Wróć do strony głównej
Aktualności | 31.08.2022

Elektroniczna baza sylabusów już dostępna!

Działaniu temu przyświeca idea odciążenia nauczycieli akademickich w możliwie jak największej liczbie obowiązków administracyjnych, które nierozerwalnie wiążą się z pracą dydaktyczną. 

CO ZROBILIŚMY?

Po licznych rozmowach z nauczycielami akademickimi zainicjowanych przez Prorektor ds. studentów i dydaktyki prof. Agnieszkę Piwowar, zmieniliśmy wzór przygotowywania sylabusa. Został on skonsultowany w licznych gremiach, między innymi z Dziekanami i ostatecznie przyjęty przez SENAT UMW 

Sylabus w języku polskim link: https://zarz.umw.edu.pl/images/senat/2022/2417_0.doc

Sylabus w języku angielskim link: https://archiwum.ed.umw.edu.pl/sites/default/files/ed/files/Sylabus_ED_…
Wprowadzone zmiany pozwalają skrócić czas pracy nad dokumentem – nie ma już konieczności wpisywania danych teleadresowych, wymieniania nazwisk wszystkich prowadzących oraz drukowania i osobistego zbierania podpisów pod poszczególnymi sylabusami.

Dzięki pomocy Centrum Informatycznego UMW przygotowaliśmy Elektroniczną bazę sylabusów. Narzędzie to usprawni obieg dokumentów, ich akceptację i publikację na stronie https://sylabusy.umw.edu.pl/
 

Termin przesłania sylabusów do Elektronicznej bazy sylabusów mija 31 lipca 2022. 
 

UWAGA! Zaznaczamy, że załączane do bazy sylabusy mają mieć format pdf.

 

Jeżeli jakakolwiek pole zwarte w sylabusie nie dotyczy danego przedmiotu, to nie należy usuwać tego pola, tylko prosimy o wpisanie „nie dotyczy”.

W odpowiedzi na Państwa pytania dot. Elektronicznej bazy sylabusów stworzona została strona Sylabusy FAQ, na której systematycznie będą pojawiały się kolejne odpowiedzi na Państwa zapytania oraz na której znajduje się instrukcja korzystania z Elektronicznej bazy sylabusów.
Link do Sylabusy FAQ: Centrum Kultury Jakości Kształcenia - Sylabusy FAQ | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (umw.edu.pl)

DLACZEGO TO ROBIMY?

Otrzymywaliśmy informacje od nauczycieli akademickich, że proces przygotowywania, weryfikacji od strony formalnej i merytorycznej oraz publikowania sylabusów jest czasochłonny i skomplikowany. Głównym założeniem było więc uproszczenie, wystandaryzowanie oraz usprawnienie go poprzez stworzenie narzędzia, które umożliwia zdalną weryfikację i publikację sylabusów.
Główne zalety Elektronicznej bazy sylabusów to:

  1. skrócenie czasu pracy przy przygotowaniu sylabusa,
  2. ujednolicenie sposobu tworzenia, weryfikacji i publikacji sylabusów,
  3. rezygnacja z drukowania sylabusów,
  4. rezygnacja z osobistego zbierania podpisów pod poszczególnymi sylabusami.

Nowe rozwiązanie usprawnia obieg dokumentów, automatycznie przesyła plik do weryfikacji formalnej i merytorycznej do osób uprawnionych oraz po akceptacji Dziekana/Dyrektora Szkoły Doktorskiej lub wyznaczonej przez nich osoby, publikuje sylabusy w sposób uporządkowany na stronie internetowej pod adresem https://sylabusy.umw.edu.pl/
Ustrukturyzowany sposób prezentacji sylabusów na stronie internetowej z otwartym dostępem daje możliwość łatwego i szybkiego dotarcia do konkretnego sylabusa zarówno studentom, jak i instytucjom kontrolującym jakość kształcenia. Taki sposób publikacji sylabusów umożliwia udokumentowanie wskaźników spełnienia standardów jakości kształcenia wymaganych przez Polską Komisję Akredytacyjną.
Ponieważ jest to pierwsza wersja tego rozwiązania prosimy o wyrozumiałość i wsparcie naszych działań, zgłaszając problemy techniczne poprzez kontakt mailowy rd-k@umw.edu.pl  lub telefoniczny pod nr 71 784-19-96
W razie braku możliwości dodania sylabusa prosimy o przesłanie go w formacie pdf. na adres: rd-k@umw.edu.pl

CO PLANUJEMY?

Docelowo chcemy umożliwić Państwu tworzenie sylabusów całkowicie w wersji elektronicznej. Nauczyciele wypełniać będą jedynie części merytoryczne tj.: cele kształcenia, efekty uczenia się, treści programowe, zasady przyznawania ocen cząstkowych oraz wymagane kryteria dla zaliczeń i egzaminów. Pozostałe elementy zostaną uzupełnione przez administrację Uczelni lub zostaną automatycznie uzupełnione z systemu Bazus.

JAKIE BĘDĄ DALSZE DZIAŁANIA CKJK?

Planujemy, aby w sposób systematyczny wdrażać kolejne usprawnienia i udogodnienia, skierowane do osób prowadzących zajęcia, wpływające na poprawę warunków organizacji nauczania. Mamy świadomość Państwa oczekiwań, jednak działamy w określonym porządku prawnym i organizacyjnym, dlatego niektóre rozwiązania wdrażane są etapami.
Wierzymy, że zawarta w naszej strategii wartość, jaką jest współpraca, po raz kolejny przyniesie pozytywne efekty, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że tylko działania podejmowane we współpracy mają szansę przełożyć się na większe korzyści dla dobra wspólnego.

Tagi #na
Autor: Maciej Hałoń Data utworzenia: 31.08.2022 Autor edycji: Maciej Hałoń Data edycji: 31.08.2022