Katedra i Zakład Chemii Leków

Katedra i Zakład Chemii Leków

ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław
tel.: 71 784-03-90; faks 71 784 03 92
e-mail: wf-7@umw.edu.pl
 
Kierownik
dr hab. Piotr Świątek, prof. uczelni
tel.: 71 784 03 91
e-mail: piotr.swiatek@umw.edu.pl

Sekretariat

mgr Marta Dorużyńska
tel.: 71 784 03 90
e-mail: marta.doruzynska@umw.edu.pl

Adiunkci

dr Dominika Szkatuła
tel.: 71 784 03 98
e-mail: dominika.szkatula@umw.edu.pl
 
dr Aleksandra Redzicka
tel.: 71 784 04 00
e-mail: aleksandra.redzicka@umw.edu.pl

dr Jadwiga Maniewska
tel.: 71 784 03 97
e-mail: jadwiga.maniewska@umw.edu.pl

dr Berenika Szczęśniak-Sięga
71 784 03 97
e-mail: berenika.szczesniak-siega@umw.edu.pl

Asystenci   

mgr Teresa Glomb
tel: 71 784 04 07
e-mail: teresa.glomb@umw.edu.pl

mgr Łukasz Szczukowski
tel.: 71 784 03 99
e-mail: lukasz.szczukowski@umw.edu.pl
 
mgr Małgorzata Strzelecka
tel.: 71 784 03 98
e-mail: malgorzata.strzelecka@umw.edu.pl

Pracownicy naukowo i inżynieryjno-techniczni

mgr Karolina Wojtkowiak
tel: 71 784 04 02

Barbara Paciorkowska
tel: 71 784 04 07
 
mgr Anna Wojda
tel: 71 784 04 05
 
mgr Teresa Bielecka
tel.: 71 784 04 02

Główne kierunki badawcze

 1. Racjonalne projektowanie i synteza nowych pochodnych układów bi- i triheterocyklicznych o potencjalnej aktywności przeciwzapalnej i przeciwbólowej, działaniu przeciwnowotworowym lub przeciwbakteryjnym.
 2. Ustalanie przebiegu reakcji, struktury i właściwości biologicznych nowo otrzymanych związków.
 3. Badanie zależności między strukturą syntetyzowanych połączeń a ich bioaktywnością.
 4. Badanie wpływu związków heterocyklicznych na modelowe błony biologiczne metodą różnicowej kalorymetrii scaningowej - DSC.

Istotniejsze publikacje zespołu z ostatnich lat:

 1. Biological evaluation and molecular docking studies of dimethylpyridine derivatives. Piotr Świątek, Katarzyna Gębczak, Tomasz Gębarowski, Rafał Urniaż. Molecules 2019 Vol.24 no.6 art.1093 [13 s.], DOI: 10.3390/molecules24061093, IF: 4.412
 2. Synthesis and pharmacological evaluation of novel arylpiperazine oxicams derivatives as potent analgesics without ulcerogenicity. Berenika Szczęśniak-Sięga, Szczepan Mogilski, Rafał Wiglusz, Jan Janczak, Jadwiga Maniewska, Wiesław Malinka, Barbara Filipek. Bioorg.Med.Chem. 2019 Vol.27 no.8 s.1619-1628, DOI: 10.1016/j.bmc.2019.03.007, IF: 3.641
 3. Synthesis of new hydrazone derivatives and evaluation of their efficacy as proliferation inhibitors in human cancer cells. Piotr Świątek, Jolanta Saczko, Nina Rembiałkowska, Julita Kulbacka. Med.Chem. 2019 Vol.15 no.8 s.903-910, DOI: 10.2174/1573406415666190128100524, IF: 2.745
 4. Bioresearch of new 1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine-1,3(2H)-diones. Dominika Szkatuła, Edward Krzyżak, Szczepan Mogilski, Jacek Sapa, Barbara Filipek, Piotr Świątek. Molecules 2020 Vol.25 no.24 art.5883 [16 s.], DOI: 10.3390/molecules25245883, IF: 4.412
 5. Design, synthesis, biological evaluation and in silico studies of novel pyrrolo[3,4-d]pyridazinone derivatives with promising anti-inflammatory and antioxidant activity. Łukasz Szczukowski, Aleksandra Redzicka, Benita Wiatrak, Edward Krzyżak, Aleksandra Marciniak, Katarzyna Gębczak, Tomasz Gębarowski, Piotr Świątek. Bioorg.Chem. 2020 Vol.102 art.104035 [20 s.], DOI: 10.1016/j.bioorg.2020.104035, IF: 5.275
 6. New N-substituted-1,2,4-triazole derivatives of pyrrolo[3,4-d]pyridazinone with significant anti-Inflammatory activity - design, synthesis and complementary in vitro, computational and spectroscopic studies. Łukasz Szczukowski, Edward Krzyżak, Benita Wiatrak, Paulina Jawień, Aleksandra Marciniak, Aleksandra Kotynia, Piotr Świątek. Int.J.Mol.Sci. 2021 Vol.22 no.20 art.11235 [37 s.], DOI: 10.3390/ijms222011235, IF: 5.924
 7. Synthesis of new tricyclic 1,2-thiazine derivatives with anti-inflammatory activity. Jadwiga Maniewska, Benita Wiatrak, Żaneta Czyżnikowska, Berenika Szczęśniak-Sięga. Int.J.Mol.Sci. 2021 Vol.22 no.15 art.7818 [19 s.], DOI: 10.3390/ijms22157818, IF: 5.924

Farmacja III rok, semestr V (zimowy), w roku akademickim 2022/2023:

Ćwiczenia laboratoryjne (stacjonarne) - sala ćwiczeń Katedry i Zakładu Chemii leków:

Ćwiczenia rozpoczynają się 3.10.2022 r. (poniedziałek) i będą się odbywały w godzinach:

 • 8:30 – 12:15 od 3.10.2022 do 9.12.2022 r.,
 • 8:30 – 13:00 od 12.12.2022 do 2.02.2023 r.
  • Grupy 1 - 5 - ćwiczenia w piątki.
  • Grupy 6 - 10 - czwartki.
  • Grupy 11 - 15 - poniedziałki.

Wykłady dla całego roku (online):

 • poniedziałek w godz. 14:10 – 14:55,
 • środa w godz. 10:30 – 12:00.

Wykłady rozpoczynają się w poniedziałek 3.10.2022 r. (15 tygodni).

Podział na grupy ćwiczeniowe jest wywieszony na tablicy przed wejściem do laboratorium.

Na pierwsze zajęcia należy przynieść:

•    czysty fartuch laboratoryjny,
•    obuwie zmienne,
•    okulary ochronne,
•    rękawiczki jednorazowe,
•    dwa zeszyty, co najmniej 60-kartkowe,
•    dwa pojemniczki na kał (niejałowe/jałowe),
•    flamaster do pisania na szkle,
•    papierowy ręcznik kuchenny.

Przed wejściem na teren Katedry Chemii leków odzież wierzchnią oraz obuwie należy pozostawić w szatni na parterze (obowiązuje obuwie zmienne) lub szatni przed laboratorium.