II Katedra Ginekologii i Położnictwa

W skład katedry wchodzi:

 • II Klinika Ginekologii i Położnictwa
 • Zakład Perinatologii

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 733 14 97 (sekretariat dydaktyczny)
tel.: 71 733 14 00
faks: 71 733 14 09
e-mail: joanna.lewandowska@umw.edu.pl, kgp@usk.wroc.pl,

 

Pracownicy

Kierownik Kliniki Ginekologii i Położnictwa
prof. dr hab. Mariusz Zimmer
Kierownik Zakładu Perinatologii
dr hab.n.med. Tomasz Fuchs

Sekretariat dydaktyczny
mgr inż. Joanna Lewandowska
tel. 71 733 14 97
e-mail: joanna.lewandowska@umw.edu.pl
pon-czw 7.30-13.30

Adiunkt dydaktyczny
lek. med. Artur Wiatrowski

Adiunkci
dr hab.n.med. Jerzy Florjański
dr hab.n.med. Tomasz Fuchs
dr hab.n.med. Michał Pomorski
dr n. med. Marek Tomiałowicz
dr n. med. Anna Rosner-Tenerowicz
dr n. med. Jakub Śliwa

Starsi Wykładowcy
dr n. med. Jacek Robaczyński
dr n. med. Cyprian Goluda
dr n. med. Jecek Żmijewski

Asystenci
lek. med. Artur Wiatrowski
dr n. med. Agata Pawłosek
dr n. med. Aleksandra Zimmer-Stelmach
dr n. med. Anna Tarczyńska-Podraza
dr n. med. Joanna Budny-Wińska

Doktoranci
lek.med. Beata Dawiec

Główne kierunki badawcze

 1. Patologia ciąży – hipotrofia płodu (IUGR), wielowodzie, małowodzie, ciąże wielopłodowe.
 2. Ciąża i poród po cięciu cesarskim – ocena blizny macicy po cięciu cesarskim
  w nieciężarnej macicy.
 3. Diagnostyka dopplerowska krążenia matczyno-płodowego, mapowanie łożyska.
 4. Patologia lokalizacji i implantacji łożyska.
 5. PROM, pPROM, ppPROM.
 6. Postępowanie z niepłodną parą – niepłodność i niemożność donoszenia ciąży.
 7. Endoskopia ginekologiczna – histeroskopia diagnostyczna i operacyjna.
 8. Laparoskopia ginekologiczna przezbrzuszna i przezpochwowa.
 9. Uroginekologia – zaburzenia statyki narządu rodnego, nietrzymanie moczu.
 10. Problemy hormonalne w różnych okresach życia kobiety.