II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia


Zdjęcie naszego zespołu

ul. M. Curie-Skłodowskiej 50/52, 50-369 Wrocław
tel.: 71 770 30 45, faks: 71 770 30 46

e-mail: kpg@usk.wroc.pl

p.o. Kierownika Katedry i Kliniki
dr n med. Tomasz Pytrus specjalista pediatrii, gastroenterologii
tel. 71 770 30 45
e-mail: tomasz.pytrus@umw.edu.pl

Sekretariat
Wioletta Lewandowska
tel.: 71 770 30 45
faks: 71 770 30 46

-

spokojny klimat

Klinika jest ośrodkiem referencyjnym w leczeniu chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Przy współpracy z Katedrami Uniwersytetu  Medycznego we Wrocławiu prowadzone są badania:

  • Katedra Mikrobiologii – ocena wrażliwości H.pylori na antybiotyki
  • Udział w rejestracji zakażeń H.pylori WG ESPGHAN
  • Katedra Biochemii – immunopatologia nieswoistych chorób zapalnych jelit.
  • Katedra Fizjologii- czynność układu autonomicznego w wybranych chorobach u dzieci

Ponadto współpracuje z Katedrą Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego w badaniach rozwoju somatycznego dzieci z zaburzeniami czynnościowymi i chorobami organicznymi przewodu pokarmowego. Bierze udział w badaniach wieloośrodkowych we współpracy: z Kliniką Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii  Instytut Pomnik CZD w Warszawie, Kliniką Pediatrii Gastroenterologii i Żywienia UM w Warszawie i Kliniką Pediatrii Gastroenterologii UM w Poznaniu. Uczestniczy w badaniach Working Group H.p. Europejskiego  Pediatrycznego Towarzystwa  Gastrologii, Hepatologii i Żywienia.

W Klinice  prowadzone są  ćwiczenia  i seminaria  w ramach zajęć:

  • z pediatrii III, IV, VI Wydz.Lek i ED

Od 01.11.2020r. nowym konsultantem wojewódzkim w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej została dr n med. Agnieszka Borys-Iwanicka z II Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Kierownik Kliniki:

DR NAUK MED. TOMASZ PYTRUS - Adiunkt w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (grupa badawczo-dydaktyczna)
Nauczyciel akademicki, prowadzi nauczanie w dziedzinie pediatrii i gastroenterologii dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w języku polskim oraz dla studentów English Division w języku angielskim.
30-letnie doświadczenie w leczeniu chorób przewodu pokarmowego u dzieci.
tel. 71 770 30 45
e-mail: tomasz.pytrus@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

Adiunkci

dr n med. Andrzej Stawarski specjalista pediatrii, gastroenterologii (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel. 71 770 30 45
e-mail: andrzej.stawarski@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

dr n. med Elżbieta Krzesiek, adiunkt ds. dydaktyki (grupa badawczo-dydaktyczna)
specjalista pediatrii, gastroenterologii                                              
tel. 71 770 30 45
e-mail: elzbieta.krzesiek@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna
 
dr  n. med. Anna Kofla-Dlubacz, adiunkt ds. nauczania ED (grupa badawczo-dydaktyczna)
specjalista pediatrii, specjalista gastroenterologii dziecięcej                                        
tel.: 71 770 30 45
e-mail: anna.kofla-dlubacz@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna
 
Emerytowany adiunkt Kliniki dr Krystyna Mowszet (grupa dydaktyczna)
specjalista pediatrii, gastroenterologii, pracownik kontraktowy SPSK  nr 1
tel.: 71 770 30 57
e-mail: krystyna.mowszet@umw.edu.pl

Asystenci

dr n.med. Agnieszka Borys-Iwanicka (grupa badawczo-dydaktyczna)
specjalista pediatrii, gastroenterologii dziecięcej, konsultant wojewódzki z gastroenterologii dziecięcej 
tel.: 71 770 30 51
e-mail: agnieszka.borys-iwanicka@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

dr n.med. Katarzyna Akutko (grupa badawczo-dydaktyczna)
specjalista pediatrii, w trakcie specjalizacji z gastroenterologii dziecięcej
tel.: 71 770 30 51
e-mail: katarzyna.akutko@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

dr n.med. Tatiana Jamer (grupa badawczo-dydaktyczna)
specjalista pediatrii, medycyny rodzinnej, gastroenterologii dziecięcej
tel.: 71 770 30 51
e-mail: tatiana.jamer@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

lek. med. Joanna Braksator (grupa badawczo-dydaktyczna)
specjalista pediatrii, gastroenterologii dziecięcej
tel.: 71 770 30 54
e-mail: joanna.braksator@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

lek. med. Magdalena Szeląg (grupa badawczo-dydaktyczna)
specjalista pediatrii
tel.: 71 770 30 54
e-mail: magdalena.szelag@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

lek. med. Anna Dancewicz (grupa badawczo-dydaktyczna)
specjalista pediatrii
tel.: 71 770 30 51
e-mail: anna.dancewicz@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

lek. med. Paula Grębska (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.: 71 770 30 54
e-mail: paula.grebska@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

lek. med. Iga Stankiewicz (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.: 71 770 30 54
e-mail: iga.stankiewicz@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

lek. med. Sonia Watras (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.: 71 770 30 51
e-mail: sonia.watras@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

Rezydenci

lek. med. Tomasz Błaszczyszyn - tel.: 71 770 30 54
lek. med. Agnieszka Bury - tel.: 71 770 30 51
lek. med. Paula Grębska - tel.: 71 770 30 54
lek. med. Paulina Kuchalska - tel.: 71 770 30 51
lek. med. Katarzyna Masiowska - tel.: 71 770 30 54
lek. med. Karolina Michalska - tel.: 71 770 30 51
lek. med. Marcin Motak - tel.: 71 770 30 51
lek. med. Natalia Łazarowicz - tel.: 71 770 30 51
lek. med. Paweł Ruciński - tel.: 71 770 30 51
lek. med. Iga Stankiewicz - tel.: 71 770 30 54
lek. med. Karolina Sakowicz-Wiencis - tel.: 71 770 30 54
lek. med. Patrycja Sputa – Grzegrzółka - tel.: 71 770 30 51
lek. med. Joanna Szeląg - tel.: 71 770 30 51
lek. med. Sonia Watras - tel.: 71 770 30 51
lek. med. Carolina Wojciechowska - tel.: 71 770 30 54

 

Adiunkci Dydaktyczni

dr n. med Elżbieta Krzesiek, adiunkt ds. dydaktyki
specjalista pediatrii, gastroenterologii
elzbieta.krzesiek@umw.edu.pl                                             
tel.: 71 770 30 54

dr  n. med. Anna Kofla-Dlubacz, adiunkt ds. nauczania ED
specjalista pediatrii, specjalista gastroenterologii dziecięcej
anna.kofla-dlubacz@umw.edu.pl                                      
tel.: 71 770 30 54

Regulamin wewnętrzny:
https://bip.umw.edu.pl/artykul/154/regulamin-organizacyjny

Sylabusy przedmiotów:
https://sylabusy.umw.edu.pl

Godziny konsultacji dla pracowników:
Godziny konsultacyjne w środy 12:00 - 13:00

Przedmioty prowadzone w Klinice:
W Klinice  prowadzone są  ćwiczenia  w ramach zajęć propedeutyki pediatrii na III roku, ćwiczenia i seminaria  w ramach zajęć z pediatrii na IV i VI roku wydziału lekarskiego i English Division.

Informacje o terminach egzaminów:
https://www.umw.edu.pl/pl/zarzadzanie-jakoscia-w-obszarze-ksztalcenia/k…

Plan zajęc jednostki znajduje się na stronie:
https://wu.umw.edu.pl/wu/extPages/prezentacja_harmonogramu_zajec/index.html?&locale=pl

Profil jednostki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia

Adiunkci: 4
Pozostali pracownicy: 9
Publikacje: 999
Wypromowane rozprawy doktorskie: 2

Najważniejsze publikacje:

2024

Pediatric endoscopy in times of pandemic: a nationwide retrospective analysis
Dembiński Łukasz, Grzybowska-Chlebowczyk Urszula, Toporowska-Kowalska Ewa [i in.], Journal of Infection and Public Health, 2024, vol. 17, nr 3, s. 396-400. DOI:10.1016/j.jiph.2023.12.023

2023

Pancreatic involvement in the course of inflammatory bowel disease in children - a multi-center study
Daniluk Urszula, Krawiec Paulina, Pac-Kożuchowska Elżbieta [i in.], Journal of Clinical Medicine, 2023, vol. 12, nr 13, s. art.4174 [12 s.]. DOI:10.3390/jcm12134174

Znaczenie leczenia żywieniowego w terapii choroby Leśniowskiego-Crohna w populacji pediatrycznej
Dankowska Julia, Borys-Iwanicka Agnieszka, Pawlik-Sobecka Lilla [i in.], Farmacja Polska, 2023, vol. 79, nr 6, s. 355-365. DOI:10.32383/farmpol/174544

Nutritional status of pediatric patients with inflammatory bowel diseases is related to disease duration and clinical picture at diagnosis
Pawłowska-Seredyńska Katarzyna, Akutko Katarzyna, Umławska Wioleta [i in.], Scientific Reports, 2023, vol. 13, s. art.21300 [10 s.]. DOI:10.1038/s41598-023-48504-8

Gastrointestinal bleeding secondary to an incidental foreign body – a case report and literature review
Olszak Natalia, Jamer Tatiana, Rasiewicz Marcin [i in.], Pediatria Polska, 2023, vol. 98, nr 2, s. 176-179. DOI:10.5114/polp.2023.128719

2022

Sodium butyrate effectiveness in children and adolescents with newly diagnosed inflammatory bowel diseases - randomized placebo-controlled multicenter trial
Pietrzak Anna, Banasiuk Marcin, Szczepanik Mariusz [i in.], Nutrients, 2022, vol. 14, nr 16, s. art.3283 [10 s.]. DOI:10.3390/nu14163283

A review of ophthalmic complications in inflammatory bowel diseases
Pytrus Wiktoria, Akutko Katarzyna, Pytrus Tomasz [i in.], Journal of Clinical Medicine, 2022, vol. 11, nr 24, s. art.7457 [9 s.]. DOI:10.3390/jcm11247457

Evaluation of fecal calprotectin, serum C-reactive protein, erythrocyte sedimentation rate, seromucoid and procalcitonin in the diagnostics and monitoring of Crohn’s disease in children
Akutko Katarzyna, Iwańczak Barbara, Journal of Clinical Medicine, 2022, vol. 11, nr 20, s. art.6086 [12 s.]. DOI:10.3390/jcm11206086

Etiology of IBD - is it still a mystery?
Kofla-Dłubacz Anna, Pytrus Tomasz, Akutko Katarzyna [i in.], International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, nr 20, s. art.12445 [13 s.]. DOI:10.3390/ijms232012445

Selective forms of therapy in the treatment of inflammatory bowel diseases
Kofla-Dłubacz Anna, Akutko Katarzyna, Krzesiek Elżbieta [i in.], Journal of Clinical Medicine, 2022, vol. 11, nr 4, s. art.994 [10 s.]. DOI:10.3390/jcm11040994

Horse-specific cryptosporidium genotype in human with Crohn's disease and arthritis [research letter]
Zajączkowska Żaneta, Baštýřová Brutovská Anna, Akutko Katarzyna [i in.], Emerging Infectious Diseases, 2022, vol. 28, nr 6, s. 1289-1291. DOI:10.3201/eid2806.220064

A child with lower gastrointestinal bleeding – aetiology and diagnostic procedure
Jamer Tatiana, Maleika Paweł, Borys-Iwanicka Agnieszka [i in.], Pediatria Polska, 2022, vol. 97, nr 3, s. 193-199. DOI:10.5114/polp.2022.120114

Phacomatoses, genetic testing for personalisation of clinical management (part 2)
Kofla-Dłubacz Anna, Stawarski Andrzej, Pytrus Tomasz [i in.], Nowotwory Journal of Oncology, 2022, vol. 72, nr 1, s. 58-64. DOI:10.5603/NJO.2022.0007

Selected syndromes of hamartomatous polyposis of the gastrointestinal tract - clinical and genetic aspects
Pytrus Tomasz, Pesz Karolina, Kofla-Dłubacz Anna [i in.], Nowotwory Journal of Oncology, 2022, vol. 72, nr 3, s. 131-134. DOI:10.5603/NJO.2022.0019

Prevalence of haplotype DQ2/DQ8 and celiac disease in children with type 1 diabetes
Zubkiewicz-Kucharska Agnieszka, Jamer Tatiana, Chrzanowska Joanna [i in.], Diabetology & Metabolic Syndrome, 2022, vol. 14, s. art.128 [11 s.]. DOI:10.1186/s13098-022-00897-8

Endoscopic ultrasonography in children with eosinophilic esophagitis - a review
Pytrus Tomasz, Akutko Katarzyna, Kofla-Dłubacz Anna [i in.], Pediatric Reports, 2022, vol. 14, nr 1, s. 13-19. DOI:10.3390/pediatric14010003

2021

Kidney dysfunction and its progression in patients hospitalized duo to COVID‐19: contribution to the clinical course and outcomes
Kiliś-Pstrusińska Katarzyna, Akutko Katarzyna, Braksator Joanna [i in.], Journal of Clinical Medicine, 2021, vol. 10, nr 23, s. art.5522 [24 s.]. DOI:10.3390/jcm10235522

Probiotics, prebiotics and synbiotics in inflammatory bowel diseases
Akutko Katarzyna, Stawarski Andrzej, Journal of Clinical Medicine, 2021, vol. 10, nr 11, s. art.2466 [13 s.]. DOI:10.3390/jcm10112466

The incidence of inflammatory bowel disease in the paediatric population in the district of Lower Silesia, Poland
Krzesiek Elżbieta, Kofla-Dłubacz Anna, Akutko Katarzyna [i in.], Journal of Clinical Medicine, 2021, vol. 10, nr 17, s. art.3994 [11 s.]. DOI:10.3390/jcm10173994

Determinants of disease-specific knowledge among children with inflammatory bowel disease and their parents: a multicentre study
Kowalska-Duplaga Kinga, Gawlik-Scislo Anita, Krzesiek Elżbieta [i in.], World Journal of Gastroenterology, 2021, vol. 27, nr 27, s. 4468-4480. DOI:10.3748/wjg.v27.i27.4468

2020

Immunogenicity of diphtheria booster vaccination in adolescents with inflammatory bowel disease
Dembiński Łukasz, Krzesiek Elżbieta, Klincewicz Beata [i in.], Pediatric Infectious Disease Journal, 2020, vol. 39, nr 3, s. 244-246. DOI:10.1097/INF.0000000000002547

Value of magnetic resonance enterography in diagnosis and treatment follow up in Crohn's disease in children
Krzesiek Elżbieta, Nienartowicz Ewa, Iwańczak Barbara, Advances in Medical Sciences, 2020, vol. 65, nr 1, s. 214-222. DOI:10.1016/j.advms.2020.01.005

Neuroendocrine tumors of the gastrointestinal tract and pancreas: is it also a challenge for pediatricians?
Stawarski Andrzej, Maleika Paweł, Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2020, vol. 29, nr 2, s. 265-270. DOI:10.17219/acem/111806

English Division - information

Anna Kofla-Dlubacz, M.D., assistant professor of ED teaching
pediatric specialist, pediatric gastroenterology specialist
email: anna.kofla-dlubacz@umw.edu.pl
phone.: 71 770 30 54

Subject syllabuses:
https://sylabusy.umw.edu.pl

Consultation hours for employees:
All consultations are held between 12:00 and 13:00.

Subjects taught at the Clinic:
The Clinic conducts exercises as part of pediatric propaedeutics classes in the third year, exercises and seminars as part of pediatrics classes in the fourth and sixth years of the English Division.

Information about exam dates:
https://www.umw.edu.pl/pl/zarzadzanie-jakoscia-w-obszarze-ksztalcenia/k

The unit's lesson plan can be found on the website:
https://wu.umw.edu.pl/wu/extPages/prezentacja_harmonogramu_zajec/index…

Historia Kliniki: 

W 1950 roku, na bazie I Kliniki Pediatrycznej kierowanej przez prof. dr. hab. Hannę Hirszfeldową, została powołana II Katedra i Klinika Pediatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Pierwszym kierownikiem Kliniki została prof. dr Maria Prokopowicz-Wierzbowska. Pierwszymi współpracownikami prof. dr M. Wierzbowskiej byli – adiunkt dr med. Z. Tesarz, asystenci: dr H. Jaworska, lek. I. Kaszubska-Polkowska.

Jednocześnie podjęto decyzję odbudowy zniszczonych przez działania wojenne dawnych budynków kliniki dziecięcej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 50/52. Pierwsze 5 lat działalności Katedry to ciężki trud budowy, który dźwigała prof. M. Wierzbowska z pomocą najbliższych współpracowników. Nominację na asystentów otrzymali w tym okresie: lek. lek.: Z. Heimrath, Z. Smykowa, A. Balcar-Boroń, Z. Morawska, J. Ostrowska-Skóra, A. Schreiber, U. Kutarba-Pietras. Kierownikiem laboratorium została mgr M. Sobolewska, a następnie mgr I. Puziewicz, a kadrę pielęgniarek stanowiły absolwentki Szkoły Piastunek.

15 lipca 1955 roku do wyremontowanych i odbudowanych pomieszczeń Kliniki przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 50/52 zostały przyjęte pierwsze chore dzieci. W 4 budynkach znalazły pomieszczenia oddziały, poradnie przykliniczne, ambulatorium, laboratorium, pracownia rtg, sala wykładowa, kuchnia mleczna i ogólna. Jeden oddział wyposażony został w salę operacyjną i początkowo spełniał rolę oddziału laryngologicznego dla dzieci, następnie oddziału chirurgii dziecięcej, który w czasie powstania Oddziału Pediatrycznego został wydzielony jako Klinika Chirurgii Dziecięcej. Ich kierownikami byli dr R. Kostołowski i dr A. Michejda. Wszystkie wymienione pomieszczenia przewidziane były dla 130 chorych dzieci. W klinice zostali zatrudnieni dalsi asystenci: lek. lek.: E. Bohdanowicz, J. Bogusławska-Jaworska, M. Barański, M. Wytrychowski, F. Iwańczak.

26 lutego 1964 roku nagle w czasie wykładu dla studentów zmarła prof. dr hab. med. Maria Wierzbowska. Odeszła od nas tak jak zawsze sobie tego życzyła – w pełni sił twórczych. Po Jej śmierci, kierownikiem II Katedry i Kliniki Pediatrii została doc. dr med. Wanda Klinowska. Działalność naukowa kliniki skupiała się głównie wokół następujących problemów: nefrologii, reumatologii, hematologii, zaburzeń metabolicznych, kardiologii oraz pediatrii społecznej. Inicjatorem badań naukowych w chorobach nerek u dzieci była prof. dr med. M. Wierzbowska, która zagadnieniom nerczycy lipidowej poświęciła wiele lat swojej pracy. Prof. dr med. M. Wierzbowska przedstawiła własne poglądy na zagadnienie patomechanizmu nerczycy lipidowej u dzieci, podkreślając rolę procesów autoimmunizacyjnych. Dało to początek badaniom nad zaburzeniami gospodarki białkowej, tłuszczowej, wodno-elektrolitowej u dzieci z nerczycą i innymi chorobami nerek realizowanymi przez asystentów kliniki. Badania te były kontynuowane i rozszerzane przez zespół prof. dr hab. med. W. Klinowskiej. Prowadzono także badania u dzieci z chorobami hematologicznymi, metabolicznymi, zaburzeniami odżywiania. Została zwiększona liczba łóżek klinicznych, powstały nowe poradnie specjalistyczne. Działalność dydaktyczna kliniki to wykłady, ćwiczenia i egzaminy dla studentów Wydziału Lekarskiego, Oddziału Stomatologicznego i Oddziału Pediatrycznego. Oprócz studentów w klinice szkolili się absolwenci przed- i podyplomowi. Klinika była również bazą szkoleniową dla lekarzy całego regionu AM. Pracownicy kliniki byli konsultantami terenowych oddziałów dziecięcych, Sanatoriów, Domu Dziecka, a wyjazdy w teren miały na celu szkolenie młodych lekarzy.

W 1970 roku został powołany Instytut Pediatrii. Na bazie II Katedry i Kliniki Pediatrii została wydzielona Klinika Nefrologii Pediatrycznej (40 łóżek), której kierownikiem została doc. dr hab. med. L. Chatys-Górska. II Klinika Pediatrii zmieniła nazwę na Klinikę Zaburzeń Odżywiania Niemowląt (Kierownik: doc. dr hab. med. W. Klinowska). Powstała także Samodzielna Pracownia Analiz Klinicznych (Kierownik: doc. dr hab. J. Bogusławska-Jaworska) i Samodzielna Pracownia Radiologii Dziecięcej (Kierownik: doc. dr hab. Z. Boroń). W dalszych latach rozwój hematologii dziecięcej pozwolił na powołanie Kliniki Hematologii Pediatrycznej (Kierownik: doc. dr hab. J. Bogusławska-Jaworska) początkowo na bazie I Kliniki Pediatrii, a następnie w budynku przy ul. Bujwida 44.

W 1981 roku, po rozwiązaniu Instytutu Pediatrii, Klinika Zaburzeń Odżywiania Niemowląt wróciła do swojej starej nazwy II Katedry i Kliniki Pediatrii, zmieniając w 1994 nazwę na II Katedrę i Klinikę Pediatrii i Gastroenterologii, a w 2000 roku na II Katedrę i Klinikę Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia.

24 marca 1985 roku zmarła po długiej chorobie prof. dr hab. W. Klinowska. Kierownikiem II Katedry i Kliniki Pediatrii został prof. dr. hab. Franciszek Iwańczak.

II Katedra i Klinika Pediatrii Gastroenterologii i Żywienia nadal rozwijała zagadnienia gastroenterologii dziecięcej przy współpracy z Katedrą i Kliniką Gastroenterologii, Kliniką Chirurgii Pediatrycznej, II Kliniką Chirurgii, Zakładem Mikrobiologii, Zakładem Anatomii Patologicznej, Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej, Zakładem Mikrobiologii Weterynaryjnej AR. Ten okres to czas dynamicznego rozwoju kliniki i tworzenia nowoczesnego ośrodka gastroenterologii dziecięcej. Asystenci Kliniki regularnie brali aktywny udział w wieku konferencjach dotyczących problematyki gastroenterologii dziecięcej w kraju i za granicą, prowadzono badania naukowe i kliniczne. Organizowane były liczne konferencje naukowe o zasięgu lokalnym oraz ogólnopolskim. Rozwijane były badania nad nowymi metodami diagnostycznymi i leczeniem dzieci z chorobami wątroby i dróg żółciowych, nieswoistymi zapaleniami jelit, chorobą trzewną, alergią pokarmową, zakażeniem Helicobacter pylori, chorobami trzustki. Intensywnie zaczęły rozwijać się nowe metody diagnostyczne takie jak endoskopia (gastrofiberoskopia, kolonoskopia), ultrasonografia, badania czynnościowe przewodu pokarmowego (pH-metria, manometria, testy oddechowe), diagnostyka w alergii. W roku 2003 pod redakcją prof. F. Iwańczaka powstał podręcznik pt. „Gastroenterologia dziecięca-wybrane – zagadnienia”, który stanowił przez lata bazę edukacyjną dla zagadnień gastroenterologii u dzieci.

W roku 2005 po przejściu prof. F. Iwańczaka na emeryturę kierownictwo kliniki objęła prof. dr hab. Barbara Iwańczak. Ten okres to czas dalszego rozwoju ośrodka, tworzenie nowych obszarów aktywności oraz współpraca z ośrodkami w kraju i zagranicą. W tym czasie zrodziła się idea organizowania corocznych konferencji naukowo-edukacyjnych dla pacjentów oraz rodziców dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit, która jest dotąd kontynuowana i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem również u pacjentów dorosłych. W roku 2010 zorganizowano ogólnopolską konferencję dotyczącą elektrogastrografii, która zaowocowała postaniem wytycznych tego badania określanych jako „Konsensus Wrocławski”. Klinika była i jest obecnie bardzo zaangażowana w problematykę nieswoistych zapaleń jelit, a prof. B. Iwańczak była przez 2 kadencje przewodniczącą Sekcji Nieswoistych Zapaleń Jelit Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. W tym okresie asystenci kliniki zdobywali kolejne etapy kariery naukowej oraz zawodowej uzyskując stopień doktora nauk medycznych oraz tytuł specjalisty gastroenterologii i gastroenterologii dziecięcej.

W czerwcu 2018 po. kierownika Katedry i Kliniki został dr n. med. Andrzej Stawarski, który musiał zmierzyć się z pandemią COVID-19. Mimo tych trudnych warunków klinika dalej intensywnie się rozwijała. Dzięki wsparciu WOŚP poszerzono istotnie zaplecze diagnostyczne o najnowsze wyposażenie pracowni endoskopowej. Dzięki wsparciu finansowemu FUM pozyskano najnowszą aparaturę do pracowni motoryki. Dzięki środkom własnym wprowadzono do diagnostyki endoskopię kapsułkową. W zakresie dydaktyki powstał skrypt dotyczący zagadnień gastroenterologii dziecięcej dla studentów WL do nauczania w języku polskim i angielskim, a obecnie redagowany jest II-tomowy podręcznik pediatrii. Dalej kontynuowana jest działalność naukowa, która zaowocowała szeregiem publikacji o wysokim współczynniku IF, nadal realizowane są ogólnopolskie projekty naukowe oraz liczne badania kliniczne. W roku 2020 planowano organizację 70-lecia Kliniki, która z powodu pandemii COVID-19 nie odbyła się.

W dniu 15 sierpnia 2021 r. zmarł prof. dr hab. Franciszek Iwańczak wieloletni Kierownik II Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, twórca nowoczesnej gastroenterologii dziecięcej na Dolnym Śląsku.

W roku 2021 po. kierownika Katedry i Kliniki został dr n. med. Tomasz Pytrus

Klinika stanowi bazę dydaktyczną dla studentów IV, V, VI roku Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologii oraz studentów English Division, bazę szkoleniową dla lekarzy oraz pielęgniarek i dietetyków z Wydziału Nauk o Zdrowiu.

W okresie 70-lecia, 7 byłych i obecnych pracowników uzyskało tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, 10 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych, wielu lekarzy uzyskało tytuł naukowy doktora nauk medycznych. Dorobek minionego 70-lecia to także wykształcenie wielu tysięcy studentów i licznego grona lekarzy pediatrów, którzy swoją oddaną pracą stale udoskonalają opiekę medyczną nad zdrowym i chorym dzieckiem.

 

Na podstawie: F. Iwańczak: 50-lecie II Katedry i Kliniki Pediatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu, Nowa Pediatria 4/2000,

Tomasz Pytrus

1.

Apolipoprotein E variants correlate with the clinical presentation of paediatric inflammatory bowel disease: a cross-sectional study. [AUT.] ALEKSANDRA GLAPA-NOWAK, MARIUSZ SZCZEPANIK, BARBARA IWAŃCZAK, JAROSŁAW KWIECIEŃ, ANNA BARBARA SZAFLARSKA-POPŁAWSKA, URSZULA GRZYBOWSKA-CHLEBOWCZYK, MARCIN OSIECKI, MARCIN DZIEKIEWICZ, ANDRZEJ STAWARSKI, JAROSŁAW KIERKUŚ, TOMASZ BANASIEWICZ, ALEKSANDRA BANASZKIEWICZ, [AUT. KORESP.] JAROSŁAW WALKOWIAK. World J.Gastroenterol. 2021 Vol.27 no.14 s.1483-1496,

2.

Atherosclerotic risk factors in children with celiac disease. [AUT. KORESP.] ANNA RYBAK, [AUT.] ALDONA WIERZBICKA, PIOTR SOCHA, ANNA STOLARCZYK, BOŻENA CUKROWSKA, ŁUKASZ OBRYCKI, ZBIGNIEW WAWER, ROMAN JANAS, BEATA ORALEWSKA, ANNA SZAFLARSKA-POPŁAWSKA, BARBARA IWAŃCZAK, ELŻBIETA CYRTA-JAROCKA, URSZULA GRZYBOWSKA-CHLEBOWCZYK, WOJCIECH CICHY, GRAŻYNA CZAJA-BULSA, JERZY SOCHA. Gastroenterol.Res.Pract. 2020 Vol.2020 art.6138243 [9 s.],

3.

Correlation between biomarkers (calprotectin, seromucoid, metalloproteinase-3 and CRP) and clinical and endoscopic activity of ulcerative colitis in children. [AUT.] BARBARA IWAŃCZAK, MAŁGORZATA RUCZKA, MAŁGORZATA MATUSIEWICZ, TOMASZ PYTRUS, KRZYSZTOF MATUSIEWICZ, ELŻBIETA KRZESIEK. Adv.Med.Sci.2020 Vol.65 no.2 s.259-264.

4.

Determinants of disease-specific knowledge among children with inflammatory bowel disease and their parents: a multicentre study. [AUT.] KINGA KOWALSKA-DUPLAGA, ANITA GAWLIK-SCISLO, ELŻBIETA KRZESIEK, ELŻBIETA JAROCKA-CYRTA, IZABELLA ŁAZOWSKA-PRZEOREK, MARIUSZ DUPLAGA, [AUT. KORESP.] ALEKSANDRA BANASZKIEWICZ. World J.Gastroenterol. 2021 Vol.27 no.27 s.4468-4480,

5.

Enterocytozoon bieneusi infects children with inflammatory bowel disease undergoing immunosuppressive treatment. [AUT. KORESP.] ŻANETA ZAJĄCZKOWSKA, [AUT.] KATARZYNA AKUTKO, MARTIN KVÁC, BOHUMIL SAK, MAGDALENA SZYDŁOWICZ, ANDRZEJ B. HENDRICH, BARBARA IWAŃCZAK, MARTA KICIA. Front.Med.(Lausanne)2021 Vol.8 art.741751

6.

High primary antibiotic resistance of Helicobacter pylori strains isolated from pediatric and adult patients in Poland during 2016-2018. [AUT.] PAWEŁ KRZYŻEK, DOROTA PAWEŁKA, BARBARA IWAŃCZAK, RADOSŁAW KEMPIŃSKI, KONRAD LEŚNIAKOWSKI, FRANCIS MEGRAUD, ŁUKASZ ŁACZMAŃSKI, MONIKA BIERNAT, GRAŻYNA GOŚCINIAK. Antibiotics (Basel) 2020 Vol.9 no.5 art.228 [8 s.],

7.

Horse-specific cryptosporidium genotype in human with Crohn's disease and arthritis [research letter]. [AUT. KORESP.] ŻANETA ZAJĄCZKOWSKA, [AUT.] ANNA BAŠTÝŘOVÁ BRUTOVSKÁ, KATARZYNA AKUTKO, JOHN MCEVOY, BOHUMIL SAK, ANDRZEJ B. HENDRICH, BŁAŻEJ ŁUKIANOWSKI, MARTIN KVÁČ, MARTA KICIA. Emerg.Infect.Dis. 2022 Vol.28 no.6 s.1289-1291

8.

Immunogenicity of diphtheria booster vaccination in adolescents with inflammatory bowel disease. [AUT.] ŁUKASZ DEMBIŃSKI, ELŻBIETA KRZESIEK, BEATA KLINCEWICZ, URSZULA GRZYBOWSKA-CHLEBOWCZYK, URSZULA DEMKOW, ALEKSANDRA BANASZKIEWICZ, ANDRZEJ RADZIKOWSKI. Pediatr.Infect.Dis.J. 2020 Vol.39 no.3 s.244-246,

9.

Insolation and disease severity in paediatric inflammatory bowel disease - a multi-centre cross-sectional study. [AUT.] ALEKSANDRA GLAPA-NOWAK, MARIUSZ SZCZEPANIK, JAROSŁAW KWIECIEŃ, ANNA SZAFLARSKA-POPŁAWSKA, ANNA FLAK-WANCERZ, BARBARA IWAŃCZAK, MARCIN OSIECKI, JAROSŁAW KIERKUŚ, TOMASZ PYTRUS, DARIUSZ LEBENSZTEJN, TOMASZ BANASIEWICZ, ALEKSANDRA BANASZKIEWICZ, [AUT. KORESP.] JAROSŁAW WALKOWIAK. J.Clin.Med. 2020 Vol.9

10.

Kidney dysfunction and its progression in patients hospitalized duo to COVID‐19: contribution to the clinical course and outcomes. [AUT. KORESP.] KATARZYNA KILIŚ-PSTRUSIŃSKA, [AUT.] KATARZYNA AKUTKO, JOANNA BRAKSATOR, ANNA DANCEWICZ, PATRYCJA GROSMAN-DZIEWISZEK, TATIANA JAMER, KATARZYNA JUSZCZYŃSKA, KLAUDIA KONIKOWSKA, MARTA KORUBA, MAŁGORZATA PUPEK, AGNIESZKA RUSIECKA, KRZYSZTOF KUJAWA, BARBARA ADAMIK, ADRIAN DOROSZKO, KRZYSZTOF KALISZEWSKI, AGNIESZKA MATERA-WITKIEWICZ, MICHAŁ POMORSKI, MARCIN PROTASIEWICZ, JANUSZ SOKOŁOWSKI, KATARZYNA MADZIARSKA, EWA A. JANKOWSKA. J.Clin.Med. 2021 Vol.10 no.23 art.5522 [24 s.],

11.

Laugier-Hunziker syndrome: a case report of the pediatric patient and review of the literature. [AUT. KORESP.] PATRYCJA SPUTA-GRZEGRZÓŁKA, [AUT.] ZDZISŁAW WOŹNIAK, KATARZYNA AKUTKO, TOMASZ PYTRUS, WOJCIECH BARAN, JACEK CALIK, NATALIA GLATZEL-PLUCIŃSKA, ZYGMUNT DOMAGAŁA, MARZENNA PODHORSKA-OKOŁÓW, ANDRZEJ STAWARSKI, PIOTR DZIĘGIEL. Int.J.Dermatol. 2020 Vol.59 no.12 s.1513-1519,

12.

Neuroendocrine tumors of the gastrointestinal tract and pancreas: is it also a challenge for pediatricians?. [AUT.] ANDRZEJ STAWARSKI, PAWEŁ MALEIKA. Adv.Clin.Exp.Med. 2020 Vol.29 no.2 s.265-270, t

13.

Probiotics, prebiotics and synbiotics in inflammatory bowel diseases. [AUT. KORESP.] KATARZYNA AKUTKO, [AUT.] ANDRZEJ STAWARSKI. J.Clin.Med. 2021 Vol.10 no.11 art.2466 [13 s.],

14.

Selective forms of therapy in the treatment of inflammatory bowel diseases. [AUT.] ANNA KOFLA-DŁUBACZ, [AUT. KORESP.] KATARZYNA AKUTKO, [AUT.] ELŻBIETA KRZESIEK, TATIANA JAMER, JOANNA BRAKSATOR, PAULA GRĘBSKA, TOMASZ PYTRUS, ANDRZEJ STAWARSKI. J.Clin.Med. 2022 Vol.11 no.4 art.994 [10 s.],

15.

Subjective psychophysical experiences in the course of inflammatory bowel disease - a comparative analysis based on the Polish Pediatric Crohn’s and Colitis Cohort (POCOCO). [AUT.] ALEKSANDRA GLAPA-NOWAK, ANNA BUKOWSKA-POSADZY, MARIUSZ SZCZEPANIK, JAROSŁAW KWIECIEŃ, ANNA SZAFLARSKA-POPŁAWSKA, BARBARA IWAŃCZAK, ANNA FLAK-WANCERZ, ŁUKASZ DEMBIŃSKI, MARCIN OSIECKI, JAROSŁAW KIERKUŚ, TOMASZ BANASIEWICZ, HARALD WALACH, ALEKSANDRA BANASZKIEWICZ, [AUT. KORESP.] JAROSŁAW WALKOWIAK. Int.J.Environ.Res.Public Health 2021 Vol.18 no.2 art.784 [11 s.],

16.

The incidence of inflammatory bowel disease in the paediatric population in the district of Lower Silesia, Poland.[AUT. KORESP.] ELŻBIETA KRZESIEK, [AUT.] ANNA KOFLA-DŁUBACZ, KATARZYNA AKUTKO, ANDRZEJ STAWARSKI. J.Clin.Med. 2021 Vol.10 no.17 art.3994 [11 s.],

17.

Value of magnetic resonance enterography in diagnosis and treatment follow up in Crohn's disease in children.[AUT.] ELŻBIETA KRZESIEK, EWA NIENARTOWICZ, BARBARA IWAŃCZAK. Adv.Med.Sci. 2020 Vol.65 no.1 s.214-222,