Wróć do strony głównej
Aktualności | 16.08.2022

Nabór wniosków o stypendium Województwa Świętokrzyskiego

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim. Nabór wniosków trwa od 1 września 2022 r. do 17 października br.

Stypendium może być przyznane studentowi IV, V lub VI roku studiów, który spełnia następujące warunki:
1) jest studentem kierunku lekarskiego,
2) nie powtarza roku, na który ubiega się o stypendium,
3) osiągnął średnią ocen w ostatnim roku akademickim nie niższą niż 3,75
4) nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
5) zobowiąże się do zrealizowania stażu podyplomowego na terenie Województwa Świętokrzyskiego, a następnie osiedlenia się na terenie Województwa Świętokrzyskiego i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczony pełnymi latami.
6) zobowiąże się do dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Autor: Administrator Administrator Data utworzenia: 16.08.2022 Autor edycji: Piotr Gil Data edycji: 30.08.2022