Wróć do strony głównej
Aktualności | 01.06.2023

Dr hab. Jan Biegus w NKB

Dr hab. Jan Biegus z Instytutu Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu otrzymał nominację do Naczelnej Komisji Bioetycznej (NKB). Członków NKB powołał, na wniosek prezesa Agencji Badań Medycznych, minister zdrowia Adam Niedzielski.

Kadencja nowo powołanej Naczelnej Komisji Bioetycznej, w skład której weszło 28 osób, potrwa cztery lata. Do jej zadań będzie należało m.in.

  • sporządzanie ocen etycznych badań klinicznych;
  • prowadzenie szkoleń dla członków komisji bioetycznych z zakresu bioetyki i metodologii badań naukowych z udziałem ludzi lub z użyciem ludzkiego materiału biologicznego oraz dla osób zapewniających obsługę komisji bioetycznych;
  • współpraca z Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w zakresie oceny etycznej badania klinicznego;
  • rozpatrywanie wniosków o wpis na listę komisji bioetycznych uprawnionych do sporządzania oceny etycznej badania klinicznego.

– Członkowie Naczelnej Komisji Bioetycznej będą decydować o kompasie moralnym i etycznym badań klinicznych w Polsce. Powołani specjaliści reprezentują środowiska naukowe, humanistyczne i pacjenckie. To dla nas zaszczyt, że Agencja Badań Medycznych stanie się regulatorem kwestii etycznych badań. W ciągu ostatnich kilku lat zainwestowaliśmy dwa miliardy złotych w niekomercyjne badania kliniczne, dzięki czemu Polska stała się jedenastym rynkiem na świecie pod względem prowadzonych badań klinicznych i liczby pacjentów w nich zaangażowanych – mówił dr hab. Radosław Sierpiński, prezes ABM podczas uroczystości wręczenia nominacji, która odbyła się w środę, 31 maja w Warszawie.

Powołanie NKB to efekt wejścia w życie Ustawy z 9 marca 2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Jej celem jest m.in. zwiększenie konkurencyjności Polski jako miejsca prowadzenia badań klinicznych poprzez wdrożenie przejrzystych regulacji prawnych umożliwiających stosowanie europejskich standardów, wprowadzenie dodatkowych ułatwień i mechanizmów zachęcających do prowadzenia badań klinicznych oraz ochrona uczestników badań. 


Dr hab. Jan Biegus jest zastępcą dyrektora ds. naukowych Instytutu Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, nauczycielem akademickim oraz koordynatorem Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Jego główne zainteresowania naukowe skupiają się na ostrej niewydolności serca, zastoju i zwalczeniu zastoju w niewydolności serca, funkcji nerek oraz niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową. 

Posiada doświadczenie w badaniach klinicznych jako członek Komitetu Sterującego badania EMPULSE; krajowy lider i członek Komitetu Sterującego badania SPIRIT-HF; podwykonawca w ponad 50 badaniach klinicznych z dziedziny kardiologii oraz członek Komitetu Oceny Końcowej dla badania SELUTIONS.

Wyróżniony m.in. specjalną nagrodą Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2021) oraz stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wyróżniających się młodych, polskich naukowców (2021). Aktywnie działa w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym, Europejskim Towarzystwie Kardiologicznym (ESC), ACCA (Acute Cardiac Care Association of the ESC) i HFA (Heart Failure Association of the ESC). Współautor pięciu rozdziałów książek, autor i współautor ponad 60 publikacji w recenzowanych czasopismach międzynarodowych.

Autor: Anna Szejda Data utworzenia: 01.06.2023 Autor edycji: Anna Szejda Data edycji: 02.06.2023