Wróć do strony głównej
Aktualności | 21.06.2024

Nabór ekspertów

Ministerstwo ogłosiło nabór kandydatów na ekspertów do zespołu doradczego w ramach realizacji projektu pt. "Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności". Zgłoszenia można przesyłać do 2 lipca.

Do zadań ekspertów będą należały:

  • ocena merytoryczna ofert złożonych przez uczelnie w projekcie "Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności", realizowanym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,
  • przedstawienie ministrowi nauki listy ofert rekomendowanych do finansowania w ramach projektu wraz z określeniem proponowanej wysokości dofinansowania,
  • wykonywanie innych zadań, w szczególności przygotowywanie opinii.

Członkiem zespołu doradczego może zostać osoba, która jest nauczycielem akademickim zatrudnionym na uczelni oraz posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w dziedzinie nauki oraz dyscyplinie naukowej i artystycznej, którą reprezentuje oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami i ocenie efektów uczenia się, w tym w ocenie wybitnych studentów.

Podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć w formie skanu lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres e-mail: najlepsi@mnisw.gov.pl

Więcej informacji znajduje się na stronie >>

Autor: Anna Szejda Data utworzenia: 21.06.2024 Autor edycji: Anna Szejda Data edycji: 21.06.2024