Wróć do strony głównej
Aktualności | 07.04.2023

Inwestycje związane z działalnością naukową na 2024r.-nabór

Na dzień 11 kwietnia 2023 r. przewidywany jest termin uruchomienia konkursu na inwestycje związane z działalnością naukową na 2024 rok. Począwszy od ww. dnia będzie możliwe składanie wniosków o przyznanie ww. dotacji w systemie OSF.

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z § 3 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową (Dz. U. z 2020 r. poz. 1956), wnioski o finansowanie inwestycji związanych z działalnością naukową na rok 2024, składa się do 31 lipca 2023 r.

Po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w systemie OSF.

Aby złożyć wniosek o przyznanie dotacji, należy:

  1. wypełnić i wysłać formularz w systemie OSF,
  2. wygenerować w systemie „wersję dla Ministerstwa” – obejmuje ona wyłącznie część A wniosku, zawierającą informację, o jaką dotację ubiega się   Wnioskodawca, oświadczenie Kierownika Podmiotu o zgodności danych podanych w systemie OSF ze stanem faktycznym i prawnym.

Wygenerowaną część A wniosku („wersja dla Ministerstwa”) należy:

opatrzyć podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym Kierownika Podmiotu lub osoby przez niego upoważnionej i wysłać na adres
Elektronicznej Skrzynki Podawczej Ministerstwa Edukacji i Nauki: ESP,

Jednocześnie informujemy, że zapisy rozporządzenia nie nakładają ograniczeń w zakresie ilości składanych wniosków przez Podmioty uprawnione do otrzymywania dotacji na realizację inwestycji związanych z działalnością naukową.

 

Przed przystąpieniem do projektu prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora Nr 222/XVI R/2022, a szczególności z obowiązującą procedurą oraz załącznikiem nr 1 - wnioskiem o udział w projekcie.

Osoby zainteresowane składaniem wniosku wraz z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 222/XVI R/2022 proszone są o kontakt mailowy: projekty@umw.edu.pl

 

Autor: Natalia Marchut Data utworzenia: 07.04.2023 Autor edycji: Natalia Marchut Data edycji: 07.04.2023