Wróć do strony głównej
Aktualności | 27.07.2023

Program Doskonała Nauka

Centrum Kształcenia Podyplomowego organizuje konferencje w ramach programu MEiN Doskonała Nauka – wsparcie konferencji naukowych.

w ramach projektów:

„UMW Excellence Sessions – cykl konferencji doskonalących” oraz Cykl konferencji - International Conference of Young Medical Researchers.

„UMW Excellence Sessions – cykl konferencji doskonalących”

Projekt obejmuje realizację 20 doskonalących mikrokoferencji o specjalistycznym profilu w latach akademickich 2022-2024, ukierunkowanych na prezentację najnowszej wiedzy medycznej, przybliżającej najnowsze doniesienia naukowe, wytyczne i aktualną wiedzę z ściśle określonego zakresu nauk medycznych. Każde spotkanie poświęcone jest wybranej gałęzi medycyny i nauk pokrewnych.

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące konferencje:

  • 24-25 marca 2023 „Wrocławskie Spotkania z Endokrynologią i Diabetologią Dziecięcą” zorganizowane przez Katedrę i Klinikę Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego
  • 24-25 marca 2023 „Limfologia i Obrzęki Limfatyczne” konferencja przygotowana wspólnie przez Katedrę i Klinikę Angiologii, Diabetologii i Nadciśnienia Tętniczego UMW i Sekcję Limfologiczną Polskiego Towarzystwa Angiologicznego.
  • 26 maja 2023 „Conference Advances in gastrointestinal health” zorganizowana przez Katedrę i Klinikę Gastroenterologii i Hepatologii.
  • 29 maja 2023 „Choroby gruczołów ślinowych – diagnostyka i leczenie” konferencja zorganizowana przez Katedrę i Klinikę Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi
  • 3 czerwca 2023 „Rozwój dziecka w XXI wieku” zorganizowana przez Katedrę Fizjoterapii.

Cykl konferencji - International Conference of Young Medical Researchers.

Projekt obejmuje realizację dwóch międzynarodowych konferencji naukowych dedykowanych studentom i młodym naukowcom. Kilkudniowe wydarzenia naukowe realizowane będą w formie hybrydowej z sesją doniesień naukowych, częścią plakatową oraz wyodrębnioną praktyczną częścią warsztatową.

W dniach 30-31 marca, 1 kwietnia 2023 odbyła się pierwsza z dwóch planowanych w ramach projektu konferencja pt. IX International Students’ Conference of Young Medical Researchers realizowana przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Wzięło w niej udział prawie 200 uczestników biernych i aktywnych, w tym 40 prelegentów z Chorwacji, Czech, Hiszpanii, Litwy, Łotwy i Słowacji. Zaprezentowano łącznie 102 prace w 15 sesjach zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Ponadto uczestnicy mogli doskonalić swoje umiejętności na warsztatach z szycia chirurgicznego, laparoskopii czy stosowania wirtualnej rzeczywistości w medycynie oraz dowiedzieć się, jakie narzędzia diagnostyczne można stosować w psychiatrii i psychologii. Dużą dawkę bezcennych dla młodych naukowców informacji przekazali również przedstawiciele Szkoły Doktorskiej. Uroczyste zamknięcie konferencji odbyło się w Auli Leopoldina. Nagrody otrzymali autorzy najlepszych prac oraz Studenckie Koła Naukowe, których członkowie najliczniej uczestniczyli w obradach. Na zakończenie goście wysłuchali koncertu w wykonaniu Michała Terleckiego (śpiew) i Michała Michalskiego (fortepian). Mamy nadzieję, że szerokie spektrum zagadnień podjętych w toku obrad zachęci przyszłych uczestników do wzięcia udziału w kolejnych edycjach.

Udział w konferencjach to doskonała okazja do promocji swoich własnych osiągnięć, przedstawienia swoich badań, projektów lub innowacyjnych pomysłów podczas sesji posterowych lub wystąpień.

Zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie https://www.umw.edu.pl/pl/centrum-ksztalcenia-podyplomowego o kolejnych wydarzeniach oraz zgłaszania akcesu do udziału i organizacji przyszłych edycji konferencji.

Tagi #ckp
Autor: Piotr Wasilewski Data utworzenia: 27.07.2023 Autor edycji: Piotr Wasilewski Data edycji: 27.07.2023