Wróć do strony głównej
Aktualności | 09.01.2023

Rekomendowane czasopisma

Szanowni Państwo,

rok 2023 oznacza dla nas kolejny rok nowej oceny ewaluacyjnej, rozpoczynamy go bez znajomości jej kryteriów. Dążąc do lepszego rozplanowania pracy i ułatwienia Państwu zadania, przygotowaliśmy listy rekomendowanych czasopism.

Zestawienie, opracowane dla każdej z dyscyplin, uwzględnia pozycje, które przyczynią się do dobrego notowania naszej Uczelni w rankingach światowych, ale też w kluczowej dla nas ewaluacji. Tu konieczne jest zastrzeżenie, że ww. zestawienie będzie modyfikowane, wraz z opublikowaniem nowej listy czasopism MEiN.

Mnogość wyborów może utrudniać podejmowanie decyzji, niniejszy katalog ma ułatwić wybory, które przyniosą wymierne korzyści nie tylko samym publikującym, ale też Uczelni, którą reprezentują. Zachęcamy Państwa do przeanalizowania list, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji, które oznaczone są „3 i 2 x TAK”. Zdajemy sobie również sprawę z faktu, że publikowanie w rekomendowanych czasopismach jest wymagające i tylko prace na najwyższym poziomie maja taką szansę. Ich finansowanie będzie bez wątpienia leżało w najlepiej rozumianym interesie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Korzystając z okazji życzę Państwu niezwykle owocnego i inspirującego naukowo roku. Wierzę, że będzie to dla naszej społeczności kolejny dobry naukowo okres

Prorektor ds. nauki
prof. dr hab. Piotr Dzięgiel

UWAGA: Do czasu opublikowania nowej listy czasopism MEiN publikacje pracowników UMW są finansowane w dotychczasowej formie.

Nauki medyczne - lista czasopism 3 razy TAK
Nauki medyczne - lista czasopism 2 razy TAK
Nauki farmaceutyczne - lista czasopism 3 razy TAK
Nauki farmaceutyczne - lista czasopism 2 razy TAK
Nauki o zdrowiu - lista czasopism 3 razy TAK
Nauki o zdrowiu - lista czasopism 2 razy TAK
Autor: Monika Maziak Data utworzenia: 09.01.2023 Autor edycji: Monika Maziak Data edycji: 31.01.2023