Wróć do strony głównej
Aktualności | 15.03.2023

"Regions4PerMed"

Konferencja podsumowująca międzynarodowy projekt "Regions4PerMed - Interregional coordination for a fast and deep uptake of personalised health", realizowany w latach 2018-2023, odbędzie się 21-22 marca br. w formie hybrydowej. 

W programie zaplanowano prezentację wyników zebranych w pięciu Kluczowych Obszarach Tematycznych:

  1. Big Data w medycynie i elektroniczna dokumentacja medyczna
  2. Technologie medyczne w modelach zintegrowanej opieki zdrowotnej
  3. Personalizacja branży medycznej
  4. Usprawnienia we wprowadzaniu innowacji w opiece zdrowotnej 
  5. Etyczne, ekonomiczne, prawne i społeczne aspekty medycyny spersonalizowanej

Udział w spotkaniu zapowiedzieli eksperci z całej Europy, którzy zaprezentują przykłady innowacji z zakresu medycyny spersonalizowanej, które z powodzeniem zostały zastosowane w systemie opieki zdrowotnej. Podczas konferencji wręczone zostaną także nagrody Best Practice Award, przyznawane za gromadzenie i rozpowszechnianie najlepszych praktyk, które przyczyniają się do wdrażania medycyny spersonalizowanej na poziomie regionalnym.

- Tradycyjna medycyna opierała się na standardowych rozwiązaniach, jednakowym podejściu do pacjentów z daną jednostką chorobową, bez uwzględnienia ich indywidualnych potrzeb. Niestety, u niektórych pacjentów nie zawsze prowadziło to do oczekiwanych wyników terapeutycznych. Nowoczesna medycyna coraz częściej korzysta z personalizowanych technologii medycznych, które pozwalają na osiągnięcie postępów w zakresie zapobiegania, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji. Dzięki podejmowaniu indywidualnie dostosowanych do potrzeb pacjenta i jego stanu zdrowia działań, technologie medyczne zapewniają większą skuteczność i pozytywne efekty terapeutyczne - mówi prof. Donata Kurpas kierownik projektu z ramienia UMW.

Dorota Stefanicka-Wojtas, asystent merytoryczny projektu na UMW dodaje z kolei: - Zastosowanie personalizowanych technologii w życiu codziennym przyczynia się do zwiększenia skuteczności działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjentów oraz ich sytuacji zdrowotnej. Rozwój rozwiązań personalizowanych jest wynikiem innowacyjności w różnych dziedzinach, takich jak edukacja, badania naukowe i rozwojowe, implementacja nowych rozwiązań w produkcji i praktyce medycznej, a także tworzenie nowych firm i zaplecza naukowo-technologicznego niezbędnego do produkcji nowoczesnej aparatury medycznej i leków. Skuteczniejsze terapie skracają czas hospitalizacji i zwiększają szanse pacjentów na powrót do zdrowia.

Wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza przedstawicieli środowiska medycznego i naukowego, zapraszamy do udziału w konferencji, która prowadzona będzie w trybie hybrydowym.

Dodatkowe informacje oraz link do rejestracji znajdują się na stronie >>


Regions4PerMed - projekt wspomagający wdrażanie personalizowanych interwencji w ramach opieki zdrowotnej

Międzynarodowy projekt "Regions4Permed - Interregional coordination for a fast and deep uptake of personalised health" ma na celu koordynację międzyregionalną na rzecz wykorzystania personalizowanej opieki zdrowotnej oraz zwiększenie zaangażowania władz regionalnych, naukowców i decydentów w jej wdrażanie. Projekt wspiera nawiązanie dialogu między pięcioma regionami europejskimi i umożliwienie wspólnych inwestycji w medycynie personalizowanej. Obejmuje: Lombardię (Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica), Toskanię (Tuscany Life Sciences), Saksonię (Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst), Galicję (Axencia de Coñecemento en Saúde) i Dolny Śląsk (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego). Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jest jedynym ośrodkiem akademickim w ramach konsorcjum. Projekt jest finansowany w ramach programu Komisji Europejskiej Horyzont 2020.

Tagi #umw
Autor: Anna Szejda Data utworzenia: 15.03.2023 Autor edycji: Anna Szejda Data edycji: 15.03.2023