Wróć do strony głównej
Aktualności | 04.04.2022

XIX edycja konkursu „Wrocławska Magnolia”

Już po raz XIX odbędzie się konkurs „Wrocławska Magnolia" na najlepszą pracę magisterską poświęconą zagadnieniom poprawy jakości życia wrocławian. Wysokość nagrody pieniężnej dla laureatów może wynieść nawet 10 tys. zł.

Konkurs „Wrocławska Magnolia" adresowany jest do absolwentów wrocławskich uczelni (publicznych oraz niepublicznych), którzy w swoich pracach magisterskich podejmują tematykę poprawy szeroko rozumianej jakości życia wrocławian (ochrona środowiska naturalnego i zdrowia człowieka, zagospodarowanie terenów zielonych). Celem konkursu jest zarówno wsparcie najzdolniejszych absolwentów uczelni, jak i popularyzacja oraz dążenie do praktycznego wykorzystania wyników najlepszych prac dyplomowych. 

INFORMACJE PODSTAWOWE: 
Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace, które: 
- zostały obronione w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, w którym konkurs został ogłoszony i w którym upływa termin nadsyłania prac konkursowych (2020/2021), 
uzyskały co najmniej ocenę dobrą, 
- poruszają zagadnienia poprawy szeroko pojętej jakości życia wrocławian, a w szczególności ochrony środowiska naturalnego - w tym głównie redukcji emisji dwutlenku węgla - jak również ochrony życia i zdrowia człowieka oraz zagospodarowania terenów zielonych w mieście, a proponowane rozwiązania muszą być możliwe do zastosowania z korzyścią dla mieszkańców miasta; 
- z każdej uczelni pełnomocnik powołany przez rektora dokonuje wyboru maksymalnie 5 prac dyplomowych, które zgłasza do konkursu; 
- specjalnie powołana komisja konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele komórek organizacyjnych urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych, dokonuje oceny prac konkursowych i przedstawia prezydentowi nominacje do nagród; 
- laureaci konkursu otrzymują nagrody pieniężne oraz wyróżnienia; 

Informacje o konkursie można znaleźć TUTAJ

Organizatorem konkursu jest Prezydent Wrocławia, a za jego realizację odpowiada Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Pełnomocnikiem powołanym przez rektora UMW, do którego należy zgłaszać prace dyplomowe, jest prof. dr hab. Witold Musiał z Wydziału Farmaceutycznego. 

Prace, przygotowane zgodnie z regulaminem Urzędu Miejskiego, należy dostarczyć do 22 kwietnia 2022 roku: 
1) w formie elektronicznej - na adres: justyna.bieszczad@umw.edu.pl
2) w formie papierowej - na adres: 
Sekretariat Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego 
ul. Borowska 211 
50-556 Wrocław 

Dokumenty do pobrania: 
- regulamin konkursu 
- formularz zgłoszenia 

 

 

Autor: Administrator Administrator Data utworzenia: 04.04.2022 Autor edycji: Maciej Hałoń Data edycji: 31.08.2022