Events | 19.05.2023

Postępy w hemostazie

XVI konferencja "Postępy w hemostazie", organizowana przez Grupę ds. Hemostazy Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, odbędzie się 25-26 maja 2023 r. w Gdyni.

– Podczas spotkania będziemy rozmawiać między innymi o nowościach z zakresu diagnostyki i leczenia zaburzeń hemostazy – mówi prof. Maria Podolak-Dawidziak z Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku UMW, przewodnicząca Grupy ds. Hemostazy Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

Dodatkowo uczestnicy konferencji omówią trudne przypadki kliniczne oraz nowe leki dla pacjentów z hemostazą, które przechodzą aktualnie badania kliniczne.

Program konferencji >>
Link do rejestracji >>


Więcej informacji na stronie >>

Tags #umw
Authored by: Anna Szejda
Creation date: 19.05.2023
Update authored by: Anna Szejda
Update date: 19.05.2023