Wróć do strony głównej
Aktualności | 14.09.2023

Spotkanie w ramach sieci EUGLOH

11-12 września br. w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu gościli przedstawiciele uczelni stowarzyszonych w sieci European University Alliance for Global Health (EUGLOH). Spotkanie dotyczyło prac nad partnerskim projektem w ramach programu Erasmus +, który ma być zgłoszony do realizacji w październiku.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu dołączył do European University Alliance for Global Health w 2022 r. jako uczelnia stowarzyszona. Wraz z nim partnerami sieci UEGLOH zostały mediolański Uniwersytet Humanitas, Uniwersytet Medyczny w Wiedniu oraz RCSI University of Medicine and Health Sciences z Dublina. Ośrodki podjęły decyzję o rozpoczęciu prac nad wspólnym projektem.

Sieć EUGLOH koncentruje się na globalnych wyzwaniach związanych ze zdrowiem i dobrostanem społeczeństwa m.in. poprzez szkolenia innowatorów, praktyków, ekspertów i liderów obsługujących wszystkie sektory oraz promowanie wartości takich jak solidarność, równość szans, inkluzywność i poszanowanie praw człowieka. ponadto członkowie European University Alliance for Global Health planują stworzyć podstawy wspólnego europejskiego obszaru zdrowia oraz zostać światowej klasy partnerem szkolnictwa wyższego (m.in. poprzez uruchomienie kampusu o wysokim poziomie integracji, który zwiększyłby atrakcyjność i konkurencyjność europejskiego szkolnictwa wyższego oraz badań naukowych i innowacji).

Dodatkowo realizacja wspólnych projektów badawczych, wsparcie mobilności w ramach uczelni partnerskich, tworzenie programów typu joint degree oraz dzielenie się dostępem do infrastruktury badawczej i zasobów ośrodków z sieci EUGLOH, daje uczelniom szerokie możliwości współtworzenia i wdrażania innowacji, pozyskiwania wspólnych środków na prowadzenie badań międzynarodowych, a także poszerzanie kompetencji kulturowych poprzez projekty o charakterze integracyjnym i promującym różnorodność kulturową krajów współtworzących European University Alliance for Global Health.

Projekt, w którym aktualnie uczestniczy Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu dotyczy opracowania narzędzi standaryzujących szkolenie w debriefingu i jest koordynowany przez Centrum Symulacji Medycznej UMW. 

– Celem naszego spotkania było podsumowanie dotychczas wypracowanych rezultatów oraz wyznaczenie zadań w pracach nad aplikacją projektu. Poruszyliśmy także kwestię oceny ryzyka w jego realizacji, a wymiana doświadczeń dotyczących symulacji medycznej pozwoliła lepiej zrozumieć wyzwania, z jakimi mierzą się partnerzy projektu i jakie mają potrzeby w tym obszarze – mówi Mariusz Koral, kierownik Centrum Symulacji Medycznej UMW.

W spotkaniu uczestniczyli: prof. Marzena Dominiak, prorektor UMW ds. strategii rozwoju uczelni, dr Irena Duś-Ilnicka, Mariusz Koral, Magdalena Szymków-Cieniawska, Marta Błaszyk, Sylwia Kołodziejska, dr Roisin Moriarty RCSI, Ilaria Fava Humanitas i Stefania Brusa, a zdalnie z uczestnikami wydarzenia rozmawiała dr Claire Condron, dyrektor Centrum Symulacji Medycznej z RSCI w Dublinie.

Fot. Tomasz Modrzejewski

Autor: Anna Szejda Data utworzenia: 14.09.2023 Autor edycji: Monika Szymańska-Antosiak Data edycji: 18.09.2023