II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia


Zdjęcie naszego zespołu

ul. M. Curie-Skłodowskiej 50/52, 50-369 Wrocław
tel.: 71 770 30 45, faks: 71 770 30 46

e-mail: kpg@usk.wroc.pl

p.o. Kierownika Katedry i Kliniki
dr n med. Tomasz Pytrus specjalista pediatrii, gastroenterologii
tel. 71 770 30 45
e-mail: tomasz.pytrus@umw.edu.pl

Sekretariat
Wioletta Lewandowska
tel.: 71 770 30 45
faks: 71 770 30 46

spokojny klimat

Klinika jest ośrodkiem referencyjnym w leczeniu chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Przy współpracy z Katedrami Uniwersytetu  Medycznego we Wrocławiu prowadzone są badania:

  • Katedra Mikrobiologii – ocena wrażliwości H.pylori na antybiotyki
  • Udział w rejestracji zakażeń H.pylori WG ESPGHAN
  • Katedra Biochemii – immunopatologia nieswoistych chorób zapalnych jelit.
  • Katedra Fizjologii- czynność układu autonomicznego w wybranych chorobach u dzieci

Ponadto współpracuje z Katedrą Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego w badaniach rozwoju somatycznego dzieci z zaburzeniami czynnościowymi i chorobami organicznymi przewodu pokarmowego. Bierze udział w badaniach wieloośrodkowych we współpracy: z Kliniką Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii  Instytut Pomnik CZD w Warszawie, Kliniką Pediatrii Gastroenterologii i Żywienia UM w Warszawie i Kliniką Pediatrii Gastroenterologii UM w Poznaniu. Uczestniczy w badaniach Working Group H.p. Europejskiego  Pediatrycznego Towarzystwa  Gastrologii, Hepatologii i Żywienia.

W Klinice  prowadzone są  ćwiczenia  i seminaria  w ramach zajęć:

  • z pediatrii III, IV, VI Wydz.Lek i ED

Od 01.11.2020r. nowym konsultantem wojewódzkim w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej została dr n med. Agnieszka Borys-Iwanicka z II Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Kierownik Kliniki:

DR NAUK MED. TOMASZ PYTRUS - Adiunkt w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Nauczyciel akademicki, prowadzi nauczanie w dziedzinie pediatrii i gastroenterologii dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w języku polskim oraz dla studentów English Division w języku angielskim.
30-letnie doświadczenie w leczeniu chorób przewodu pokarmowego u dzieci.

Adiunkci

dr n. med Elżbieta Krzesiek, adiunkt ds. dydaktyki
specjalista pediatrii, gastroenterologii                                              
tel.: 71 770 30 54
 
dr  n. med. Anna Kofla-Dlubacz, adiunkt ds. nauczania ED
specjalista pediatrii, specjalista gastroenterologii dziecięcej                                        
tel.: 71 770 30 54
 
Emerytowany adiunkt Kliniki dr Krystyna Mowszet
specjalista pediatrii, gastroenterologii, pracownik kontraktowy SPSK  nr 1
tel.: 71 770 30 57

Starszy wykładowca

dr n med. Andrzej Stawarski specjalista pediatrii, gastroenterologii
tal. 71 770 30 45

Asystenci

dr n.med. Agnieszka Borys-Iwanicka
specjalista pediatrii, gastroenterologii dziecięcej, konsultant wojewódzki z gastroenterologii dziecięcej 
tel.: 71 770 30 51

dr n.med. Katarzyna Akutko
specjalista pediatrii, w trakcie specjalizacji z gastroenterologii dziecięcej
tel.: 71 770 30 51

dr n.med. Tatiana Jamer
specjalista pediatrii, medycyny rodzinnej, w trakcie specjalizacji z gastroenterologii dziecięcej
tel.: 71 770 30 51

lek. med. Joanna Braksator
specjalista pediatrii, w trakcie specjalizacji z gastroenterologii dziecięcej 

lek. Paula Grębska
lek. Iga Stankiewicz
lek. Karolina Sakowicz-Wiencis
lek. Sonia Watras
lek. Magdalena Szeląg

 

Rezydenci

lek. Małgorzata Arciszewska
lek. Agnieszka Bury
lek. Paula Grębska
lek. Paulina Kuchalska
lek. Alicja Kućma
lek. Karolina Michalska
lek. Marcin Motak
lek. Natalia Olszak
lek. Iga Stankiewicz
lek. Karolina Sakowicz-Wiencis
lek. Patrycja Sputa – Grzegrzółka
lek. Sonia Watras
lek. Magda Wesołowska

Informacje na temat nauki.

 

Informacje na temat dydaktyki.

English Division - information

Historia Kliniki: 

W 1950 roku, na bazie I Kliniki Pediatrycznej kierowanej przez prof. dr. hab. Hannę Hirszfeldową, została powołana II Katedra i Klinika Pediatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Pierwszym kierownikiem Kliniki została prof. dr Maria Prokopowicz-Wierzbowska. Pierwszymi współpracownikami prof. dr M. Wierzbowskiej byli – adiunkt dr med. Z. Tesarz, asystenci: dr H. Jaworska, lek. I. Kaszubska-Polkowska.

Jednocześnie podjęto decyzję odbudowy zniszczonych przez działania wojenne dawnych budynków kliniki dziecięcej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 50/52. Pierwsze 5 lat działalności Katedry to ciężki trud budowy, który dźwigała prof. M. Wierzbowska z pomocą najbliższych współpracowników. Nominację na asystentów otrzymali w tym okresie: lek. lek.: Z. Heimrath, Z. Smykowa, A. Balcar-Boroń, Z. Morawska, J. Ostrowska-Skóra, A. Schreiber, U. Kutarba-Pietras. Kierownikiem laboratorium została mgr M. Sobolewska, a następnie mgr I. Puziewicz, a kadrę pielęgniarek stanowiły absolwentki Szkoły Piastunek.

15 lipca 1955 roku do wyremontowanych i odbudowanych pomieszczeń Kliniki przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 50/52 zostały przyjęte pierwsze chore dzieci. W 4 budynkach znalazły pomieszczenia oddziały, poradnie przykliniczne, ambulatorium, laboratorium, pracownia rtg, sala wykładowa, kuchnia mleczna i ogólna. Jeden oddział wyposażony został w salę operacyjną i początkowo spełniał rolę oddziału laryngologicznego dla dzieci, następnie oddziału chirurgii dziecięcej, który w czasie powstania Oddziału Pediatrycznego został wydzielony jako Klinika Chirurgii Dziecięcej. Ich kierownikami byli dr R. Kostołowski i dr A. Michejda. Wszystkie wymienione pomieszczenia przewidziane były dla 130 chorych dzieci. W klinice zostali zatrudnieni dalsi asystenci: lek. lek.: E. Bohdanowicz, J. Bogusławska-Jaworska, M. Barański, M. Wytrychowski, F. Iwańczak.

26 lutego 1964 roku nagle w czasie wykładu dla studentów zmarła prof. dr hab. med. Maria Wierzbowska. Odeszła od nas tak jak zawsze sobie tego życzyła – w pełni sił twórczych. Po Jej śmierci, kierownikiem II Katedry i Kliniki Pediatrii została doc. dr med. Wanda Klinowska. Działalność naukowa kliniki skupiała się głównie wokół następujących problemów: nefrologii, reumatologii, hematologii, zaburzeń metabolicznych, kardiologii oraz pediatrii społecznej. Inicjatorem badań naukowych w chorobach nerek u dzieci była prof. dr med. M. Wierzbowska, która zagadnieniom nerczycy lipidowej poświęciła wiele lat swojej pracy. Prof. dr med. M. Wierzbowska przedstawiła własne poglądy na zagadnienie patomechanizmu nerczycy lipidowej u dzieci, podkreślając rolę procesów autoimmunizacyjnych. Dało to początek badaniom nad zaburzeniami gospodarki białkowej, tłuszczowej, wodno-elektrolitowej u dzieci z nerczycą i innymi chorobami nerek realizowanymi przez asystentów kliniki. Badania te były kontynuowane i rozszerzane przez zespół prof. dr hab. med. W. Klinowskiej. Prowadzono także badania u dzieci z chorobami hematologicznymi, metabolicznymi, zaburzeniami odżywiania. Została zwiększona liczba łóżek klinicznych, powstały nowe poradnie specjalistyczne. Działalność dydaktyczna kliniki to wykłady, ćwiczenia i egzaminy dla studentów Wydziału Lekarskiego, Oddziału Stomatologicznego i Oddziału Pediatrycznego. Oprócz studentów w klinice szkolili się absolwenci przed- i podyplomowi. Klinika była również bazą szkoleniową dla lekarzy całego regionu AM. Pracownicy kliniki byli konsultantami terenowych oddziałów dziecięcych, Sanatoriów, Domu Dziecka, a wyjazdy w teren miały na celu szkolenie młodych lekarzy.

W 1970 roku został powołany Instytut Pediatrii. Na bazie II Katedry i Kliniki Pediatrii została wydzielona Klinika Nefrologii Pediatrycznej (40 łóżek), której kierownikiem została doc. dr hab. med. L. Chatys-Górska. II Klinika Pediatrii zmieniła nazwę na Klinikę Zaburzeń Odżywiania Niemowląt (Kierownik: doc. dr hab. med. W. Klinowska). Powstała także Samodzielna Pracownia Analiz Klinicznych (Kierownik: doc. dr hab. J. Bogusławska-Jaworska) i Samodzielna Pracownia Radiologii Dziecięcej (Kierownik: doc. dr hab. Z. Boroń). W dalszych latach rozwój hematologii dziecięcej pozwolił na powołanie Kliniki Hematologii Pediatrycznej (Kierownik: doc. dr hab. J. Bogusławska-Jaworska) początkowo na bazie I Kliniki Pediatrii, a następnie w budynku przy ul. Bujwida 44.

W 1981 roku, po rozwiązaniu Instytutu Pediatrii, Klinika Zaburzeń Odżywiania Niemowląt wróciła do swojej starej nazwy II Katedry i Kliniki Pediatrii, zmieniając w 1994 nazwę na II Katedrę i Klinikę Pediatrii i Gastroenterologii, a w 2000 roku na II Katedrę i Klinikę Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia.

24 marca 1985 roku zmarła po długiej chorobie prof. dr hab. W. Klinowska. Kierownikiem II Katedry i Kliniki Pediatrii został prof. dr. hab. Franciszek Iwańczak.

II Katedra i Klinika Pediatrii Gastroenterologii i Żywienia nadal rozwijała zagadnienia gastroenterologii dziecięcej przy współpracy z Katedrą i Kliniką Gastroenterologii, Kliniką Chirurgii Pediatrycznej, II Kliniką Chirurgii, Zakładem Mikrobiologii, Zakładem Anatomii Patologicznej, Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej, Zakładem Mikrobiologii Weterynaryjnej AR. Ten okres to czas dynamicznego rozwoju kliniki i tworzenia nowoczesnego ośrodka gastroenterologii dziecięcej. Asystenci Kliniki regularnie brali aktywny udział w wieku konferencjach dotyczących problematyki gastroenterologii dziecięcej w kraju i za granicą, prowadzono badania naukowe i kliniczne. Organizowane były liczne konferencje naukowe o zasięgu lokalnym oraz ogólnopolskim. Rozwijane były badania nad nowymi metodami diagnostycznymi i leczeniem dzieci z chorobami wątroby i dróg żółciowych, nieswoistymi zapaleniami jelit, chorobą trzewną, alergią pokarmową, zakażeniem Helicobacter pylori, chorobami trzustki. Intensywnie zaczęły rozwijać się nowe metody diagnostyczne takie jak endoskopia (gastrofiberoskopia, kolonoskopia), ultrasonografia, badania czynnościowe przewodu pokarmowego (pH-metria, manometria, testy oddechowe), diagnostyka w alergii. W roku 2003 pod redakcją prof. F. Iwańczaka powstał podręcznik pt. „Gastroenterologia dziecięca-wybrane – zagadnienia”, który stanowił przez lata bazę edukacyjną dla zagadnień gastroenterologii u dzieci.

W roku 2005 po przejściu prof. F. Iwańczaka na emeryturę kierownictwo kliniki objęła prof. dr hab. Barbara Iwańczak. Ten okres to czas dalszego rozwoju ośrodka, tworzenie nowych obszarów aktywności oraz współpraca z ośrodkami w kraju i zagranicą. W tym czasie zrodziła się idea organizowania corocznych konferencji naukowo-edukacyjnych dla pacjentów oraz rodziców dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit, która jest dotąd kontynuowana i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem również u pacjentów dorosłych. W roku 2010 zorganizowano ogólnopolską konferencję dotyczącą elektrogastrografii, która zaowocowała postaniem wytycznych tego badania określanych jako „Konsensus Wrocławski”. Klinika była i jest obecnie bardzo zaangażowana w problematykę nieswoistych zapaleń jelit, a prof. B. Iwańczak była przez 2 kadencje przewodniczącą Sekcji Nieswoistych Zapaleń Jelit Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. W tym okresie asystenci kliniki zdobywali kolejne etapy kariery naukowej oraz zawodowej uzyskując stopień doktora nauk medycznych oraz tytuł specjalisty gastroenterologii i gastroenterologii dziecięcej.

W roku 2019 po. kierownika Katedry i Kliniki został dr n. med. Andrzej Stawarski, który musiał zmierzyć się z pandemią COVID-19. Mimo tych trudnych warunków klinika dalej intensywnie się rozwijała. Dzięki wsparciu WOŚP poszerzono istotnie zaplecze diagnostyczne o najnowsze wyposażenie pracowni endoskopowej, pozyskano najnowszą aparaturę do pracowni motoryki, wprowadzono do diagnostyki endoskopię kapsułkową. W zakresie dydaktyki powstał skrypt dotyczący zagadnień gastroenterologii dziecięcej dla studentów WL do nauczania w języku polskim i angielskim, a obecnie redagowany jest II-tomowy podręcznik pediatrii. Dalej kontynuowana jest działalność naukowa, która zaowocowała szeregiem publikacji o wysokim współczynniku IF, nadal realizowane są ogólnopolskie projekty naukowe oraz liczne badania kliniczne. W roku 2020 planowano organizację 70-lecia Kliniki, która z powodu pandemii COVID-19 nie odbyła się.

W dniu 15 sierpnia 2021 r. zmarł prof. dr hab. Franciszek Iwańczak wieloletni Kierownik II Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, twórca nowoczesnej gastroenterologii dziecięcej na Dolnym Śląsku.

W roku 2021 po. kierownika Katedry i Kliniki został dr n. med. Tomasz Pytrus

Klinika stanowi bazę dydaktyczną dla studentów IV, V, VI roku Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologii oraz studentów English Division, bazę szkoleniową dla lekarzy oraz pielęgniarek i dietetyków z Wydziału Nauk o Zdrowiu.

W okresie 70-lecia, 7 byłych i obecnych pracowników uzyskało tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, 10 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych, wielu lekarzy uzyskało tytuł naukowy doktora nauk medycznych. Dorobek minionego 70-lecia to także wykształcenie wielu tysięcy studentów i licznego grona lekarzy pediatrów, którzy swoją oddaną pracą stale udoskonalają opiekę medyczną nad zdrowym i chorym dzieckiem.

 

Na podstawie: F. Iwańczak: 50-lecie II Katedry i Kliniki Pediatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu, Nowa Pediatria 4/2000,

Tomasz Pytrus

1.

Apolipoprotein E variants correlate with the clinical presentation of paediatric inflammatory bowel disease: a cross-sectional study. [AUT.] ALEKSANDRA GLAPA-NOWAK, MARIUSZ SZCZEPANIK, BARBARA IWAŃCZAK, JAROSŁAW KWIECIEŃ, ANNA BARBARA SZAFLARSKA-POPŁAWSKA, URSZULA GRZYBOWSKA-CHLEBOWCZYK, MARCIN OSIECKI, MARCIN DZIEKIEWICZ, ANDRZEJ STAWARSKI, JAROSŁAW KIERKUŚ, TOMASZ BANASIEWICZ, ALEKSANDRA BANASZKIEWICZ, [AUT. KORESP.] JAROSŁAW WALKOWIAK. World J.Gastroenterol. 2021 Vol.27 no.14 s.1483-1496,

2.

Atherosclerotic risk factors in children with celiac disease. [AUT. KORESP.] ANNA RYBAK, [AUT.] ALDONA WIERZBICKA, PIOTR SOCHA, ANNA STOLARCZYK, BOŻENA CUKROWSKA, ŁUKASZ OBRYCKI, ZBIGNIEW WAWER, ROMAN JANAS, BEATA ORALEWSKA, ANNA SZAFLARSKA-POPŁAWSKA, BARBARA IWAŃCZAK, ELŻBIETA CYRTA-JAROCKA, URSZULA GRZYBOWSKA-CHLEBOWCZYK, WOJCIECH CICHY, GRAŻYNA CZAJA-BULSA, JERZY SOCHA. Gastroenterol.Res.Pract. 2020 Vol.2020 art.6138243 [9 s.],

3.

Correlation between biomarkers (calprotectin, seromucoid, metalloproteinase-3 and CRP) and clinical and endoscopic activity of ulcerative colitis in children. [AUT.] BARBARA IWAŃCZAK, MAŁGORZATA RUCZKA, MAŁGORZATA MATUSIEWICZ, TOMASZ PYTRUS, KRZYSZTOF MATUSIEWICZ, ELŻBIETA KRZESIEK. Adv.Med.Sci.2020 Vol.65 no.2 s.259-264.

4.

Determinants of disease-specific knowledge among children with inflammatory bowel disease and their parents: a multicentre study. [AUT.] KINGA KOWALSKA-DUPLAGA, ANITA GAWLIK-SCISLO, ELŻBIETA KRZESIEK, ELŻBIETA JAROCKA-CYRTA, IZABELLA ŁAZOWSKA-PRZEOREK, MARIUSZ DUPLAGA, [AUT. KORESP.] ALEKSANDRA BANASZKIEWICZ. World J.Gastroenterol. 2021 Vol.27 no.27 s.4468-4480,

5.

Enterocytozoon bieneusi infects children with inflammatory bowel disease undergoing immunosuppressive treatment. [AUT. KORESP.] ŻANETA ZAJĄCZKOWSKA, [AUT.] KATARZYNA AKUTKO, MARTIN KVÁC, BOHUMIL SAK, MAGDALENA SZYDŁOWICZ, ANDRZEJ B. HENDRICH, BARBARA IWAŃCZAK, MARTA KICIA. Front.Med.(Lausanne)2021 Vol.8 art.741751

6.

High primary antibiotic resistance of Helicobacter pylori strains isolated from pediatric and adult patients in Poland during 2016-2018. [AUT.] PAWEŁ KRZYŻEK, DOROTA PAWEŁKA, BARBARA IWAŃCZAK, RADOSŁAW KEMPIŃSKI, KONRAD LEŚNIAKOWSKI, FRANCIS MEGRAUD, ŁUKASZ ŁACZMAŃSKI, MONIKA BIERNAT, GRAŻYNA GOŚCINIAK. Antibiotics (Basel) 2020 Vol.9 no.5 art.228 [8 s.],

7.

Horse-specific cryptosporidium genotype in human with Crohn's disease and arthritis [research letter]. [AUT. KORESP.] ŻANETA ZAJĄCZKOWSKA, [AUT.] ANNA BAŠTÝŘOVÁ BRUTOVSKÁ, KATARZYNA AKUTKO, JOHN MCEVOY, BOHUMIL SAK, ANDRZEJ B. HENDRICH, BŁAŻEJ ŁUKIANOWSKI, MARTIN KVÁČ, MARTA KICIA. Emerg.Infect.Dis. 2022 Vol.28 no.6 s.1289-1291

8.

Immunogenicity of diphtheria booster vaccination in adolescents with inflammatory bowel disease. [AUT.] ŁUKASZ DEMBIŃSKI, ELŻBIETA KRZESIEK, BEATA KLINCEWICZ, URSZULA GRZYBOWSKA-CHLEBOWCZYK, URSZULA DEMKOW, ALEKSANDRA BANASZKIEWICZ, ANDRZEJ RADZIKOWSKI. Pediatr.Infect.Dis.J. 2020 Vol.39 no.3 s.244-246,

9.

Insolation and disease severity in paediatric inflammatory bowel disease - a multi-centre cross-sectional study. [AUT.] ALEKSANDRA GLAPA-NOWAK, MARIUSZ SZCZEPANIK, JAROSŁAW KWIECIEŃ, ANNA SZAFLARSKA-POPŁAWSKA, ANNA FLAK-WANCERZ, BARBARA IWAŃCZAK, MARCIN OSIECKI, JAROSŁAW KIERKUŚ, TOMASZ PYTRUS, DARIUSZ LEBENSZTEJN, TOMASZ BANASIEWICZ, ALEKSANDRA BANASZKIEWICZ, [AUT. KORESP.] JAROSŁAW WALKOWIAK. J.Clin.Med. 2020 Vol.9

10.

Kidney dysfunction and its progression in patients hospitalized duo to COVID‐19: contribution to the clinical course and outcomes. [AUT. KORESP.] KATARZYNA KILIŚ-PSTRUSIŃSKA, [AUT.] KATARZYNA AKUTKO, JOANNA BRAKSATOR, ANNA DANCEWICZ, PATRYCJA GROSMAN-DZIEWISZEK, TATIANA JAMER, KATARZYNA JUSZCZYŃSKA, KLAUDIA KONIKOWSKA, MARTA KORUBA, MAŁGORZATA PUPEK, AGNIESZKA RUSIECKA, KRZYSZTOF KUJAWA, BARBARA ADAMIK, ADRIAN DOROSZKO, KRZYSZTOF KALISZEWSKI, AGNIESZKA MATERA-WITKIEWICZ, MICHAŁ POMORSKI, MARCIN PROTASIEWICZ, JANUSZ SOKOŁOWSKI, KATARZYNA MADZIARSKA, EWA A. JANKOWSKA. J.Clin.Med. 2021 Vol.10 no.23 art.5522 [24 s.],

11.

Laugier-Hunziker syndrome: a case report of the pediatric patient and review of the literature. [AUT. KORESP.] PATRYCJA SPUTA-GRZEGRZÓŁKA, [AUT.] ZDZISŁAW WOŹNIAK, KATARZYNA AKUTKO, TOMASZ PYTRUS, WOJCIECH BARAN, JACEK CALIK, NATALIA GLATZEL-PLUCIŃSKA, ZYGMUNT DOMAGAŁA, MARZENNA PODHORSKA-OKOŁÓW, ANDRZEJ STAWARSKI, PIOTR DZIĘGIEL. Int.J.Dermatol. 2020 Vol.59 no.12 s.1513-1519,

12.

Neuroendocrine tumors of the gastrointestinal tract and pancreas: is it also a challenge for pediatricians?. [AUT.] ANDRZEJ STAWARSKI, PAWEŁ MALEIKA. Adv.Clin.Exp.Med. 2020 Vol.29 no.2 s.265-270, t

13.

Probiotics, prebiotics and synbiotics in inflammatory bowel diseases. [AUT. KORESP.] KATARZYNA AKUTKO, [AUT.] ANDRZEJ STAWARSKI. J.Clin.Med. 2021 Vol.10 no.11 art.2466 [13 s.],

14.

Selective forms of therapy in the treatment of inflammatory bowel diseases. [AUT.] ANNA KOFLA-DŁUBACZ, [AUT. KORESP.] KATARZYNA AKUTKO, [AUT.] ELŻBIETA KRZESIEK, TATIANA JAMER, JOANNA BRAKSATOR, PAULA GRĘBSKA, TOMASZ PYTRUS, ANDRZEJ STAWARSKI. J.Clin.Med. 2022 Vol.11 no.4 art.994 [10 s.],

15.

Subjective psychophysical experiences in the course of inflammatory bowel disease - a comparative analysis based on the Polish Pediatric Crohn’s and Colitis Cohort (POCOCO). [AUT.] ALEKSANDRA GLAPA-NOWAK, ANNA BUKOWSKA-POSADZY, MARIUSZ SZCZEPANIK, JAROSŁAW KWIECIEŃ, ANNA SZAFLARSKA-POPŁAWSKA, BARBARA IWAŃCZAK, ANNA FLAK-WANCERZ, ŁUKASZ DEMBIŃSKI, MARCIN OSIECKI, JAROSŁAW KIERKUŚ, TOMASZ BANASIEWICZ, HARALD WALACH, ALEKSANDRA BANASZKIEWICZ, [AUT. KORESP.] JAROSŁAW WALKOWIAK. Int.J.Environ.Res.Public Health 2021 Vol.18 no.2 art.784 [11 s.],

16.

The incidence of inflammatory bowel disease in the paediatric population in the district of Lower Silesia, Poland.[AUT. KORESP.] ELŻBIETA KRZESIEK, [AUT.] ANNA KOFLA-DŁUBACZ, KATARZYNA AKUTKO, ANDRZEJ STAWARSKI. J.Clin.Med. 2021 Vol.10 no.17 art.3994 [11 s.],

17.

Value of magnetic resonance enterography in diagnosis and treatment follow up in Crohn's disease in children.[AUT.] ELŻBIETA KRZESIEK, EWA NIENARTOWICZ, BARBARA IWAŃCZAK. Adv.Med.Sci. 2020 Vol.65 no.1 s.214-222,