Wróć do strony głównej
Aktualności | 23.09.2022

Granty na granty – promocja jakości IV (Horyzont Europa)

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki
ubiegających się o granty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
na realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej, w tym
pracowników tych podmiotów, zaangażowanych w opracowywanie wysokiej jakości
wniosków o przyznanie tych grantów.

Wniosek składa się w terminie 60 dni od dnia rozpoczęcia przyjmowania wniosków. Wewnętrzny termin przesyłania kompletnych wniosków do CZP mija 4 listopada 2022 r.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w formacie PDF składa się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF), zwanym dalej „systemem”, dostępnym na stronie internetowej pod adresem: osf.opi.org.pl

Do wniosku w OSF należy dołączyć jednego pracownika CZP (wybierając z loginów już istniejących): natalia.marchut; olga.zajaczkowska; magdalena.wieckowska; aneta.kantor oraz poinformować CZP o pracach nad wnioskiem na adres projekty@umw.edu.pl

Szczegółowe wytyczne znajdują się w Komunikacie Ministra:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-21-wrzesnia-2022-r-o-ustanowieniu-przedsiewziecia-pod-nazwa-granty-na-granty--promocja-jakosci-iv-horyzont-europa

 

 

 

 

Autor: Natalia Marchut Data utworzenia: 23.09.2022 Autor edycji: Natalia Marchut Data edycji: 23.09.2022