Katedra i Klinika Okulistyki

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 736 43 00
e-mail: okulistyka@umw.edu.pl

Kierownik Katedry i Kliniki

prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło
tel.: 71 736 43 00
e-mail : marta.misiuk-hojlo@umw.edu.pl

Zastępca Kierownika Katedry i Kliniki

dr n. med. Anna Turno-Kręcicka prof. Uczelni
tel.: 71 736 43 00
e-mail: anna.turno-krecicka@umw.edu.pl

Zastępca Kierownika Kliniki

dr n. med. Marek Szaliński
tel.: 71 736 43 40
e-mail: marek.szalinski@umw.edu.pl

Adiunkci dydaktyczni

dr n med. Joanna Adamiec-Mroczek
e-mail : joanna.adamiec-mroczek@umw.edu.pl
dr n med. Małgorzata Mulak
e-mail: malgorzata.mulak@umw.edu.pl
tel. 71 736 43 10

Sekretariat

Małgorzata Rynkiewicz
e-mail: malgorzata.rynkiewicz@umw.edu.pl
tel.: 71 736 43 00

Sekretariat Medyczny

Anna Gruda
e-mail: klo@usk.wroc.pl
tel.: 71 736 43 00

Adiunkci

dr hab. n. med. Radosław Kaczmarek prof. Uczelni
e-mail: radoslaw.kaczmarek@umw.edu.pl
71 736 43 40

dr hab. n. med. Patrycja Krzyżanowska-Berkowska
71 736 43 10
e-mail: patrycja.krzyzanowska-berkowska@umw.edu.pl

dr Maria Pomorska
71 736 43 02
e-mail: pomorska.md@gmail.com

dr Mirosław Słowik
e-mail: miroslaw.slowik@umw.edu.pl
71 736 43 40

dr Hanna Zając-Pytrus
e-mail: hanna.zajac-pytrus@umw.edu.pl
71 736 43 02

dr Karolina Czajor
71 736 43 10
e-mail: karolina.czajor@umw.edu.pl

Asystent

dr Martyna Tomczyk-Socha
e-mail: martyna.tomczyk-socha@umw.edu.pl
71 736 43 00

Studia doktoranckie

71 736 43 43
lek. Roksana Kręcichwost
lek. Małgorzata Mimier
lek. Artur Małyszczak

Specjalizanci

71 736 43 43
lek. med. Remigiusz Chrostek
lek. med. Ewa Fidewicz
lek. med. Kornelia Figuła
lek. med. Katarzyna Hnatko
lek. med. Julia Kręcicka
lek. med. Joanna Kamińska
lek. med. Michał Kościowski
lek. med. Anna Kościuszko
lek. med. Małgorzata Kowalik-Jagodzińska
lek. med. Janina Kuchalska
lek. med. Roksana Kręcichwost
lek. med. Małgorzata Mimier
lek. med. Artur Małyszczak
lek. med. Marta Osowska-Baraniecka
lek. med. Magdalena Oleksińska-Mataczyńska
lek. med. Michał Nuckowski
lek. med. Karolina Pawłowska
lek. med. Katarzyna Piotrowska
lek. med. Monika Seruga-Dąbrowska
lek. med. Roksana Silicki
lek. med. Urszula Szydełko-Paśko
lek. med. Agnieszka Winter
lek. med. Yulia Yevtushenko
lek. med. Hanna Zając
lek. med. Katarzyna Zimmer

Lekarze Kliniczni USK

lek. Anna Barć
71 736 43 02
lek. Iwona Helemejko
71 736 43 10
dr Joanna Jakubaszko-Jabłońska
71 736 43 10
lek. Agnieszka Kaniewska
71 736 43 43
dr Magdalena Koziorowska
71 736 43 02
lek. Edyta Musielak
71 736 43 10
dr Dorota Szumny
71 736 43 10
lek. Dominik Uram
71 736 43 10
dr Marcin Zieliński
71 736 43 40

Poradnie i Pracownie działające przy Katedrze i Klinice Okulistyki

Poradnia Okulistyki Dziecięcej
Kierownik
dr hab. Patrycja Krzyżanowska-Berkowska

Poradnia Jaskrowa
Kierownik
dr Małgorzata Mulak

Pracownia Rogówkowa
Kierownik
dr Marek Szaliński

Pracownia Witreoretinalna
Kierownik
dr hab. Radosław Kaczmarek, prof. Uczelni

Działalność dydaktyczna Katedry i Kliniki Okulistycznej

 • Zajęcia ze studentami V roku Wydziału Lekarskiego (studenci polscy i anglojęzyczni)
 • Zajęcia ze studentami III roku Wydziału Lekarsko –Stomatologicznego ((studenci polscy i anglojęzyczni)
 • Praktyczne nauczanie przedmiotu – zajęcia ze studentami VI roku Wydziału Lekarskiego(studenci polscy oraz anglojęzyczni)

 
Adiunkci dydaktyczni:
Studenci polskojęzyczni:
dr n.med.Małgorzata Mulak
kontakt: poniedziałki 9-10

English Division students:
Joanna Adamiec- Mroczek, MD PhD
contact: tuesdays 9-10

Studenckie Koło Naukowe
opiekuni: dr n.med. Małgorzata Mulak, dr n.med. Hanna Zając-Pytrus

Proponowany program rozwoju Katedry i Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

W planach rozwój naukowego Kliniki w najbliższych latach można wyróżnić kilka obszarów badawczych o szczególnym znaczeniu, są to: schorzenia siatkówki, rogówka i jaskra.

1. Badania związane z siatkówką

 • Badania nad nadmierną proliferacją komórek i możliwościami jej ograniczenia. Zasadniczym celem jest kontynuacja badań nad mechanizmami nadmiernej proliferacji w przebiegu witreoretinopatii proliferacyjna (PVR) oraz możliwościami ograniczenia tego procesu. W ramach prowadzonych w tym zakresie badań Klinka Okulistyki nawiązała współpracę z ośrodkami akademickimi w Bremie i Tybindze. W przyszłości pragniemy poszerzyć zakres tej współpracy i wspólnie ubiegać się o międzynarodowe finansowanie badań.
 • Prace nad nowym substytutem ciała szklistego. W leczeniu chirurgicznym schorzeń siatkówki i ciała szklistego istotną rolę odgrywa tamponada wewnątrzgałkowa stanowiąca substytut usuwanego w trakcie zabiegu operacyjnego ciała szklistego.
 • Retinopatia cukrzycowa. Badania nad rolą cytokin prozapalnych i czynników wzrostu w rozwoju retinopatii proliferacyjnej i możliwościami zastosowania przeciwciał przeciw czynnikowi wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF) w leczeniu tego schorzenia

2. Badania związane z chorobami rogówki.

 • Wprowadzenie nowych metody leczenia schorzeń rogówki takich jak: cross-linking i przeszczepy warstwowe. Planujemy wprowadzenie przeszczepów warstwy przedniej rogówki w przypadkach stożka rogówki i zmętnień rogówki w przebiegu zakażenia wirusem opryszczki będzie ocena skuteczności wybranych leków immunosupresyjnych (mykofenolat mofetilu).

3. Badania związane z jaskrą.

 • Badania nad czułością i swoistością nowych technik badawczych w rozpoznaniu jaskrowej neuropatii nerwu wzorkowego. W oparciu o wcześniejsze doświadczenia badawcze naszej Kliniki, chcemy kontynuować ocenę możliwości zastosowania nowych metod badawczych w badaniach przesiewowych. W dalszym etapie zamierzamy zaproponować przeprowadzenie pilotażowego programu takich badań w populacji wrocławskiej.
 • Wpływ zaburzeń naczyniowych na rozwój neuropatii jaskrowej oraz korelacja zmian czynnościowych i anatomicznych nerwu wzrokowego.W tym zakresie Klinika będzie kontynuowała współpracę z ośrodkami w USA: z Wills Eye Hospital w Filadelfii i z ośrodkiem uniwersyteckim w Indianapolis.

4. Inne kierunki badań.

 • Interkliniczne badania nad toczniem mózgowym prowadzone wspólnie z Kliniką Reumatologii, Radiologii i Neurologii. W aspekcie okulistycznym oceniany będzie stan nerwu wzrokowego i związek między zajęciem centralnego układu nerwowego i schorzeniami oczu.
 • Zapalenie błony naczyniowej. Badania nad patomechanizmami immunologicznymi nieinfekcyjnych schorzeń zapalnych błony naczyniowej, zwłaszcza części pośredni, obejmujące m.in. ocenę aktywności i zdolności proliferacyjnej limfocytów.

Plany rozwoju dydaktycznego i organizujacego

 • Klinika będzie kontynuowała prowadzenie kursów doskonalących dla lekarzy:
  • Jaskra
  • Zapalenia błony naczyniowej.
 • Kontynuacja organizacji cyklu międzynarodowych konferencji: „ Okulistyka-kontrowersje”. /dotychczasowe edycje gromadziły po 1500 uczestników/
 • Organizacja cyklicznych comiesięcznych posiedzeń naukowo-szkoleniowych dla okulistów z regionu dolnośląskiego
 • Organizacja Konferencji "Młode Talenty"

Działalność usługowa Kliniki Okulistycznej

Poradnia Okulistyczna Ogólna oraz Poradnia Okulistyki Dziecięcej

Chirurgia przedniego odcinka oka

 • Chirurgia rogówki

 • Chirurgia soczewki

 • Chirurgia jaskry

 • Operacje odtwórcze przedniego odcinka oka
  -procedury operacyjne jednoczasowe złożone z procedur dotyczących chirurgii rogówki, soczewki / procedur przeciwjaskrowych

Chirurgia tylnego odcinka oka

 • Chirurgia odwarstwień siatkówki
  z zastosowaniem
  -indywidualnie dobranych metod tamponady zewnętrznej
  -lub / i tamponady wewnętrznej

 • Chirurgia szklisto-siatkówkowa
  Witrektomia przez część płaską ciała rzęskowego (pars plana vitrectomy)

 • Krioaplikacja obwodu siatkówki
   

 • Procedury operacyjne złożone
  Operacje równoczasowe przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej

Chirurgia przedniego i tylnego odcinka u dzieci

 • Chirurgia zeza

 • Chirurgia soczewki

 • Chirurgia jaskry

 • Chirurgia odwarstwień siatkówki

Płukanie i sondowanie dróg łzowych

Programy lekowe chorób siatkówki (AMD i DME) oraz program lekowy zapalenia błony naczyniowej

Szczególna specjalizacja:

 • Diagnostyka i leczenie jaskry

 • Zapalenie błony naczyniowej u dorosłych i dzieci
  Diagnostyka przyczynowa i terapia zachowawcza lub/i chirurgiczna w schorzeniach układowych, zakażeniach oraz zaburzeniach immunologicznych.