Wróć do strony głównej
Aktualności | 08.09.2022

Szkolenia świadomościowe dla pracowników - kolejne terminy

W ramach projektu „UMW - likwidujemy bariery w umysłach, sercach i architekturze”, do tej pory zostało przeprowadzonych 7 szkoleń, w których wzięło udział 90 pracowników naszej Uczelni: 71 pracowników kadry administracyjnej, 8 osób z kadry zarządzającej i 11 pracowników kadry naukowo-dydaktycznej. Projekt przewiduje łącznie 18 takich szkoleń, w związku z czym od września odbędzie się 11 kolejnych spotkań. Zachęcamy do uczestnictwa, w szczególności pracowników akademickich i kadrę dydaktyczną.

Aby wziąć udział w szkoleniu:
- 14 października b.r. - w godzinach 9:00-13:30 - miejsce: Centrum Naukowej Informacji Medycznej, ul. Karola Marcinkowskiego 2-6, 1 piętro sala obok Biura Dyrektora Generalnego" oraz
- 25 października b.r. - w godzinach 9:00-13:30 - miejsce: Centrum Naukowej Informacji Medycznej, ul. Karola Marcinkowskiego 2-6, 1 piętro sala obok Biura Dyrektora Generalnego
uczestnik zobowiązany jest wypełnić formularz rekrutacyjny składający się z trzech załączników. Skan dokumentów należy przesłać w terminie maksymalnie 3 dni przed szkoleniem na adres e-mail: karolina.lenort@umw.edu.pl

Oryginały dokumentów należy przesłać pocztą wewnętrzną przez Kancelarię Ogólną na adres:
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami ul. Wojciecha z Brudzewa 12, 51-601 Wrocław
lub dostarczyć osobiście na wyżej wskazany adres. Osoby, które dokonają zgłoszenia na szkolenie otrzymają wiadomość e-mail z zaproszeniem.                
Podczas szkoleń przewidziana jest przerwa kawowa.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program szkolenia - do pobrania.
Regulamin szkolenia - do pobrania. 

Uwaga: powyższa informacja nie dotyczy szkoleń specjalistycznych dotyczących dostępności architektonicznej, które również zostały przewidziane w projekcie „Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - likwidujemy bariery w umysłach, sercach i architekturze”. Terminy tych szkoleń zostaną przekazane w najbliższym czasie. 

loga

Autor: Maciej Hałoń Data utworzenia: 08.09.2022 Autor edycji: Monika Szymańska-Antosiak Data edycji: 08.09.2022