Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 733 23 10, faks: 71 733 23 09
kai@umw.edu.pl

Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
zaprasza na
POSIEDZENIE NAUKOWE
które odbędzie się 16 MAJA 2024 r. o godzinie 16:30
w Audytorium im. Jana Pawła II USK we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213

Kierownik Kliniki i Katedry

prof. dr hab. Waldemar Goździk
tel.: 71 733 23 10
e-mail: waldemar.gozdzik@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

Koordynator Centrum ds.Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej

prof. dr hab. Andrzej Kübler
tel. 71 733 23 10
e-mail: andrzej.kubler@umw.edu.pl

Sekretariat Katedry

mgr Anna Homiak-Wiecha
tel. : 71 733 23 10
e-mail: kai@umw.edu.pl, anna.homiak-wiecha@umw.edu.pl

Sekretariat Kliniki

Barbara Łęczyńska
tel.: 71 733 23 10, faks: 71 733 23 09
e-mail: kai@usk.wroc.pl

Profesorowie

prof. dr hab. Marzena Zielińska - Prodziekan ds Kształcenia Klinicznego (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.: 71 733 23 62
marzena.zielinska@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna


dr hab. Barbara Adamik, profesor UMW (grupa badawczo-dydaktyczna)
Tel. 71 733 23 50
e- mail: barbara.adamik@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

dr hab. Wiesława Duszyńska, profesor UMW (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.: 71 733 23 02
e-mail: wieslawa.duszynska@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

dr hab. Lidia Łysenko, profesor UMW (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel. 71 733 23 02
e-mail: lidia.lysenko@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

Adiunkci

dr n.med. Barbara Barteczko-Grajek (adiunkt dydaktyczny)(grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.: 71 733 23 20
e-mail: barbara.barteczko-grajek@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

dr n.med. Małgorzata Burzyńska (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel. 71 733 23 20
e-mail: malgorzata.burzynska@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

dr n.med. Małgorzata Lipińska – Gediga (adiunkt dydaktyczny)(grupa badawczo-dydaktyczna)
tel. 71 733 23 05
e-mail: malgorzata.lipinska-gediga@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

dr n.med. Stanisław Zieliński (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.: 71 733 23 20
e-mail: stanislaw.zielinski@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

Asystenci

dr n.med. Barbara Dragan (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.: 71 733 23 20
e-mail: barbara.dragan@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

dr n.med. Jarosław Kędziora (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.: 71 733 23 20
e-mail: jaroslaw.kedziora@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

dr n.med. Anna Kupiec (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel. 71 733 23 20
e-mail: annakupiec@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

dr n.med. Jakub Śmiechowicz (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.: 71 733 23 55
e-mail: jakub.smiechowicz@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

dr n.med. Marek Wełna (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel. 71 733 23 10
e-mail: marek.welna@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

dr n.med. Tomasz Skalec (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel. 71 733 23 10
e-mail: tomasz.skalec@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

lek. Piotr Badeński (grupa dydaktyczna)
tel.71 733 23 20
e-mail: piotr.badenski@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

lek. Magdalena Bitner-Bieleszuk(grupa dydaktyczna)
tel.71 733 23 20
e-mail: magdalena.bitner-bieleszuk@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

lek. Michał Cisek (grupa dydaktyczna)
tel. 71 733 23 10
e-mail: michal.cisek@umw.edu.pl

dr n.med. Anna Kubica-Cielińska(grupa dydaktyczna)
tel.71 733 23 62
e-mail: anna.kubica-cielinska@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

dr n.med. Bogusława Lechowicz-Głogowska (grupa dydaktyczna)
tel.: 71 733 12 25
e-mail: boguslawa.lechowicz-glogowska@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

lek. Małgorzata Grotowska (opiekun IV roku ED)(grupa dydaktyczna)
tel.: 71 733 12 25
e-mail: malgorzata.grotowska@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

dr n.med. Natalia Kozera (grupa dydaktyczna)
tel. 71 733 23 10
e-mail: natalia.kozera@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

lek. Magdalena Kośmider-Żurawska(grupa dydaktyczna)
tel.: 71 733 23 60
e-mail: magdalena.kosmider-zurawska@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

dr n.med. Ewa Woźnica - Niesobska(grupa dydaktyczna)
tel. 71 733 23 20
e-mail: ewa.woznica-niesobska@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

 

 

 

Studia doktoranckie

lek. Wojciech Bąkowski
lek. Katarzyna Forkasiewicz
lek. Agata Nieckula-Szwarc
 

Pracownia Diagnostyki i Monitorowania Niewydolności Wielonarządowej

Kierownik - dr hab. Barbara Adamik, profesor UMW
Tel. 71 733 23 50

Pracownia Monitorowania i Leczenia Zakażeń

Kierownik - dr hab. Wiesława Duszyńska, profesor UMW
tel. 71 7332302

Centrum Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej

Kierownik - prof.dr hab. Andrzej Kübler
tel.: 71 733 17 56

Pracownia Fantomowa Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej

Kierownik - prof. dr hab. Waldemar Goździk
tel.: 71 733 23 10

I Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dorosłych

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Sekretariat
Barbara Łęczyńska
tel.: 71 733 23 10, faks: 71 733 23 09
e-mail: kai@usk.wroc.pl
 

Lekarze kliniczni
dr n.med. Barbara Barteczko - Grajek
lek. Anna Bukvić-Pięta
dr n.med. Joanna Ciepichał
lek. Beata Ciszewicz-Adamiczka
lek. Agnieszka Dawiskiba
dr n.med. Barbra Dragan
dr hab. Wiesława Duszyńska, profesor UMW
dr n.med. Ewa Fidziańska
lek. Anna Fiktus
lek. Agata Gbylik
lek. Małgorzata Grotowska
lek. Marta Idziak
lek. Rafał Kaszuba
dr n.med. Jarosław Kędziora
lek. Izabela Kita
dr n.med. Natalia Kozera
lek. Zbigniew Kunysz
dr n.med. Anna Kupiec
dr n.med. Bogusława Lechowicz - Głogowska
lek. Krzysztof Lewandowski
dr n.med. Małgorzata Lipińska – Gediga
lek. Alena Ładysz
dr n.med. Katarzyna Matysiak-Luśnia
lek. Monika Paszkiewicz
lek. Marek Prokopowicz
lek. Magdalena Rabenda
lek. Monika Rykowska-Preś
lek. Marcelina Sucharska - Kurzeja
dr n.med. Iwona Symonowicz
lek. Ewa Stadnik
lek. Magdalena Szponder
dr n.med. Jakub Śmiechowicz
lek. Julita Świątek
lek. Halina Toporków
lek. Piotr Urbański
dr n.med. Marek Wełna
lek. Katarzyna Wirga
dr n.med. Grzegorz Wysoczański
lek. Kamil Zawadzki
lek. Jacek Zwierzchowski

Rezydenci
lek. Piotr Badeński
lek. Natalia Bieszczad
lek. Marta Brona - Bochnia
lek. Dominik Budzyna-Dawidowski
lek. Agata Burakiewicz
lek. Alfonso Ciasullo
lek. Katarzyna Górka
lek. Aleksandra Jaskulska-Mońka
lek. Karolina Karciarz
lek. Elżbieta Kołeczek
lek. Hanna Kubiak
lek. Adrianna Lebiedzińska
dr n.med. Jerzy Maksymowicz
lek. Agata Nieckula-Szwarc
lek. Agnieszka Niedźwiedź
lek. Monika Olbrycht
lek. Mateusz Pinkowski
lek. Rafał Podsiadło
lek. Piotr Poprawa
lek. Piotr Sarnicki
lek. Aleksy Szymański
lek. Aleksander Szczęsny
lek. Anna Szczygieł
dr n.med  Maciej Tyszko
lek. Adam Udała
lek. Justyna Urbaniak
dr n.med. Ewa Woźnica - Niesobska
lek. Adrian Wąsik
lek. Iga Zalewska
dr n.med. Kacper Zieliński
 

II Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dorosłych

Ul. Chałubińskiego 1A, 50-368 Wrocław
Lekarz kierujący Oddziałem:
Dr Jarosław Terpiński
tel. 71 784 21 31, fax 71 327 09 24
jaroslaw.terpinski@usk.wroc.pl

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 733 23 60; 71 733 23 62, fax: 71 733 23 09
Lekarz kierujący Oddziałem:
prof. dr hab. Marzena Zielińska
tel. 71 733 23 60
e-mail: marzena.zielinska@usk.wroc.pl

Lekarze Kliniczni
lek. Magdalena Chęcińska  
lek. Katarzyna Czorny
lek.Wojciech Dzietczyk
lek. Katarzyna Forkasiewicz - -Gardynik
lek. Apolonia Frydryszak
lek. Magdalena Kośmider – Żurawska
dr n.med. Anna Kubica-Cielińska                                             
lek. Katarzyna Kulpa - Poleszuk
lek. Beata Pyrek
lek. Daniel Sienkiewicz
lek. Anna Surma-Ćwirzeń
dr n. med. Zofia Szmit
lek. Magdalena Wierzbowska

Adiunkci dydaktyczni

dr n.med. Barbara Barteczko - Grajek
e-mail: barbara.barteczko-grajek@umw.edu.pl
tel. 71 733 23 10, tel. 71 733 23 20

dr n.med. Małgorzata Lipińska - Gediga
e-mail: malgorzata.lipinska-gediga@umw.edu.pl
tel. 71 733 23 10, tel. 71 733 23 02


 

Regulamin dydaktyczny


Przedmioty realizowane przez jednostkę

 Wydział Lekarski

 

semestr zimowy semestr letni
I rok - Pierwsza pomoc medyczna i elementy  pielęgniarstwa IV rok - Medycyna paliatywna
IV rok - Anestezjologia i intensywna terapia VI - Praktyczne nauczanie kliniczne - wybrana specjalność

 

Wydział Lekarsko - Stomatologiczny

semestr zimowy semestr letni
I rok - Pierwsza pomoc medyczna V rok - Anestezjologia i intensywna terapia

Wydział Farmaceutyczny

semestr letni
I rok - Analityka Medyczna - Kwalifikowana pierwsza pomoc
I rok Farmacja - Kwalifikowana pierwsza pomoc

Sylabusy przedmiotów prowadzonych przez jednostkę znajdują się w https://sylabusy.umw.edu.pl/pl


Godziny konsultacji


 Plan zajęć jednostki linkKalendarz egzaminów link


 

Informacje dla studentów

 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU LEKARSKO - STOMATOLOGICZNEGO

 

 

Person responsible for the courses in Department of Anesthesiology and Intensive Therapy:

Waldemar Gozdzik,M.D PhD
Contact: phone +48717332310, e-mail address: waldemar.gozdzik@umed.wroc.pl

Person responsible for ED didactics:

Barbara Barteczko-Grajek, MD PhD
Contact: phone +48717332302, e-mail adress: barbara.barteczko-grajek@umed.wroc.pl

Małgorzata Lipińska-Gediga, MD PhD
Contact: phone +48717332385, e-mail address: malgorzata.lipinska-gediga@umw.edu.pl

 


Security Regulations

List of courses in Department of Anesthesiology and Intensive Therapy

 

Medicine

Winter semester

Summer semester
Ist - Medical First Aid with Elements of Nursing IVtf - Palliative Medicine
IVtf - Anesthesiology andIntensive Therapy VIth - Practical Clinical Teaching – Anesthesiology and Intensive Therapy

 

Dentistry

Winter semester Summer semester
Ist - Medical First Aid Vth - Anesthesiology and Intensive Therapy

Syllabuses

For download here


 

Exam Timetable       

For download here


Informations  for students of Ist year

Faculty of Medicine - Ist Year

Informations  for students of IVth year

International guidelines for management of sepsis and septic shock

Consultations

Struktura jednostki
1) Pracownia Diagnostyki i Monitorowania Niewydolności Narządowej
2) Pracownia Monitorowania i Leczenia Zakaże

 

PROFIL JEDNOSTKI - POLSKA PLATFORMA MEDYCZNA

 

Projekty realizowane przez jednostkę:

Monitorowanie wskaźników epidemiologicznych i czynników zapobiegawczych zakażeń szpitalnych według rejestru INICC (USA).

Monitorowanie mikrobiologiczne zakażeń i patogenów alarmowych w OIT

Zastosowanie terapii monitorowanej poziomem stężeń w surowicy ( TDM) wybranych antybiotyków do leczenia zakażeń u chorych z sepsą.

Wykorzystanie terapii fagowej do zapobiegania i leczenia zagrażających życiu zakażeń bakteriami wielolekoopornymi u pacjentów w oddziale intensywnej terapii

Blokady powięziowe do inwazyjnych zabiegów w kardiologii 

Optymalne metody znieczulenia do zabiegów ablacji pulsacyjnym polem elektrycznym (PFA, Pullse field ablation)

Analiza zakażeń szczepami bakteryjnymi z mechanizmem oporności NDM-1 w grupie chorych z COVID-19

Epidemiologia przypadków sepsy/wstrząsu septycznego w grupie chorych leczonych na OIT z uwzględnieniem zespołu po przebytej sepsie (post - sepsis syndrome)

 

Usunięto obraz.

Oddział: Dolnośląski
Zarząd oddziału:

    Przewodniczący: Jakub Śmiechowicz
    Wice-przewodniczący: Jacek Zwierzchowski
    Sekretarz: Piotr Sarnicki
    Skarbnik: Jarosław Kędziora


Adres:

Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
50-556 Wrocław, ul. Borowska 213; tel. (71) 733 23 10
E-mail: jakub.smiechowicz@umw.edu.pl

 

Opiekunowie Koła Naukowego: prof. UMW Wiesława Duszyńska oraz dr Małgorzata Burzyńska