Wróć do strony głównej
Aktualności | 04.10.2022

W okularach VR w nowy rok akademicki na UMW

Ponad 6 tysięcy studentów z 30 różnych krajów rozpoczęło naukę na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w roku akademickim 2022/2023, w tym półtora tysiąca na I roku. Czeka ich przede wszystkim powrót do zajęć stacjonarnych, a także nowinki technologiczne, które z jednej strony podniosą jakość kształcenia i uatrakcyjnią zajęcia, a z drugiej – będą ułatwieniem dla nauczycieli akademickich, odciążając ich w biurokratycznych czynnościach. Uczelnia w coraz większym stopniu się informatyzuje i od października br. wprowadza kolejne rozwiązania, dzięki którym zamiast stać w kolejkach do dziekanatów, wystarczy posłużyć się telefonem. 

Po dwuletnim okresie pandemii i związaną z nią nauką hybrydową, studenci UMW na dobre wracają do sal wykładowych. W formie stacjonarnej prowadzone będą zajęcia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich wszystkich kierunków studiów. 

- Zachowujemy możliwość prowadzenia wykładów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - wyjaśnia prof. Agnieszka Piwowar, prorektor ds. studentów i dydaktyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Wykłady on-line będą możliwe w zakresach dopuszczonych standardami kształcenia dla poszczególnych kierunków. Od br. akademickiego tworzymy także elektroniczną bazę wykładów, tzw. repozytorium wykładów, które będzie pomocą dla naszych studentów do lepszego przygotowania do egzaminów.

Nauka jak gra komputerowa

Zajęcia w pracowniach nie muszą być nudne, a w nowym roku akademickim studenci UMW będą mieli okazję przekonać się o tym niejednokrotnie. Współczesne pomoce nauczyciela akademickiego opierają się na rozwiązaniach zaawansowanych technologicznie i w dużej mierze przenoszą kształcenie w świat wirtualny.

- Świat wokół nas zmienia się niemal z dnia na dzień – nie możemy kształcić studentów jak kilkadziesiąt lat temu sami byliśmy kształceni – podkreśla rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Piotr Ponikowski.

W Centrum Symulacji Medycznej UMW utworzono Pracownię Innowacyjnej Edukacji Medycznej. Wyposażona została w 14 stanowisk do medycznej symulacji komputerowej wykorzystujące dwa nowe systemy. Dzięki nim można ćwiczyć procedury związane z udzielaniem pierwszej pomocy i postępowania z pacjentami podczas zdarzeń masowych oraz w ramach platformy wirtualnego pacjenta, gdzie możliwe jest ćwiczenie procedur ratowniczych w postępowaniu przedszpitalnym i szpitalnym.

– Systemy te pozwalają na ćwiczenie całego procesu diagnostyczno-terapeutycznego
w warunkach medycznej symulacji komputerowej oraz wirtualnej rzeczywistości – tłumaczy dr Paweł Gawłowski kierujący Pracownią Innowacyjnej Edukacji Medycznej, – To taki pomost między zajęciami teoretycznymi, a ćwiczeniami z zastosowaniem wysokiej wierności czy klinicznymi. Działa dokładnie na tych samych zasadach, co znana od lat symulacja lotów samolotowych. Zakładając okulary VR i siadając przed ekranem student nie znajduje się jednak w kokpicie, ale w środowiskach ambulansu czy szpitala, w zależności od tematyki prowadzonych zajęć dydaktycznych.

Interaktywne stoły anatomiczne, które zostały zakupione do Zakładu Anatomii Prawidłowej UMW, to z kolei narzędzie, dzięki któremu można poznać każdy szczegół ludzkiego ciała, ze wszystkimi jego układami. System umożliwia obracanie ich w różnych płaszczyznach czy usuwanie tkanek i organów. A wszystko bez użycia skalpela, a jedynie poprzez dotyk na ekranie wielkości rzeczywistego człowieka. Choć z nazwy wirtualne, urządzenia przypominają tradycyjne stoły sekcyjne nawet rozmiarami. Umożliwiają nie tylko naukę anatomii, ale też przygotowują studenta do prawdziwej sekcji.

Nowe technologie pozwalają też skrócić czas nauczania. Przy stanowiskach komputerowych kilkunastu studentów może jednocześnie opanować określoną, powtarzalną procedurę. Jest to absolutnie niemożliwe przy nauce tradycyjnej, z zaangażowaniem pacjentów. Choć oczywiście nie zastąpi kontaktu z ludzkim ciałem, z tym też studenci Uczelni będą oswajani.

Kurs KPP na ratownictwie medycznym

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu przygotuje także studentów do egzaminu, który pozwoli im uzyskać tytuł ratownika w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jako pierwsi z nowych możliwości skorzystają studenci ratownictwa medycznego, ale to dopiero początek. Co to oznacza dla studentów? Treści kształcenia będą rozszerzone, co umożliwi przystąpienie do egzaminu. Nie będą musieli odbywać dodatkowego kursu. Zdając egzamin, uzyskają tytuł ratownika w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. I jeszcze w trakcie studiów będą mogli zdobywać niezbędne doświadczenie zawodowe pełniąc dyżury w patrolach ratowniczych podczas zabezpieczenia imprez masowych. Przygotowanie tej oferty to wyjście naprzeciw oczekiwaniom studentów, którym bardzo zależało na uzupełnianiu oferty kształcenia
i zdobywanie określonych kwalifikacji jeszcze podczas studiów.

AG/UMW

Fot. T. Walów

Tagi #umw
Autor: Monika Szymańska-Antosiak Data utworzenia: 04.10.2022 Autor edycji: Piotr Gil Data edycji: 05.10.2022