Wróć do strony głównej
Aktualności | 27.05.2023

Granty dla naszych badaczy

Dwa projekty naukowców z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zostaną sfinansowane w ramach 24 edycji konkursu Opus, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Dotacje zostaną przeznaczone na badania związane z chorobami alergicznymi oraz niewydolnością serca.

Opus to najpopularniejszy konkurs NCN, który skierowany jest do szerokiego grona odbiorców. Nie ma w nim ograniczeń co do zaawansowania kariery kierownika projektu, posiadanego stopnia/tytułu naukowego czy doświadczenia w prowadzeniu badań. Wnioski mogą obejmować zarówno krajowe projekty badawcze, jak i projekty z udziałem partnerów zagranicznych lub z wykorzystaniem międzynarodowych urządzeń badawczych. 

Na konkurs Opus 24 wpłynęło 1921 wniosków, z których finansowanie na kwotę 364 mln zł otrzymały 224 projekty. Wśród nich znalazły się dwa, które zrealizują naukowcy z UMW:

Dr hab. Barbara Sozańska, prof. UMW, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Alergologii i Kardiologii UMW - projekt "Modyfikacje środowiskowe i epigenetyczne a prewencja atopii i chorób alergicznych w populacji wiejskiej u dzieci i dorosłych - 20 lat obserwacji" (dotacja: około 2,5 mln zł). Zadanie to zostało najwyżej ocenione i znalazło się na pierwszym miejscu listy rankingowej w panelu NZ7 (Nauki o lekach i zdrowie publiczne).

Występowanie chorób alergicznych osiągnęło skalę epidemii - dotyczy już 30 proc. światowej populacji i wciąż rośnie. Pomimo wysiłków naukowców oraz postępu w diagnostyce i leczeniu alergii, wciąż brakuje skutecznych metod profilaktyki. Uważa się, że częstość zachorowań wrasta wraz z rozwojem cywilizacji, rozpowszechnianiem zachodniego stylu życia i urbanizacji. Szeroko dyskutowany jest również związek pomiędzy ekspozycją środowiskową, modyfikacjami epigenetycznymi oraz alergią i atopią.
W 2003 r. zespół kierowany przez dr hab. Barbarę Sozańską, prof. UMW w przekrojowym badaniu epidemiologicznym wykazał znaczącą różnicę występowania atopii i alergii pomiędzy mieszkańcami Sobótki oraz pobliskich siedmiu wsi. Dziesięć lat później powtórzył badanie na tej samej populacji, a obecnie ponownie planuje ocenić częstość występowania atopii, alergii i astmy w tej samej grupie oraz zbadać związek pomiędzy atopią, zmianami środowiskowymi (utrata protekcji w związku ze zmianami środowiskowymi) oraz modyfikacjami epigenetycznymi (a konkretnie zmianami statusu metylacji DNA). Badanie zostanie przeprowadzone przy użyciu tej samej metody na około 1700 uczestnikach projektu.

Streszczenie projektu >>

Prof. Wojciech Kosmala, kierownik Zakładu Obrazowania Układu Sercowo-Naczyniowego Instytutu Chorób Serca UMW - projekt "Przydatność izometrycznego wysiłku "handgrip", biernego uniesienia kończyn dolnych i ich kombinacji jako alternatywnego podejścia do prób obciążeniowych w diagnostyce niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową" (dotacja: prawie 700 tys. zł).

Niewydolność serca jest stanem klinicznym, w którym narząd nie jest w stanie pompować wystarczającej ilości krwi, aby podołać zapotrzebowaniu organizmu. O ile w XX w. dominującą przyczyną patologii było osłabienie siły skurczu lewej komory serca w wyniku martwicy komórek kurczliwych mięśnia sercowego na skutek nieoptymalnie leczonego zawału serca, o tyle w XXI w. gwałtownie rośnie częstość występowania niewydolności serca, która wynika z obniżenia zdolności lewej komory do przyjęcia krwi spływającej z krążenia płucnego, czego przyczyną jest zwiększenie sztywności lewej komory. 
Celem projektu jest sprawdzenie, czy u chorych z objawami sugerującymi niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową, można w czasie diagnostyki zastąpić bezpośrednie, inwazyjne pomiary ciśnień wewnątrz serca parametrami uzyskanymi w czasie nieinwazyjnego badania echokardiograficznego, natomiast wysiłek dynamiczny na cykloergometrze - wysiłkiem izometrycznym przy użyciu testu handgrip (ściskanie w ręce dynamometru) i/lub biernego uniesienia nóg (manewru zwiększającego dopływ krwi do lewej komory, który może ujawnić obniżone możliwości napełniania lewej komory).

Streszczenie projektu >>

Autor: Anna Szejda Data utworzenia: 27.05.2023 Autor edycji: Anna Szejda Data edycji: 28.06.2023