Anna Kołcz 
e-mail: anna.kolcz@umw.edu.pl

dr hab. Aleksandra Królikowska 
e-mail: aleksandra.krolikowska@umw.edu.pl

Koordynatorzy przedmiotów

Konsultacje

Więcej informacji wkrótce