Wróć do strony głównej
Aktualności | 12.06.2024

VI edycja Grantu Naukowego Fundacji DKMS

 

Grant Naukowy Fundacji DKMS jest skierowany do młodych naukowców, którzy swoją pracę koncentrują m.in. wokół transplantologii hematologicznej oraz terapii komórkowych. Projekt został objęty patronatem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

Zakres badań
Badania mogą dotyczyć różnych dziedzin nauk podstawowych jak i klinicznych w zakresie: immunologii i hematologii transplantacyjnej, doświadczalnej, klinicznej, a także obejmujących zagadnienia diagnostyczne, terapeutyczne i związane z dawstwem komórek krwiotwórczych.

Konkurs jest podzielony na dwie kategorie:
Badania podstawowe – wysokość grantu: 250 tys. zł.
Nauki kliniczne – wysokość grantu: 250 tys. zł.
W każdej z nich wybrany zostanie jeden zwycięski projekt.

 

Harmonogram
01.04-30.06.2024 r. – składanie wniosków
Wrzesień 2024 r. – ogłoszenie wyników

Zgłaszanie wniosków
Prosimy zapoznać się z regulaminem „Grantu naukowego Fundacji DKMS” oraz wypełnić wniosek zamieszczony na stronie www.dkms.pl/grant.
Skan wypełnionego wniosku oraz podpisany regulamin należy przesyłać na adres e-mail: edukacja@dkms.pl do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wszelkie pytania związane z projektem „Grant Naukowy Fundacji DKMS” prosimy kierować na adres: edukacja@dkms.pl

Osoby zainteresowane składaniem wniosków proszone są o niezwłoczny kontakt: projekty@umw.edu.pl

Przed przystąpieniem do projektu prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora Nr 222/XVI R/2022 , a szczególności z obowiązującą procedurą oraz załącznikiem nr 1 - wnioskiem o udział w projekcie.

Składany projekt musi zostać podpisany przez Prorektora ds. Nauki – w czym pomoże Państwu Centrum Zarządzania Projektami.

Autor: Natalia Marchut Data utworzenia: 12.06.2024 Autor edycji: Natalia Marchut Data edycji: 12.06.2024