Wróć do strony głównej
Aktualności | 27.03.2024

Sukces naszego naukowca

Prof. Mieszko Więckiewicz, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu jako pierwszy polski naukowiec wszedł w skład Rady Naukowej Journal of Oral & Facial Pain and Headache (JOFPH). 

JOFPH jest oficjalnym czasopismem Amerykańskiej Akademii Bólu Ustno-Twarzowego (AAOP – American Academy of Orofacial Pain). Jego pierwszy numer (pierwotnie pod nazwą Journal of Orofacial Pain) ukazał się w 1987 r. Kwartalnik ten jest najbardziej prestiżowym międzynarodowym periodykiem, który zajmuje się tematyką bólu jamy ustnej i twarzy, zaburzeń skroniowo-żuchwowych (TMD – temporomandibular disorders) oraz bólu głowy. Pierwszy impact factor (w wysokości 2,444) JOFPH otrzymał w 2015 r., a obecnie jego IF wynosi 2,5.

– Bycie członkiem rady naukowej JOFPH jest ogromnym wyróżnieniem dla lekarzy i lekarzy stomatologów zajmujących się diagnostyką i leczeniem bólu jamy ustnej i twarzy. Dodatkowo niewątpliwie zwiększa rozpoznawalność na arenie międzynarodowej zarówno naukowca, jak i uczelni na której pracuje – mówi prof. Mieszko Więckiewicz.

Od początku bieżącego roku artykuły zamieszczane w Journal of Oral & Facial Pain and Headache są dostępne online dla wszystkich zainteresowanych. W czasopiśmie, obok aktualnych badań naukowych i artykułów, publikowane są informacja na temat technik diagnostycznych i terapii wspomnianych schorzeń z uwzględnieniem farmakologii, fizjoterapii, chirurgii i innych metod leczenia bólu.

Prof. Mieszko Więckiewicz ukończył Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i od 2010 r. pracuje na uczelni. Tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu otrzymał w 2020 r. i tym samym został jednym z najmłodszych profesorów tytularnych w Polsce. Jest m.in. kierownikiem Katedry i Zakładu Stomatologii Doświadczalnej UMW oraz redaktorem naczelnym wydawanego przez uczelnię czasopisma naukowego Dental and Medical Problems, które jako pierwsze o profilu stomatologiczno-medycznym w Polsce i Europie Wschodniej otrzymało w 2023 r. prestiżowy wskaźnik Impact Factor nadawany przez Clarivate Analytics.

Autor: Anna Szejda Data utworzenia: 27.03.2024 Autor edycji: Anna Szejda Data edycji: 28.03.2024