Wróć do strony głównej
Aktualności | 27.04.2023

Szkolenia SAIP

Ministerstwo Cyfryzacji rusza z projektem szkoleń dla jednostek administracji publicznej pt. Studium Architektury Informacyjnej Państwa (SAIP). Projekt ten będzie realizował Departament Architektury Informacyjnej Państwa KPRM we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK.

Projekt SAIP będzie realizowany w formie cyklu szkoleń, zajęć warsztatowych oraz asysty architektonicznej i technologicznej dla jednostek administracji. W projekcie będą zaangażowani eksperci posiadający praktyczne doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów oraz wdrażaniu systemów teleinformatycznych w administracji krajowej i na szczeblu wspólnotowym. Są wśród nich także specjaliści, którzy opracowywali dziedzinowe strategie działania i opracowywali studia wykonalności złożonych przedsięwzięć. Zespół ten rozwija i utrzymuje Repozytorium Architektury Informacyjnej Państwa, które służy m.in. do weryfikacji opisów założeń projektów zgłaszanych do zatwierdzenia przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Bliższe informacje na temat Projektu, będzie można znaleźć na stronie Portalu Interoperacyjności i Architektury (ia.gov.pl).

Autor: Monika Szymańska-Antosiak Data utworzenia: 27.04.2023 Autor edycji: Monika Szymańska-Antosiak Data edycji: 27.04.2023