Wróć do strony głównej
Aktualności | 17.08.2022

Fizjoterapia z pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Informacja w sprawie oceny programowej kierunku fizjoterapia prowadzonego na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim (uchwała nr 593/2022 Prezydium Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 lipca 2022 r.).
 

Szanowni Państwo,

z satysfakcją informuję Państwa, że na podstawie art. 245 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z opinią zespołu nauk medycznych i nauk o zdrowiu, raportem zespołu oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni w sprawie oceny programowej kierunku fizjoterapia  prowadzonego w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim, wydało:

ocenę pozytywną

procesu kształcenia realizowanego w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,

co umożliwia studentom kierunku fizjoterapia osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim.

 

W związku z powyższym, chciałabym skierować do wszystkich Państwa, zaangażowanych w proces przygotowania raportu samooceny oraz osób uczestniczących w spotkaniach z Zespołem Oceniającym podczas wizytacji PKA, tj. Nauczycielom Akademickim, Interesariuszom Zewnętrznym, Pracownikom administracji UMW oraz Studentom, moje serdeczne podziękowania, za aktywny udział w spotkaniach oraz merytoryczną i konstruktywną dyskusję.

Dziękuję również wszystkim Państwu, którzy w ostatnich pięciu latach systematycznie realizowali systemowe założenia w zakresie jakości kształcenia. Dzięki zespołowej pracy, wizytacja przebiegała w życzliwej atmosferze rzeczowej wymiany poglądów, wzajemnego poszanowania powszechnie obowiązujących standardów kształcenia oraz zasad kultury akademickiej.

Raz jeszcze wszystkim Państwu dziękuję.

Następna ocena programowa na kierunku fizjoterapia, powinna nastąpić w roku akademickim 2027/2028.

 

Dziekan WNoZ

dr Anna Kołcz

Autor: Administrator Administrator Data utworzenia: 17.08.2022 Autor edycji: Maciej Hałoń Data edycji: 31.08.2022