Back to homepage
News | 24.05.2023

Poznaliśmy "Młode Talenty"

Piotr Krajewski z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UMW został zwycięzcą VII edycji konkursu "Młode Talenty" w kategorii "sukces naukowy". Plebiscyt organizuje Dolnośląski Klub Kapitału pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewody Dolnośląskiego.

Konkurs ma na celu promocję studentów i doktorantów, którzy odnoszą sukcesy na polu naukowym, artystycznym i sportowym lub wyróżniają się w zakresie innowacji, działalności przedsiębiorczej czy społecznej. Właśnie w tych sześciu kategoriach jury, w skład którego weszli rektorzy dolnośląskich uczelni, przedstawiciele władz regionu oraz przedsiębiorstw mających wpływ na rozwój gospodarki w regionie, wybrali po trzech finalistów. Ogłoszenie zwycięzców odbyło się w poniedziałek, 22 maja w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego. Każdy z laureatów otrzymał pamiątkową statuetkę autorstwa wrocławskiego rzeźbiarza Jarosława Nowaka oraz nagrodę pieniężną.

Piotr Krajewski został nagrodzony za wielokierunkowe badania nad mechanizmem powstawania zmian skórnych w przebiegu hidradenitis suppurativa (HS). Jako pierwszy na świecie zwrócił uwagę na zaburzenia ekspresji białka MCPIPI u pacjentów z tą chorobą. Jest autorem wielu artykułów na szczeblu międzynarodowym o łącznym IF=267,08. Otrzymał grant w ramach programu Uniwersytet Przyszłości UMW na badanie zaburzeń ekspresji adipokin we krwi oraz skórze pacjentów z HS. Również jako pierwszy na świecie opisał ultrasonograficzny obraz "torów kolejowych" wewnątrz zapalnych przetok powstających w przebiegu HS, który jest negatywnym predyktorem odpowiedzi na leczenie biologiczne. Odkrycie to rewolucjonizuje podejście do leczenia HS. Odbywał staże zagraniczne, otrzymał wiele grantów, stypendiów, nagród i wyróżnień.

Studenci UMW, którzy otrzymali nominacje w VII edycji konkursu "Młode Talenty":

  • Sukces naukowy - Piotr Krajewski
  • Sukces w zakresie innowacji - Kajetan Grzelka 
  • Sukces sportowy - Julia Rozmus
  • Sukces w zakresie działalności społecznej - Arkadiusz Jaworski, Kinga Kulawik, Romana Olga Bednarchuk, Michał Szyszka, Klaudia Włodarczyk, Daria Sosińska ze SKN Psychiatrii

W uroczystości uczestniczyli m.in. prof. Piotr Dzięgiel, prorektor ds. nauki oraz prof. Agnieszka Piwowar, prorektor ds. studentów i dydaktyki UMW.

Fot. Dolnośląski Klub Kapitału

Authored by: Anna Szejda Creation date: 24.05.2023 Update authored by: Anna Szejda Update date: 28.06.2023