Wróć do strony głównej
Aktualności | 04.04.2023

Baza Reaxys

Od 17 kwietnia do 17 maja br. studenci i pracownicy naukowi UMW będą mogli korzystać z dostępu testowego do bazy Reaxys. Jednocześnie Biblioteka UWM zaprasza na szkolenie, dotyczące zasobów oraz korzystania z platformy.

Reaxys to unikalna chemiczna baza danych, zawierająca wyekstrahowane związki chemiczne i związane z nimi właściwości fizykochemiczne, informacje o reakcjach i syntezie, a także dane bibliograficzne, które można przeglądać i wyświetlać za pomocą funkcjonalnego interfejsu.

Link do Reaxys >> 

Szkolenie odbędzie się we wtorek, 18 kwietnia o godz. 13.00 w sali W3 na Wydziale Farmaceutycznym UMW przy ul. Borowskiej 211.

Program szkolenia:

1. Opis bazy, zawartość, główne funkcjonalności.
2. Opis podstawowych sposobów wyszukiwania:
  a) Wyszukiwanie proste – algorytm, użycie filtrów,
  b) Edytor Struktur – metody wyszukiwania, użycie narzędzi zaawansowanych – grupy generyczne, Smart R-Group itp.,
  c) Wyszukiwanie zaawansowane – Query Builder – jak przetłumaczyć hipotezę naukową na wyszukiwanie
  d) Plan syntezy w tym Retrosynteza predyktywna,
  e) Aktywność biologiczna substancji chemicznych – Reaxys Target and Bioactivity (dawniej Reaxys Medicinal Chemistry),
  f) Przykłady wyszukiwań, np. bioaktywność, analityka, spektroskopia, zjawiska powierzchniowe, właściwości mechaniczne, elektryczne, optyczne, zastosowanie, ekstrakcja z produktu naturalnego.
3. Zarządzanie wynikami – zapisywanie, eksport, personalizacja.
4. Pytania i odpowiedzi.

Autor: Anna Szejda Data utworzenia: 04.04.2023 Autor edycji: Anna Szejda Data edycji: 04.04.2023