Back to homepage
News | 27.05.2023

Studencki Nobel 2023

Kolejny sukces Natalii Sauer z Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Nasza studentka zwyciężyła w kategorii "Medycyna i farmacja" XIV edycji konkursu Studencki Nobel, organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów.

"Natalia jest współautorką publikacji oraz kierownikiem i wykonawcą grantów dotyczących zagadnień, które mają wpływ na leczenie pacjentów z chorobami nowotworowymi. Działania naukowe dedykuje głównie osobom z nowotworami skóry, m.in. z czerniakiem. Tym samym jej praca badawcza oraz odkrycia mają wpływ na dynamicznie rozwijający się obszar medycyny, jakim jest onkologia. Jest również trzecią autorką pracy opublikowanej w czasopiśmie z grupy "Nature". To osiągnięcie, w opinii komisji konkursowej, już plasuje studentkę w gronie naukowców" – brzmiał werdykt ogłoszony podczas gali finałowej, która odbyła się w sobotę, 27 maja.

Odbierając nagrodę Natalia Sauer powiedziała, że jest to dla niej motywacja do dalszej pracy. Podziękowała też współpracownikom z zespołu badawczego oraz swoim opiekunkom naukowym: dr hab. Julicie Kulbackiej, prof. UMW z Katedry i Zakładu Biologii Molekularnej i Komórkowej oraz mgr Katarzynie Karłowicz-Bodalskiej z Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku Wydziału Farmaceutycznego UMW.

studencki nobel

Studencki Nobel to program stypendialny tworzony przez organizację studencką i skierowany do studentów uczelni wyższych, którzy wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami, ambicją i zaangażowaniem. W ramach konkursu wyłaniani są finaliści w następujących kategoriach:

  • Nauki techniczne
  • Sztuka
  • Nauki przyrodnicze i energetyka
  • Dziennikarstwo i literatura
  • Fizyka i astronomia
  • Medycyna i farmacja
  • Nauki społeczne
  • Nauki ekonomiczne
  • Działalność społeczna
Authored by: Anna Szejda Creation date: 27.05.2023 Update authored by: Anna Szejda Update date: 22.07.2023