Wróć do strony głównej
Aktualności | 07.07.2022

Stypendia dla studentów Analityki medycznej i Farmacji

1 lipca Ministerstwo Zdrowia ogłosiło program stypendialny dla przyszłych diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów. Program stypendialny ma być realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy do połowy 2026 roku.

Uruchomienie wszystkich form wsparcia nastąpi od roku akademickiego 2022/2023.
Ma być to system zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych, który powstał w odpowiedzi na problem niedoborów kadr medycznych.

Zasady przyznawania stypendium dla studentów kierunków medycznych:
Stypendium może otrzymać nie więcej niż 2.000 studentów ww. kierunków (łącznie) Maksymalna miesięczna wysokość stypendium wynosi 3.000 zł.
Stypendium będzie obejmowało okres 9 miesięcy roku akademickiego (od października do czerwca włącznie).
Stypendia będą przyznawane na okres 3 lat studiów.
Odbędą się 2 edycje przyznawania stypendiów – w roku 2022 stypendium otrzyma 1 tys. osób (okres przyznawania stypendium: od roku akademickiego 2022/23 do 2024/25) oraz w roku 2023 r. stypendium otrzyma kolejne 1 tys. osób (okres przyznawania stypendium: od roku akademickiego 2023/24 do 2025/26).
O stypendium może się ubiegać osoba rekrutująca się na I rok studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w uczelni publicznej lub uczelni niepublicznej.
Stypendium będzie przyznawane osobom, które otrzymają status studenta ww. kierunków.
Kryterium otrzymania stypendium będzie największa liczba punktów uzyskana w trakcie procesu rekrutacji na dany kierunek studiów.

Autor: Administrator Administrator Data utworzenia: 07.07.2022 Autor edycji: Maciej Hałoń Data edycji: 31.08.2022