Back to homepage
News | 26.04.2023

Dni NCN

W dniach 10-11 maja we Wrocławiu odbędzie się dziewiąta edycja Dni Narodowego Centrum Nauki. Gospodarzem tego wydarzenia będzie Politechnika Wrocławska. W gronie współorganizatorów znalazły się również inne jednostki naukowe z terenu południowo-zachodniej Polski reprezentowane przez Kolegium Prorektorów ds. Nauki Uczelni Wrocławia i Opola.

Pierwszego dnia odbędzie się spotkanie otwierające z udziałem przedstawicieli środowiska naukowego regionu oraz dyrekcji i Rady NCN. Oprócz okolicznościowych przemówień uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać wystąpień laureatów konkursów NCN dotyczących badań prowadzonych przez nich dzięki uzyskanym grantom.

W programie przewidziano również otwarte spotkanie "Damy Radę! Spotkanie Rady NCN ze środowiskiem naukowym", umożliwiające interakcję między wszystkimi uczestnikami. Dyskusja będzie dotyczyć założeń systemu grantowego NCN, zasad rządzących procedurami konkursowymi i odwoławczymi oraz ostatnich zmian regulaminów, w kontekście obecnej sytuacji gospodarczej oraz geopolitycznej w Europie. Równolegle odbędą się warsztaty dla pracowników jednostek naukowych, którzy zajmują się obsługą administracyjną grantów NCN.

11 maja odbędą się warsztaty dotyczące procesu oceny wniosków w Narodowym Centrum Nauki. Ich uczestnicy wcielą się w rolę ekspertów oceniających wnioski o finansowanie projektów badawczych. Materiałem do pracy tzw. “mock-panelu” będą autentyczne wnioski, których autorzy zgodzili się na wykorzystanie ich w celach szkoleniowych. Warsztaty podzielone na trzy grupy (HS, ST i NZ) mają na celu nie tylko symulację procesu oceny wniosków w NCN, lecz również przekazanie wiedzy na temat procedur i zasad konkursowych Centrum. W programie tego dnia znalazło się również spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z otwartymi danymi badawczymi w polityce i praktyce NCN. Tradycyjnie w ramach Dni NCN odbędą się również warsztaty dla pracowników administracyjnych uczelni i instytutów naukowych.

Szczegółowy program spotkania znajda Państwo na stronie https://www.ncn.gov.pl/o-ncn/wydarzenia/dni-ncn/2023

Authored by: Natalia Marchut Creation date: 26.04.2023 Update authored by: Natalia Marchut Update date: 26.04.2023