Katedra Radiologii

Katedra Radiologii

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
tel. 71 733 16 68
wk-27@umw.edu.pl

W skład Katedry Radiologii wchodzą:

Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii
tel. 71 733 16 68

Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej
tel. 71 784 26 51

Starszy wykładowca

dr Roman Badowski
e-mail: roman.badowski@umw.edu.pl
Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej

Profesor

prof. dr hab. Joanna Bladowska
e-mail: joanna.bladowska@umw.edu.pl
Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii

Adiunkt

dr Anna Czarnecka
Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii

Adiunkt

Alina Ferber
e-mail: alina.ferber@umw.edu.pl
Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii

Adiunkt

dr hab. Maciej Guziński
e-mail: maciej.guzinski@umw.edu.pl
Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii

Asystent

dr Jagoda Jacków-Nowicka
e-mail: jagoda.jackow-nowicka@umw.edu.pl
Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii

Asystent

dr Arkadiusz Kacała
e-mail: arkadiusz.kacala@umw.edu.pl
Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii

Asystent

lek. Marta Michali-Stolarska
e-mail: m.michali-stolarska@umw.edu.pl
Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii

Asystent

dr Krzysztof Międzybrodzki
e-mail: krzysztof.międzybrodzki@umw.edu.pl
Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej

 

Asystent

dr Małgorzata Neska-Matuszewska
e-mail: malgorzata.neska-matuszewska
Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii

Asystent

lek. Mateusz Patyk
Adiunkt dydaktyczny
e-mail: mateusz.patyk@umw.edu.pl
Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej

Asystent

lek. Przemysław Podgórski
e-mail: przemyslaw.podgorski@umw.edu.pl
Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii

Profesor

prof. dr hab. Marek Sąsiadek
Kierownik Katedry Radiologii i Zakładu Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii
e-mail: marek.sasiadek@umw.edu.pl
Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii

Adiunkt

dr Dąbrówka Sokołowska-Dąbek
e-mail: dabrowka.sokolowska-dabek@umw.edu.pl
Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej

Asystent

dr Łukasz Waszczuk
e-mail: lukasz.waszczuk@umw.edu.pl
Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii

Adiunkt

dr Anna Zacharzewska-Gondek
e-mail: anna.zacharzewska-gondek@umw.edu.pl
Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii

Profesor

Prof. dr hab. Urszula Zaleska-Dorobisz
Kierownik Zakładu Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej
e-mail: urszula.zaleska-dorobisz@umw.edu.pl
Zakład Raadiologii Ogólnej i Pediatrycznej 

Profesor Uczelni

dr hab. Anna Zimny
Adiunkt dydaktyczny
e-mail: anna.zimny@umw.edu.pl
Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii

Główne kierunki badawcze
 
Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii

 

  1. Obrazowanie w chorobach psychiatrycznych z zastosowaniem zaawansowanych technik MR
  2. Obrazowanie chorób demielinizacyjnych i zapalnych z zastosowaniem zaawansowanych technik MR
  3. Zastosowanie perfuzji TK w diagnostyce i planowaniu leczenia udaru niedokrwiennego mózgu.
  4. Wartość kompleksowej diagnostyki układu sercowo-naczyniowego, z uwzględnieniem perfuzji TK mięśnia sercowego i zastosowaniem sztucznej inteligencji w ostrych i przewlekłych chorobach układu sercowo-naczyniowego.


Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej

  1. Wdrażanie nowoczesnych technik ultrasonograficznych: elastografii, opcji ASQ (Acustic Structure  Quantifcation System), opcji Micro Pure do badań wątroby, tarczycy, węzłów chłonnych i gonad.
  2. Standaryzacja i optymalizacja badań za pomocą wielorzędowej tomografii komputerowej (128 warstw) w schorzeniach onkologicznych i hematologicznych u dzieci.
  3. Elastografia wątroby w schorzeniach hematologicznych i infekcyjnych u dorosłych.
  4. Diagnostyka obrazowa z uwzględnieniem wielorzędowej tomografii komputerowej w chirurgii i urologii dziecięcej.