Back to homepage
News | 22.05.2023

„Psychospołeczny i somatyczny wymiar opieki medycznej nad człowiekiem zdrowym i chorym”

Katedra Pielęgniarstw Zachowawczych, Zakład Interny i Pielęgniarstwa Internistycznego Wydziału Nauk
o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Instytut Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zapraszają na Ogólnopolską Studencką Konferencję Naukowo – Szkoleniową „Psychospołeczny i somatyczny wymiar opieki medycznej nad człowiekiem zdrowym i chorym”
Lublin - Siedlce, 21 czerwiec 2023 roku

Miejsce konferencji: Katedra Pielęgniarstw Zachowawczych, Zakład Interny i Pielęgniarstwa Internistycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz
Instytut Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Konferencja odbędzie się w formie zdalnej.

Adres do korespondencji: konferencja1.KPZ@umlub.pl
Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy dokonywać pod linkiem:
https://forms.gle/RXeuAMc7ugVZs8gB9

Authored by: Joanna Pacula Creation date: 22.05.2023 Update authored by: Joanna Pacula Update date: 22.05.2023