Startupy w obszarze medycznym - koncepcje i możliwości

Startupy w obszarze medycznym - koncepcje i możliwości

Tytuł Studiów:

Startupy w obszarze medycznym - koncepcje i możliwości

 

Opis studiów:

Studia adresowane są do osób, które planują uruchomienie lub pracę w startupie medycznym lub są właścicielami lub pracownikami startupu niemedycznego i planują / rozważają rozszerzenie swojej działalności o branżę medyczną. Innymi słowy, studia adresowane są do osób nieposiadających wykształcenia w obszarze medycznym / biomedycznym, które zajmują lub planują zajmować stanowiska takie jak:
założyciel / founder/ CEO / CCO / CTO / COO startupu medycznego, programista
w startupie medycznym, product owner w startupie medycznym i pokrewne. 

 

Celem studiów jest nabycie kompetencji takich jak:

- umiejętność wyszukania i zidentyfikowania problemów, z którymi boryka się współczesna medycyna / farmacja / nauki o zdrowiu (o charakterze zagadnień klinicznych, naukowych organizacyjnych i/lub dydaktycznych), które mogłyby być rozwiązane
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (opcjonalnie: zdolność wyszukania eksperta, który będzie mógł takie problemy wskazać i zdefiniować);

- umiejętność zdefiniowania rozwiązania dla konkretnego problemu / konkretnej potrzeby z obszaru nauk medycznych / nauk o życiu (opcjonalnie: zdolność wyszukania eksperta, który będzie mógł takie rozwiązania wskazać i zdefiniować);

- umiejętność zidentyfikowania potencjalnych przeszkód i czynników ryzyka
w procesie rozwijania i wdrożenia innowacyjnego produkty medycznego (opcjonalnie: zdolność wyszukania eksperta, który będzie mógł takie przeszkody i ryzyka wskazać i zdefiniować);

- umiejętność współpracy ze środowiskiem medycznym / akademickim w procesie rozwijania innowacyjnego produktu o konkretnym zastosowaniu w obszarze nauk medycznych / nauk przyrodniczych;

- zdolność realistycznej oceny szans na sukces rozwijanego rozwiązania (opcjonalnie: zdolność wyszukania eksperta, który będzie potrafił takie szanse ocenić).

 

 

 

Studia będą składały się z:

- wykładów, podczas których eksperci z UMW zaznajomią słuchaczy ze specyficznymi zagadnieniami z ich dyscypliny (tj. poszczególnych dziedzin medycyny/farmacji/nauk o zdrowiu) w obszarach klinicznych/dydaktycznych i naukowych;

- wykładów i praktycznych warsztatów przeprowadzonych przez osoby doświadczone w obszarze rozwijania startupu medycznego (również w ramach współpracy z UMW);

- opracowania i obronienia projektu dyplomowego, który będzie spójnym i kompletnym pomysłem na innowacyjne rozwiązanie z obszaru e-health
lub pokrewnego obszaru. Projekt dyplomowy:

- będzie stworzony i rozwijany w ramach indywidualnej współpracy z promotorem, tj. wybranym ekspertem z obszaru medycyny/farmacji/nauk
o zdrowiu w ramach seminariów dyplomowych;

- będzie poddawany weryfikacji przez osoby doświadczone w obszarze rozwijania startupu medycznego w ramach warsztatów i seminariów;

- będzie mógł być wdrażany równolegle / po zakończeniu studiów w ramach kontynuacji współpracy z UMW (np. jako konsorcjanta w projekcie z puli NCBiR)


 

Kierownikiem studiów podyplomowych będzie dr Agnieszka Siennicka, adiunkt w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii UMW.

Agnieszka Siennicka

MedTech networker, czyli interdyscyplinarny łącznik między specjalistami z obszarów medycznych i okołomedycznych a twórcami innowacji; współkoordynator projektu stworzenia Centrum Medycyny Cyfrowej (RCMC DISRUPTOR w UMW), zaangażowana w liczne inicjatywy mające na celu stworzenie rozwiązań dla pacjentów oraz zwiększanie świadomości w obszarze innowacji w środowisku medycznym ze szczególnym uwzględnieniem aspektów behawioralnych oraz zagadnień dotyczących natury danych medycznych. Główna wykonawczyni projektu stworzenia aplikacji mobilnej dla pacjentów z niewydolnością serca (Asystent Pacjenta z NS), która obecnie jest testowana w ramach badań przedklinicznych w UMW; współautorka Białej Księgi (AI w praktyce klinicznej) oraz inicjatorka pionierskich w skali kraju zajęć fakultatywnych "Wprowadzenie do praktycznego zastosowania sztucznej inteligencji w medycynie",  realizowanych w UMW od marca 2023 i opiekun koła naukowego zajmującego się pokrewnymi zagadnieniami. W latach 2020-2022 realizowała grant szkoleniowy HeartBIT_4.0 (Application of innovative Medical Data Science technologies for heart diseases  - zastosowanie innowacyjnych technik analizy danych medycznych w kardiologii). Projekt (finansowany przez Komisję Europejską w ramach Horyzontu 2020) miał na celu podnoszenie kompetencji pracowników Uniwersytetu Medycznego w zakresie współczesnych metod oraz nowoczesnej filozofii prowadzenia eksperymentów i analizy danych medycznych. Absolwentka biologii człowieka (2008) i psychologii (2013) na Uniwersytecie Wrocławskim; doktorat z dziedziny nauk o zdrowiu (2014) realizowała dzięki grantowi z Narodowego Centrum Nauki (Preludium, 2012-2015), który dotyczył psychologicznych uwarunkowań niestosowania się do zaleceń lekarskich u chorych z niewydolnością serca. Na co dzień zajmuje się  nauczaniem studentów (zajęcia z zakresu fizjologii człowieka dla studentów medycyny i stomatologii) oraz pracami badawczymi w obszarze medycyny cyfrowej oraz zachowań i edukacji prozdrowotnej pacjentów.

 

Planowany czas:

2 semestry (od roku 2024)

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza zgłoszeniowego na adres:podyplomowe-ckp@umw.edu.pl


Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu mailowego: podyplomowe-ckp@umw.edu.pl

 

Po uruchomieniu rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Do pobrania:

Formularz-wstepna-rekrutacja-studia-podyplomowe.pdf