Katedra i Zakład Chemii Leków

Katedra i Zakład Chemii Leków

ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław
tel.: 71 784-03-90; faks 71 784 03 92
e-mail: wf-7@umw.edu.pl
 
Kierownik
dr hab. Piotr Świątek, prof. uczelni
tel.: 71 784 03 91
e-mail: piotr.swiatek@umw.edu.pl

Sekretariat

mgr Marta Dorużyńska
tel.: 71 784 03 90
e-mail: marta.doruzynska@umw.edu.pl

Adiunkci

dr Dominika Szkatuła
tel.: 71 784 03 98
e-mail: dominika.szkatula@umw.edu.pl
 
dr Aleksandra Redzicka
tel.: 71 784 04 00
e-mail: aleksandra.redzicka@umw.edu.pl

dr Jadwiga Maniewska
tel.: 71 784 03 97
e-mail: jadwiga.maniewska@umw.edu.pl

dr Berenika Szczęśniak-Sięga
tel.: 71 784 03 97
e-mail: berenika.szczesniak-siega@umw.edu.pl

Asystenci   

mgr Teresa Glomb
tel.: 71 784 04 07
e-mail: teresa.glomb@umw.edu.pl

mgr Łukasz Szczukowski
tel.: 71 784 03 99
e-mail: lukasz.szczukowski@umw.edu.pl
 
mgr Małgorzata Strzelecka
tel.: 71 784 03 98
e-mail: malgorzata.strzelecka@umw.edu.pl

Pracownicy naukowo i inżynieryjno-techniczni

mgr Karolina Wojtkowiak
tel.: 71 784 04 02

Barbara Paciorkowska
tel.: 71 784 04 07
 
mgr Anna Wojda
tel.: 71 784 04 05
 
mgr Teresa Bielecka
tel.: 71 784 04 02

Główne kierunki badawcze

 1. Racjonalne projektowanie i synteza nowych pochodnych układów bi- i triheterocyklicznych o potencjalnej aktywności przeciwzapalnej i przeciwbólowej, działaniu przeciwnowotworowym lub przeciwbakteryjnym.
 2. Ustalanie przebiegu reakcji, struktury i właściwości biologicznych nowo otrzymanych związków.
 3. Badanie zależności między strukturą syntetyzowanych połączeń a ich bioaktywnością.
 4. Badanie wpływu związków heterocyklicznych na modelowe błony biologiczne metodą różnicowej kalorymetrii scaningowej - DSC.

Istotniejsze publikacje zespołu z ostatnich lat:

 1. Biological evaluation and molecular docking studies of dimethylpyridine derivatives. Piotr Świątek, Katarzyna Gębczak, Tomasz Gębarowski, Rafał Urniaż. Molecules 2019 Vol.24 no.6 art.1093 [13 s.], DOI: 10.3390/molecules24061093, IF: 4.412
 2. Synthesis and pharmacological evaluation of novel arylpiperazine oxicams derivatives as potent analgesics without ulcerogenicity. Berenika Szczęśniak-Sięga, Szczepan Mogilski, Rafał Wiglusz, Jan Janczak, Jadwiga Maniewska, Wiesław Malinka, Barbara Filipek. Bioorg.Med.Chem. 2019 Vol.27 no.8 s.1619-1628, DOI: 10.1016/j.bmc.2019.03.007, IF: 3.641
 3. Synthesis of new hydrazone derivatives and evaluation of their efficacy as proliferation inhibitors in human cancer cells. Piotr Świątek, Jolanta Saczko, Nina Rembiałkowska, Julita Kulbacka. Med.Chem. 2019 Vol.15 no.8 s.903-910, DOI: 10.2174/1573406415666190128100524, IF: 2.745
 4. Bioresearch of new 1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine-1,3(2H)-diones. Dominika Szkatuła, Edward Krzyżak, Szczepan Mogilski, Jacek Sapa, Barbara Filipek, Piotr Świątek. Molecules 2020 Vol.25 no.24 art.5883 [16 s.], DOI: 10.3390/molecules25245883, IF: 4.412
 5. Design, synthesis, biological evaluation and in silico studies of novel pyrrolo[3,4-d]pyridazinone derivatives with promising anti-inflammatory and antioxidant activity. Łukasz Szczukowski, Aleksandra Redzicka, Benita Wiatrak, Edward Krzyżak, Aleksandra Marciniak, Katarzyna Gębczak, Tomasz Gębarowski, Piotr Świątek. Bioorg.Chem. 2020 Vol.102 art.104035 [20 s.], DOI: 10.1016/j.bioorg.2020.104035, IF: 5.275
 6. New N-substituted-1,2,4-triazole derivatives of pyrrolo[3,4-d]pyridazinone with significant anti-Inflammatory activity - design, synthesis and complementary in vitro, computational and spectroscopic studies. Łukasz Szczukowski, Edward Krzyżak, Benita Wiatrak, Paulina Jawień, Aleksandra Marciniak, Aleksandra Kotynia, Piotr Świątek. Int.J.Mol.Sci. 2021 Vol.22 no.20 art.11235 [37 s.], DOI: 10.3390/ijms222011235, IF: 5.924
 7. Synthesis of new tricyclic 1,2-thiazine derivatives with anti-inflammatory activity. Jadwiga Maniewska, Benita Wiatrak, Żaneta Czyżnikowska, Berenika Szczęśniak-Sięga. Int.J.Mol.Sci. 2021 Vol.22 no.15 art.7818 [19 s.], DOI: 10.3390/ijms22157818, IF: 5.924

Farmacja III rok, semestr V (zimowy), w roku akademickim 2022/2023

UWAGA!!!
Studenci, którzy zapisali się na sprawdzian nr 1 z materiału wykładowego, a z jakiegoś powodu nie będą mogli lub chcieli przyjść, mogą się wypisać, pisząc maila na adres:
berenika.szczesniak-siega@umw.edu.pl, w niżej podanych terminach:
- grupa poniedziałkowa - do 8.12.2022 r.
- grupa czwartkowa - do 13.12.2022 r.
- grupa piątkowa - do 14.12.2022 r.

Sprawdzian nr 1 z materiału wykładowego odbędzie się na ćwiczeniach:

 • dla grup 1 - 5 - 16 grudnia 2022 r.
 • dla grup 6 - 10 - 15 grudnia 2022 r.
 • dla grup 11 - 15 - 12 grudnia 2022 r.

Aby wziąć udział w tym sprawdzianie należy się zapisać na listę chętnych u starościny roku pani Natalii Okarmy w terminie do 2 grudnia 2022 r.  Studenci 4 roku, którzy chcą przystąpić do tego sprawdzianu muszą zapisać się na osobną listę u Pani starościny. Student zapisując się wybiera jeden z trzech terminów.
Kolokwium będzie trwać 60 minut (8:30 - 9:30) i po tym czasie będzie można kontynuować ćwiczenia. Osoby, które nie będą przystępowały do tego sprawdzianu proszone są o przyjście na zajęcia na godzinę 9:30.
Materiał obowiązujący na kolokwium obejmuje leki:

 • działające na obwodowy układ nerwowy (współczulny i przywspółczulny),
 • zwiotczające mięśnie szkieletowe,
 • znieczulające miejscowo,
 • spazmolityki muskulotropowe,
 • przeciwhistaminowe.

Z wyżej wymienionych grup obowiązują leki, które są wymienione na załączonej poniżej liście. Obowiązuje podział farmakologiczno-chemiczny, struktury, nazwy łacińskie, nazwy chemiczne, synonimy, mechanizmy, efekty działania oraz zastosowanie tych leków. Natomiast zależność struktura – aktywność (SAR) będzie trzeba opisać na wzorze ogólnym lub na przykładzie 2-3 leków z podanej listy.
Zaliczenie tego kolokwium na ocenę dostateczną będzie skutkowało zwolnieniem z tej partii materiału na egzaminie końcowym.

Ćwiczenia laboratoryjne (stacjonarne) - sala ćwiczeń Katedry i Zakładu Chemii leków.

Ćwiczenia rozpoczynają się 3.10.2022 r. (poniedziałek) i będą się odbywały w godzinach:

 • 8:30 – 12:15 od 3.10.2022 do 16.12.2022 r. (oprócz 15.12.2022 r.),
 • 8:30 – 13:00 od 19.12.2022 do 2.02.2023 r. i 15.12.2022 r.

Ćwiczenia dla grup: 1, 2, 3, 4 i 5 będą odbywały się w piątki.

Ćwiczenia dla grup: 6, 7, 8, 9 i 10 w czwartki.

Ćwiczenia dla grup: 11, 12, 13, 14 i 15 w poniedziałki.

Wykłady dla całego roku (online):

 • poniedziałek w godz. 14:10 – 14:55,
 • środa w godz. 10:30 – 12:00.

Wykłady rozpoczynają się w poniedziałek 3.10.2022 r. (15 tygodni).

Podział na grupy ćwiczeniowe jest wywieszony na tablicy przed wejściem do laboratorium.

Na pierwsze zajęcia należy przynieść:

•    czysty fartuch laboratoryjny,
•    obuwie zmienne,
•    okulary ochronne,
•    rękawiczki jednorazowe,
•    dwa zeszyty, co najmniej 60-kartkowe,
•    dwa pojemniczki na kał (niejałowe/jałowe),
•    flamaster do pisania na szkle,
•    papierowy ręcznik kuchenny.

Przed wejściem na teren Katedry Chemii leków odzież wierzchnią oraz obuwie należy pozostawić w szatni na parterze (obowiązuje obuwie zmienne) lub szatni przed laboratorium.

Lista leków obowiązujących do sprawdzianu nr 1.