Back to homepage
News | 19.03.2024

Webinar: Wszystko o studiach podyplomowych "Startupy w obszarze medycznym - koncepcje i możliwości"

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zaprasza do udziału w naszym Webinarze: Wszystko o studiach podyplomowych "Startupy w obszarze medycznym - koncepcje i możliwości" w dniu 26.03.2024 r. o godz. 18:00.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nowym kierunkiem studiów podyplomowych oraz jeszcze niezdecydowanych na rekrutację.

 

Link do webinaru:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTVmNmJhYTItY2ZlZS00MWI3LTg2NjktZDk5MzhhYzRjNWUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c49499a2-f68e-48a6-8885-7b5d4eaa01a3%22%2c%22Oid%22%3a%2206e30f8e-3e76-44e1-bc9a-ef1ca5ea84d2%22%7d

 

Studia "Startupy w obszarze medycznym - koncepcje i możliwości" to pierwszy w Polsce kierunek studiów podyplomowych, jaki daje m.in. możliwość nabycia umiejętności, które pozwolą na prowadzenie lub pracę w startupie medycznym, którego produkty będą związane z współczesną medycyną, farmacją, naukami o zdrowiu oraz wykorzystaniem nowoczesnych technologii w tych dziedzinach. Studia realizowane będą na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu!

 

Więcej informacji znajdziecie tutaj:

https://www.umw.edu.pl/pl/startupy-w-obszarze-medycznym

 

Kierownikiem studiów podyplomowych będzie dr n. o zdrowiu Agnieszka Siennicka, adiunkt w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii UMW.

Absolwentka biologii człowieka (2008) i psychologii (2013) na Uniwersytecie Wrocławskim; doktorat z dziedziny nauk o zdrowiu (2014) realizowała dzięki grantowi z Narodowego Centrum Nauki (Preludium, 2012-2015), który dotyczył psychologicznych uwarunkowań niestosowania się do zaleceń lekarskich u chorych z niewydolnością serca. Na co dzień zajmuje się  nauczaniem studentów (zajęcia z zakresu fizjologii człowieka dla studentów medycyny i stomatologii) oraz pracami badawczymi w obszarze medycyny cyfrowej oraz zachowań i edukacji prozdrowotnej pacjentów.

 

Zapraszam do obejrzenia wstępnej informacji o studiach zaprezentowanej przez dr Agnieszkę Siennicką:

https://www.youtube.com/watch?v=H4z_bVZFKeQ

 

 

Authored by: Piotr Wasilewski Creation date: 19.03.2024 Update authored by: Piotr Wasilewski Update date: 19.03.2024