Wróć do strony głównej
Aktualności | 02.06.2024

Studencki Program Stypendialny

Wrocławskie Centrum Akademickie uruchomiło nabór wniosków do Studenckiego Programu Stypendialnego dla osób, które uzyskały prawo do studiowania za granicą w semestrze zimowym. Wnioski można składać do 31 lipca.

O stypendium może ubiegać się student III roku lub lat wyższych, który:

  • studiuje na studiach jednolitych magisterskich/studiach I i II stopnia w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych i niepublicznych we Wrocławiu,
  • uzyskał prawo do studiowania na uczelni zagranicznej,
  • nie otrzymał stypendium w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę.

Kryterium przy przyznawaniu stypendium dla studentów wyjeżdżających za granicę jest średnia ocen za ostatni ukończony semestr. Wysokość średniej uprawniającej do uzyskania stypendium jest zmienna i każdorazowo ustalana przez komisję stypendialną.

Więcej informacji znajduje się na stronie >>

Autor: Anna Szejda Data utworzenia: 02.06.2024 Autor edycji: Anna Szejda Data edycji: 02.06.2024