Wróć do strony głównej
Aktualności | 18.05.2023

Master of Lean Healthcare Management

Jak uczynić opiekę zdrowotną bardziej wydajną i skuteczną, podnosząc jednocześnie jakość usług dla pacjentów? Tego dowiedzą się uczestnicy innowacyjnych studiów podyplomowych "Master of Lean Healthcare Management", realizowanych na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Studia zostały oparte na unikalnym, interdyscyplinarnym programie firmy Lean w Medycynie sp. z o.o., który łączy w sobie najlepsze praktyki zarządzania, metodyki Lean Management oraz umiejętności związane z opieką zdrowotną. 

Lean Management to podejście do zarządzania, które koncentruje się na maksymalizowaniu wartości dla klienta przy minimalizacji straty czasu i zasobów. Takie podejście może być z powodzeniem stosowane w różnych branżach, w tym również w sektorze ochrony zdrowia (m. in. przez lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki, ratowników medycznych i inny specjalistów).

Lean Management pomaga zwiększyć efektywność pracy i poprawić jakości obsługi pacjentów. Jego zastosowanie to między innymi:

  • Analiza procesów - w ramach Lean Management zaleca się analizę i mapowanie procesów w celu identyfikacji obszarów, w których można wprowadzić usprawnienia. Analiza pomaga określić obszary, które mogą prowadzić do niezadowolenia pacjentów lub takich, w których pojawiają się problemy związane z organizacją pracy, co może prowadzić do strat finansowych. 
  • Kaizen - to podejście do ciągłego doskonalenia, które pozwala na wprowadzanie ulepszeń w procesach w sposób ciągły. Kaizen może być stosowany do ciągłej poprawy procesów, jak również wprowadzania usprawnień w obszarze m.in. zaopatrzenia medycznego i serwisowania sprzętu medycznego. 
  • Jakość usług medycznych, wartość dla pacjenta - skupianie się na maksymalizowaniu wartości dla pacjenta. Oznacza to dostarczenie usług, które odpowiadają na potrzeby pacjenta w sposób skuteczny i efektywny (np. skrócenie czasu oczekiwania na wizytę, lepszą organizację harmonogramu np. operacji, czy dostarczanie informacji na temat procedur w sposób łatwy do zrozumienia). 
  • 5S - to m.in. poprawa organizacji pracy i efektywności poprzez utrzymywanie czystości i porządku w miejscu pracy. 5S może pomóc w poprawie organizacji m. in. gabinetów lekarskich czy też gabinetów dentystycznych, lepszej organizacji przestrzeni i składowania sprzętu, co pozwala na szybsze przeprowadzanie zabiegów medycznych. 

Wprowadzenie Lean Management w ochronie zdrowia zwiększa efektywność pracy, poprawia jakość obsługi pacjentów oraz pozwala na redukcję kosztów. Poprawia także motywację i zaangażowanie pracowników. 
Celem studiów podyplomowych "Master of Lean Healthcare Management" jest umożliwienie uczestnikom zdobycia kompleksowej wiedzy praktycznej i teoretycznej tak, aby stali się liderami w ochronie zdrowia zdolnymi do przeprowadzania efektywnych zmian w tym sektorze. 

Uczestnicy studiów nauczą się:

  • Diagnozować, analizować i rozwiązywać problemy związane z wydajnością i jakością w placówkach medycznych. 
  • Projektować i wdrażać procesy, które eliminują marnotrawstwo, zmniejszają koszty i zwiększają wartość dla pacjentów. 
  • Współpracować ze specjalistami z różnych dziedzin, aby wdrażać holistyczne rozwiązania na rzecz wydajności w sektorze zdrowia. 
  • Posługiwać się narzędziami i technikami Lean, takimi jak Value Stream Mapping, 5S czy Kaizen, w celu ciągłego doskonalenia systemów zdrowotnych. 
  • Rozumieć psychologiczne i organizacyjne aspekty zmiany oraz efektywnego zarządzania zespołami w sektorze medycznym. 

Studia "Master of Lean Healthcare Management" skierowane są zarówno do osób już pracujących w sektorze opieki zdrowotnej, jak i do tych, którzy planują rozwój zawodowy w tym obszarze. Dzięki zajęciom prowadzonym m.in. w formie warsztatów case study przez doświadczoną kadrę dydaktyczną m.in. z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ekspertów z firmy Lean w Medycynie sp. z o.o. oraz doświadczonych managerów z sektora ochrony zdrowia, studia pozwolą zdobyć kompleksową wiedzę oraz praktyczne umiejętności. 
Według najnowszego raportu Antal z 2022 r. pn. "Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy" najbardziej poszukiwanymi pracownikami są specjaliści i managerowie w zakresie nowoczesnego zarządzania.

Osoby zainteresowane studiami "Master of Lean Healthcare Management" prosimy o kontakt pod adresem e-mail: podyplomowe-ckp@umw.edu.pl

Dodatkowe informacje będą na bieżąco publikowane na stronie >>

Tagi #umw
Autor: Anna Szejda Data utworzenia: 18.05.2023 Autor edycji: Izabela Mrowiec Data edycji: 25.05.2023