Wróć do strony głównej
Aktualności | 18.06.2024

MAESTRO 16 i SONATA BIS 14 otwarte

Ogłoszone właśnie konkursy NCN to szansa dla naukowców pracujących w polskich jednostkach lub dopiero planujących rozpoczęcie pracy w Polsce na zdobycie finansowania na najbardziej ambitne projekty realizowane w obszarze badań podstawowych.

Projekty mistrzowskie

Już po raz szesnasty zapraszamy doświadczonych naukowców do składania wniosków w konkursie MAESTRO na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

O budżet w wysokości 20 milionów złotych mogą ubiegać się badacze, którzy mają stopień naukowy doktora i w okresie ostatnich dziesięciu lat opublikowali co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych, polskich lub zagranicznych. Ponadto kierownik projektu musi mieć doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma grantami przyznanymi w trybie konkursowym oraz spełniać co najmniej trzy inne kryteria konkursowe dotyczące osiągnięć naukowych, np. opublikować monografię, być w komitecie naukowym uznanej konferencji naukowej czy też zdobyć międzynarodową nagrodę.

W konkursie MAESTRO można zaplanować projekt na 36, 48 lub 60 miesięcy. Budżet pojedynczego projektu nie jest odgórnie limitowany, ale zasadność planowanych kosztów realizacji jest jednym z kryteriów oceny wniosków. W kosztorysie projektu można uwzględnić środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz inne wydatki niezbędne do realizacji projektu badawczego.

 

Granty na zespołowy start

Konkurs SONATA BIS 14 jest otwarty dla naukowców, którzy planują zbudować nowy zespół badawczy, prowadzący badania naukowe o charakterze podstawowym. Kierownikami projektów mogą być osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, a więc między 1 stycznia 2012 r. a 31 grudnia 2019 r. Kierownik musi mieć w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę.

Projekty SONATA BIS także można planować na 36, 48 lub 60 miesięcy. Warunki konkursu nie określają maksymalnej liczby członków zespołu badawczego, jednak w grancie konieczne jest zaangażowanie doktoranta lub doktorantów, na łączny okres co najmniej 36 miesięcy. Dodatkowo w projekcie można zaplanować zatrudnienie innych wykonawców, w tym m.in. osób na stanowiskach typu post-doc czy studentów.

Budżet konkursu SONATA BIS 14 wynosi 150 milionów złotych.

 

 

Kompletny wniosek powinien zostać złożony do CZP 14.08.2024 r.
Osoby zainteresowane składaniem  projektów proszone są o kontakt: projekty@umw.edu.pl

Autor: Natalia Marchut Data utworzenia: 18.06.2024 Autor edycji: Natalia Marchut Data edycji: 18.06.2024