Back to homepage
News | 19.05.2023

Wyróżnienie dla prof. Urszuli Kaczmarek

Prof. Urszula Kaczmarek, wieloletnia kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu została pośmiertnie odznaczona medalem "Sapientia Et Veritas - Zasłużony dla nauki polskiej".

Wyróżnienie nadano w czasie XXIII Międzynarodowej Konferencji Okrągłego Stołu pt. "Kształcenie przed- i podyplomowe w stomatologii" oraz Jubileuszu X-lecia Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej "Sapientia", które odbyły się 8-9 maja 2023 r. w Lublinie.

Authored by: Anna Szejda Creation date: 19.05.2023 Update authored by: Anna Szejda Update date: 19.05.2023