Katedra i Klinika Okulistyki

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 736 43 00
e-mail: okulistyka@umw.edu.pl

Kierownik Katedry

prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.: 71 736 43 00
e-mail : marta.misiuk-hojlo@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

Zastępca Kierownika Katedry

dr n. med. Marek Szaliński (grupa dydaktyczna)
tel.: 71 736 43 40
e-mail: marek.szalinski@umw.edu.pl

Profesorowie Uczelni

dr hab. n. med. Anna Turno-Kręcicka prof. Uczelni (grupa dydaktyczna)
e-mail: anna.turno-krecicka@umw.edu.pl
71 736 73 02
dr hab. n. med. Radosław Kaczmarek prof.Uczelni (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: radoslaw.kaczmarek@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

Sekretariat

Małgorzata Rynkiewicz
e-mail: malgorzata.rynkiewicz@umw.edu.pl
tel.: 71 736 43 00

Adiunkci

dr n. med. Joanna Adamiec-Mroczek (grupa dydaktyczna)
71 736 43 10
e-mail : joanna.adamiec-mroczek@umw.edu.pl

dr hab. n. med. Patrycja Krzyżanowska-Berkowska (grupa dydaktyczna)

71 736 43 10

e-mail: patrycja.krzyzanowska-berkowska@umw.edu.pl

dr n. med. Małgorzata Mulak (grupa dydaktyczna)
71 736 43 10
e-mail: malgorzata.mulak@umw.edu.pl

dr n. med. Małgorzata Gajdzis (grupa badawcza)
71 736 43 40
e-mail:  malgorzata.gajdzis@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

dr n. med. Mirosław Słowik (grupa dydaktyczna)
e-mail: miroslaw.slowik@umw.edu.pl
71 736 43 40

dr n. med. Hanna Zając-Pytrus (grupa dydaktyczna)
e-mail: hanna.zajac-pytrus@umw.edu.pl
71 736 43 02

dr n. med. Martyna Tomczyk-Socha (grupa dydaktyczna)
71 736 43 02
e-mail: martyna.tomczyk-socha@umw.edu.pl

 

Szkoła Doktorska

71 736 43 43

lek. Artur Małyszczak
lek. Urszula Szydełko-Paśko

Specjalizanci

71 736 43 43
lek. Ewa Fidewicz
lek. Michał Górnik
lek. Izabela Górczyńska
lek.  Aleksandra Galik
lek.  Katarzyna Hnatko
lek. Joanna Kamińska
lek. Michał Kościowski
lek. Anna Kościuszko
lek. Małgorzata Kowalik-Jagodzińska
lek. Janina Kuchalska
lek. Julia Korzeniowska
lek. Michał Kozimor
lek. Helena Kierzkowska-Kiaer
lek. Veranika Lukauskaya
lek. Małgorzata Łątkowska
dr n. med. Małgorzata Mimier
lek. Joanna Maczyńska
lek. Michał Nuckowski
lek. Katarzyna Piotrowska
lek. Kornelia Piątkowska
lek. Monika Seruga-Dąbrowska
dr n.med. Roksana Silicki
lek. Marta Sobieszek
lek. Agnieszka Winter
lek. Hanna Zając
lek. Sabina Ziółkowska
 

Lekarze Kliniczni USK

lek. Anna Barć
71 736 43 02
lek. Iwona Helemejko
71 736 43 10
dr n med. Joanna Jakubaszko-Jabłońska
71 736 43 10
lek. Edyta Musielak
71 736 43 10
dr n. med. Dorota Szumny
71 736 43 10
dr n. med. Marcin Zieliński
71 736 43 40
lek. Wiktoria Pytrus
71 736 43 43
dr n. med. Katarzyna Zimmer
lek. Joanna Kręcicka
71 736 43 43
 

Poradnie i Pracownie działające przy Katedrze i Klinice Okulistyki

Poradnia Okulistyki Dziecięcej
Kierownik
dr hab. Patrycja Krzyżanowska-Berkowska

Poradnia Jaskrowa
Kierownik
dr Małgorzata Mulak

Pracownia Rogówkowa
Kierownik
dr Marek Szaliński

Pracownia Witreoretinalna
Kierownik
dr hab. Radosław Kaczmarek, prof. Uczelni

Działalność dydaktyczna Katedry i Kliniki Okulistycznej

 • Przedmiot Okulistyka- zajęcia ze studentami V roku Wydziału Lekarskiego /Course: Ophthalmology- Faculty of Medicine, 5th Year/
 • Przedmiot modułowy Choroby narządów zmysłów- zajęcia ze studentami III roku Wydziału Lekarsko –Stomatologicznego /Course: Sensory organs diseases- Faculty of Dentistry, 4th Year/
 • Praktyczne nauczanie przedmiotu – zajęcia ze studentami VI roku Wydziału Lekarskiego
 • Przedmiot Okulistyka- zajęcia ze studentami III roku kierunku Ratownictwo Medyczne, wydział Nauk o Zdrowiu

 Studenckie Koło Naukowe
opiekuni: dr n.med. Małgorzata Mulak (e-mail: malgorzata.mulak@umw.edu.pl), dr n.med. Hanna Zając-Pytrus (e-mail: hanna.zajac-pytrus@umw.edu.pl)

Spotkania naukowe zgodnie z harmonogramem w wybrane poniedziałki i wtorki

ADIUNKCI DYDAKTYCZNI

dr n. med. Karolina Czajor (grupa dydaktyczna)
71 736 43 10
e-mail: karolina.czajor@umw.edu.pl

dr n. med. Maria Pomorska-In charge of English Division (grupa dydaktyczna)
71 736 43 02
e-mail : maria.pomorska@umw.edu.pl

KONSULTACJE DLA STUDENTÓW (CONSULTING HOURS FOR STUDENTS)

Kierownik Katedry- Head of Department
prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło wtorek  12:00-13:00 (Tuesdays 12:00-13:00)

Adiunkci dydaktyczni
dr n. med. Karolina Czajor  wtorek11:00-12:00 (Tuesdays 12:00-13:00)
dr n.med. Maria Pomorska  poniedziałek 11:00-12:00 (Mondays 11:00-12:00)


dr hab. n. med. Anna Turno-Kręcicka prof. Uczelni (e-mail: anna.turno-krecicka@umw.edu.pl)- termin po ustaleniu mailowym (email for appointment)
dr hab. n. med. Radosław Kaczmarek prof. Uczelni (e-mail: radoslaw.kaczmarek@umw.edu.pl)- termin po ustaleniu mailowym (email for appointment)
dr n med. Partycja Krzyżanowska-Berkowska (e-mail: patrycja.krzyzanowska-berkowska@umw.edu.pl)- termin po ustaleniu mailowym (email for appointment)
dr n. med. Joanna Adamiec-Mroczek (e-mail : joanna.adamiec-mroczek@umw.edu.pl)- termin po ustaleniu mailowym (email for appointment)
dr n. med. Marek Szaliński (e-mail: marek.szalinski@umw.edu.pl)- termin po ustaleniu mailowym (email for appointment)
dr n. med. Małgorzata Mulak (e-mail: malgorzata.mulak@umw.edu.pl)- termin po ustaleniu mailowym (email for appointment)
dr n. med. Małgorzata Gajdzis (e-mail:  malgorzata.gajdzis@umw.edu.pl)- termin po ustaleniu mailowym (email for appointment)
dr n. med. Mirosław Słowik (e-mail: miroslaw.slowik@umw.edu.pl)- termin po ustaleniu mailowym (email for appointment)
dr n. med. Hanna Zając-Pytrus (e-mail: hanna.zajac-pytrus@umw.edu.pl)- termin po ustaleniu mailowym (email for appointment)
dr n. med. Martyna Tomczyk-Socha (e-mail: martyna.tomczyk-socha@umw.edu.pl)- termin po ustaleniu mailowym (email for appointment)

Proponowany program rozwoju Katedry i Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

W planach rozwój naukowego Kliniki w najbliższych latach można wyróżnić kilka obszarów badawczych o szczególnym znaczeniu, są to: schorzenia siatkówki, rogówka i jaskra.

1. Badania związane z siatkówką

 • Badania nad nadmierną proliferacją komórek i możliwościami jej ograniczenia. Zasadniczym celem jest kontynuacja badań nad mechanizmami nadmiernej proliferacji w przebiegu witreoretinopatii proliferacyjna (PVR) oraz możliwościami ograniczenia tego procesu. W ramach prowadzonych w tym zakresie badań Klinka Okulistyki nawiązała współpracę z ośrodkami akademickimi w Bremie i Tybindze. W przyszłości pragniemy poszerzyć zakres tej współpracy i wspólnie ubiegać się o międzynarodowe finansowanie badań.
 • Prace nad nowym substytutem ciała szklistego. W leczeniu chirurgicznym schorzeń siatkówki i ciała szklistego istotną rolę odgrywa tamponada wewnątrzgałkowa stanowiąca substytut usuwanego w trakcie zabiegu operacyjnego ciała szklistego.
 • Retinopatia cukrzycowa. Badania nad rolą cytokin prozapalnych i czynników wzrostu w rozwoju retinopatii proliferacyjnej i możliwościami zastosowania przeciwciał przeciw czynnikowi wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF) w leczeniu tego schorzenia

2. Badania związane z chorobami rogówki.

 • Wprowadzenie nowych metody leczenia schorzeń rogówki takich jak: cross-linking i przeszczepy warstwowe. Planujemy wprowadzenie przeszczepów warstwy przedniej rogówki w przypadkach stożka rogówki i zmętnień rogówki w przebiegu zakażenia wirusem opryszczki będzie ocena skuteczności wybranych leków immunosupresyjnych (mykofenolat mofetilu).

3. Badania związane z jaskrą.

 • Badania nad czułością i swoistością nowych technik badawczych w rozpoznaniu jaskrowej neuropatii nerwu wzorkowego. W oparciu o wcześniejsze doświadczenia badawcze naszej Kliniki, chcemy kontynuować ocenę możliwości zastosowania nowych metod badawczych w badaniach przesiewowych. W dalszym etapie zamierzamy zaproponować przeprowadzenie pilotażowego programu takich badań w populacji wrocławskiej.
 • Wpływ zaburzeń naczyniowych na rozwój neuropatii jaskrowej oraz korelacja zmian czynnościowych i anatomicznych nerwu wzrokowego.W tym zakresie Klinika będzie kontynuowała współpracę z ośrodkami w USA: z Wills Eye Hospital w Filadelfii i z ośrodkiem uniwersyteckim w Indianapolis.

4. Inne kierunki badań.

 • Interkliniczne badania nad toczniem mózgowym prowadzone wspólnie z Kliniką Reumatologii, Radiologii i Neurologii. W aspekcie okulistycznym oceniany będzie stan nerwu wzrokowego i związek między zajęciem centralnego układu nerwowego i schorzeniami oczu.
 • Zapalenie błony naczyniowej. Badania nad patomechanizmami immunologicznymi nieinfekcyjnych schorzeń zapalnych błony naczyniowej, zwłaszcza części pośredni, obejmujące m.in. ocenę aktywności i zdolności proliferacyjnej limfocytów.

Plany rozwoju dydaktycznego i organizujacego

 • Klinika będzie kontynuowała prowadzenie kursów doskonalących dla lekarzy:
  • Jaskra
  • Zapalenia błony naczyniowej.
 • Kontynuacja organizacji cyklu międzynarodowych konferencji: „ Okulistyka-kontrowersje”. /dotychczasowe edycje gromadziły po 1500 uczestników/
 • Organizacja cyklicznych comiesięcznych posiedzeń naukowo-szkoleniowych dla okulistów z regionu dolnośląskiego
 • Organizacja Konferencji "Młode Talenty"

Działalność usługowa Kliniki Okulistycznej

Poradnia Okulistyczna Ogólna oraz Poradnia Okulistyki Dziecięcej

Chirurgia przedniego odcinka oka

 • Chirurgia rogówki

 • Chirurgia soczewki

 • Chirurgia jaskry

 • Operacje odtwórcze przedniego odcinka oka
  -procedury operacyjne jednoczasowe złożone z procedur dotyczących chirurgii rogówki, soczewki / procedur przeciwjaskrowych

Chirurgia tylnego odcinka oka

 • Chirurgia odwarstwień siatkówki
  z zastosowaniem
  -indywidualnie dobranych metod tamponady zewnętrznej
  -lub / i tamponady wewnętrznej

 • Chirurgia szklisto-siatkówkowa
  Witrektomia przez część płaską ciała rzęskowego (pars plana vitrectomy)

 • Krioaplikacja obwodu siatkówki
   

 • Procedury operacyjne złożone
  Operacje równoczasowe przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej

Chirurgia przedniego i tylnego odcinka u dzieci

 • Chirurgia zeza

 • Chirurgia soczewki

 • Chirurgia jaskry

 • Chirurgia odwarstwień siatkówki

Płukanie i sondowanie dróg łzowych

Programy lekowe chorób siatkówki (AMD i DME) oraz program lekowy zapalenia błony naczyniowej

Szczególna specjalizacja:

 • Diagnostyka i leczenie jaskry

 • Zapalenie błony naczyniowej u dorosłych i dzieci
  Diagnostyka przyczynowa i terapia zachowawcza lub/i chirurgiczna w schorzeniach układowych, zakażeniach oraz zaburzeniach immunologicznych.