Wróć do strony głównej
Aktualności | 07.04.2023

Konkurs canSERV

„Świadczenie najnowocześniejszych usług w zakresie badań nad rakiem w całej Europie”

W celu podjęcia wspólnych działań na rzecz badań nad rakiem, UE uruchomiła projekt canSERV. Misją canSERV jest bezpłatne udostępnianie społeczności UE zajmującej się badaniami nad rakiem najnowocześniejszych i dostosowanych usług badawczych oraz umożliwienie prowadzenia innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych.

Infrastruktura badawcza to różnego typu laboratoria, obserwatoria, banki danych, specjalistyczne archiwa, biblioteki, zbiory oraz także infrastruktura informatyczna. Specjalne granty – Działania integracyjne – zapewniają naukowcom – także pracownikom zakładów przemysłowych, w tym MŚP – możliwość bezpłatnego dostępu do infrastruktur – przeprowadzenia badań w najlepszych europejskich ośrodkach, z wykorzystaniem najlepszej aparatury, a także dostęp do specjalistycznych zbiorów. Fundusze projektów pozwalają na pokrycie kosztów nie tylko badań, ale także podróży i pobytu (do 3 miesięcy). Warunkiem jest wyjazd do innego kraju niż kraj aktualnego pobytu. Jednak wyjazd nie zawsze jest konieczny: można wysłać próbki do laboratorium lub otrzymać materiał referencyjny. Możliwe jest też pokrycie kosztów elektronicznego dostępu do zasobów.

Dla realizacji misji świadczenia najnowocześniejszych usług w zakresie badań nad rakiem w całej Europie, canSERV ogłosiło konkurs „Postępy w spersonalizowanej onkologii”. Celem zaproszenia jest przyspieszenie zdobywania wiedzy, rozwoju i wdrażania spersonalizowanych strategii medycznych dla pacjentów chorych na raka. Wnioski w ramach niniejszego zaproszenia powinny dotyczyć jednego z dwóch tematów:

  1. Wybór leczenia na podstawie danych dla guzów zlokalizowanych, z wieloma typami danych pochodzących od pacjentów, w celu wsparcia nowatorskiego leczenia i diagnostyki.

Badanie nowych metod leczenia i opcji diagnostycznych dla pacjentów z rakiem zlokalizowanym (np. jelita grubego), obejmujące bardzo zróżnicowane zbiory danych (zmienne kliniczno-patologiczne, obrazy medyczne, genomika i inne elementy omiczne, alternatywne modele eksperymentalne, leki i wyniki kliniczne), zebrane w jeden punkt czasowy lub wielokrotnie podczas monitorowania/kontynuacji terapii. Usługi uzyskiwania takich danych powinny wspierać indywidualne wytyczne dotyczące leczenia lub ułatwiać uogólnioną koncepcję innowacyjnego wyboru leczenia guzów zlokalizowanych bez przerzutów.

  1. Precyzyjne wytyczne dotyczące leczenia raka z przerzutami, zwłaszcza raka jelita grubego, oparte na wielu źródłach.

W odróżnieniu od powyższego wezwania, to wyzwanie dotyczy stadium choroby przerzutowej ze szczególnym – ale nie wyłącznym – naciskiem na raka jelita grubego. Ogólny scenariusz i zakres obejmujący nowatorskie opcje leczenia i diagnostyki z wykorzystaniem multimodalnych danych w jednym lub wielu punktach czasowych poszczególnych pacjentów lub kohort. Może obejmować interpretację funkcjonalnego znaczenia zmian genów obserwowanych w guzie pacjenta oraz identyfikację biomarkerów leków standardowej opieki i możliwości leczenia eksperymentalnego.

 

Komisja konkursowa dokona oceny i rekomendacji, biorąc pod uwagę wartość naukową i/lub wpływ kliniczny propozycji badawczej oraz uzasadnienie zamówionej usługi. Termin nadsyłania prac: 25 kwietnia 2023 r., godz. 12:00 CEST.

Informacje na temat zaproszenia, składania wniosków i oceny są dostępne na żądanie pod adresem calls@canSERV.eu.

 

Przydatne linki:

 

Plik do pobrania:

canSERV_Call for Service Provision on Advancing Personalised Oncology
Autor: Natalia Marchut Data utworzenia: 07.04.2023 Autor edycji: Natalia Marchut Data edycji: 07.04.2023