Wróć do strony głównej
Aktualności | 20.09.2022

Nabór wniosków do konkursu START 2023


Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy i badaczek, przyznawanym w dowód uznania dla ich dokonań naukowych. Mogą się o nie ubiegać naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż.

W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata i kandydatki oraz najważniejsze osiągnięcie badawcze.

O stypendium START mogą ubiegać się doktoranci krajowych instytucji naukowych i osoby (w tym doktorzy), które prowadzą prace B+R (badania naukowe bądź prace rozwojowe) w Polsce w instytucjach naukowych, których jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych i/lub prac rozwojowych.

 

Wewnętrzny termin przesyłania wniosków do weryfikacji oraz podpisania przez Wnioskodawcę mija 17 października. Wnioski należy przesyłać na adres projekty@umw.edu.pl

Więcej informacji oraz instrukcja wypełniania wniosku: https://www.fnp.org.pl/nabor-wnioskow-do-konkursu-start-2023/

Autor: Natalia Marchut Data utworzenia: 20.09.2022 Autor edycji: Natalia Marchut Data edycji: 20.09.2022