Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej

ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław
e-mail: WF-2@umw.edu.pl

Kierownik Katedry

dr hab. inż. Marta Kepinska, prof. UMW
tel.: 71 784 01 71
e-mail: marta.kepinska@umw.edu.pl

Sekretariat

mgr Justyna Dworaczek-Plasun
tel.: 71 784 01 77, faks: 71 784 01 72
e-mail: justyna.dworaczek-plasun@umw.edu.pl

Kierownik
dr hab. inż. Marta Kepinska, prof. uczelni
tel.: 71 784 01 71
e-mail: marta.kepinska@umw.edu.pl

Adiunkci:

dr Krzysztof Gołąb – koordynator dydaktyczny
tel.: 71 784 05 30
e-mail: krzysztof.golab@umw.edu.pl

dr inż. Joanna Górka-Dynysiewicz
tel.: 71 784 04 68
e-mail: joanna.gorka-dynysiewicz@umw.edu.pl

dr Ewa Grzebyk
tel.: 71 784 03 03
e-mail: ewa.grzebyk@umw.edu.pl

dr Milena Ściskalska
tel.: 71 784 01 73
e-mail: milena.sciskalska@umw.edu.pl

Asystenci:

mgr Magdalena Król-Kulikowska
tel.: 71 784 01 80
e-mail: magdalena.krol-kulikowska@umw.edu.pl

mgr inż. Natalia Zaręba
tel.: 71 784 01 73
e-mail.: natalia.zareba@umw.edu.pl

Doktoranci:

mgr inż. Karolina Cierluk
tel.: 71 784 01 80
e-mail: karolina.cierluk@student.umw.edu.pl

mgr Magdalena Król-Kulikowska
tel.: 71 784 01 80
e-mail: magdalena.krol-kulikowska@umw.edu.pl

mgr Dominika Kunachowicz
tel.: 71 784 01 80
e-mail: dominika.kunachowicz@student.umw.edu.pl

Specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr Agata Roge
tel.: 71 784 03 02
e-mail: agata.roge@umw.edu.pl

Samodzielni technicy:

Ewa Gostkowska-Alejziak
e-mail: ewa.gostkowska-alejziak@umw.edu.pl
tel.: 71 784 01 76

Małgorzata Mostowy
e-mail: malgorzata.mostowy@umw.edu.pl
tel.: 71 784 03 02

Małgorzata Nadkierniczna
e-mail: malgorzata.nadkierniczna@umw.edu.pl
tel.: 71 784 03 02

mgr Paulina Jamróz
e-mail: paulina.jamroz@umw.edu.pl
tel.: 71 784 01 74

 

Główne kierunki badawcze 

 1. Fulereny jako nanonośniki leków przeciwnowotworowych - badania in vitro
 2. Badania nad metalotioneiną: rola antyoksydacyjna i detoksykacyjna, oddziaływanie z innymi białkami transportującymi metale istotne dla homeostazy organizmu, ekspresja izoform metalotioneiny w chorobach trzustki.
 3. Znaczenie wybranych polimorfizmów genów syntaz tlenku azotu (NOS) oraz genu kodującego enzym konwertujący angiotensynę (ACE) w ocenie ryzyka wystąpienia cukrzycowej choroby nerek.
 4. Wpływ dymu tytoniowego na zaburzenie funkcji trzustki u osób zdrowych i pacjentów z chorobami tego narządu.
 5. Status pro/antyoksydacyjny we krwi ludzi narażonych na ksenobiotyki środowiskowe.
 6. Ocena skutków palenia papierosów na wydolność fizyczną zdrowych osób
 7. Izolacja i charakterystyka receptora hemoglobiny z hepatocytów.
 8. Glikacja cystatyny białka jaja kurzego (owocystatyny) i badanie jej właściwości,
  w tym zmian konformacyjnych i hamowania leguminazy.
 9. Wpływ antybiotyków aminoglikozydowych na wiązanie kurzej cystatyny
   w kanalikach nerkowych.
 10. Badanie procesów glikacji i stresu oksydacyjnego w cukrzycy typu 2.
 11. Ocena właściwości antyglikooksydacyjnych leków w badaniach in vitro.
 12. Poszukiwanie testów biochemicznych użytecznych w diagnostyce i monitorowaniu terapii przewlekłych chorób wątroby.

Lata 2021-2022

1. Association Of Genetic Variants In IL6 Gene (Rs1800795) With The Concentration Of Inflammatory Markers (IL-6, Hs-CRP) And Superoxide Dismutase In The Blood Of Patients With Acute Pancreatitis - Preliminary Findings, Monika Ołdakowska, Milena Ściskalska, Marta Kepinska, Grzegorz Marek, Halina Milnerowicz. Genes 2022 Vol.13 No.2 Art.290

2. Association Of Genetic Variants In The GPX1 And GPX4 Genes With The Activities Of Glutathione-Dependent Enzymes, Their Interaction With Smoking And The Risk Of Acute Pancreatitis. Milena Ściskalska, Halina Milnerowicz. Biomed.Pharmacother. 2022 Vol.146 Art.112591

3. Effect Of Biosynthesized Silver Nanoparticles On Bacterial Biofilm Changes In S. Aureus And E. Coli. Bozena Hosnedlova, Daniil Kabanov, Marta Kepinska, Vedha Hari B Narayanan, Arli Aditya Parikesit, Carlos Fernandez, Geir Bjorklund, Hoai Viet Nguyen, Awais Farid, Jiri Sochor, Agnes Pholosi, Mojmir Baron, Milan Jakubek, René Kizek. Nanomaterials 2022 Vol.12 No.13 Art.2183

4. LAG-3 As A Potent Target For Novel Anticancer Therapies Of A Wide Range Of Tumors. Natalia Sauer, Wojciech Szlasa, Laura Jonderko, Małgorzata Oślizło, Dominika Kunachowicz, Julita Kulbacka, Katarzyna Karłowicz-Bodalska. Int.J.Mol.Sci. 2022 Vol.23 No.17 Art.9958

5. Structural Changes In Selected Human Proteins Induced By Exposure To Quantum Dots, Their Biological Relevance And Possible Biomedical Applications. Dominika Kunachowicz, Milena Ściskalska, Milan Jakubek, René Kizek, Marta Kepinska. Nanoimpact 2022 Vol.26 Art.100405

6. The Application Of Nanoparticles In Diagnosis And Treatment Of Kidney Diseases. Patrycja Paluszkiewicz, Adrian Martuszewski, Natalia Zaręba, Kamila Wala, Mirosław Banasik, Marta Kepinska. Int.J.Mol.Sci. 2022 Vol.23 No.1 Art.131

7. The Changes In Stress Coping, Alcohol Use, Cigarette Smoking And Physical Activity During COVID-19 Related Lockdown In Medical Students In Poland. Aureliusz Kosendiak, Magdalena Król, Milena Ściskalska, Marta Kepinska. Int.J.Environ.Res.Public Health 2022 Vol.19 No.1 Art.302         

8. The Impact Of Fullerenes As Doxorubicin Nano-Transporters On Metallothionein And Superoxide Dismutase Status In MCF-10A Cells. Natalia Zaręba, Klaudia Więcławik, René Kizek, Bozena Hosnedlovamarta Kepinska. Pharmaceutics 2022 Vol.14 No.1 Art.102

9.  Activity of CdTe quantum-dot-tagged superoxide dismutase and its analysis in capillary electrophoresis. NATALIA ZARĘBA, ŁUKASZ LEWANDOWSKI, DOMINIKA KUNACHOWICZ, RENÉ KIZEK, MARTA KEPINSKA. Int.J.Mol.Sci. 2021 Vol.22 no.11 art.6156

10.  Activity of glutathione S-transferase and its π isoenzyme in the context of single nucleotide polymorphism in the GSTP1 gene (rs1695) and tobacco smoke exposure in the patients with acute pancreatitis and healthy subjects. MILENA ŚCISKALSKA, HALINA MILNEROWICZ. Biomed.Pharmacother. 2021 Vol.140 art.111589

11.  Concentration/activity of superoxide dismutase isozymes and the pro-/antioxidative status, in context of type 2 diabetes and selected single nucleotide polymorphisms (genes: INS, SOD1, SOD2, SOD3) - preliminary findings. ŁUKASZ LEWANDOWSKI, IWONA URBANOWICZ, MARTA KEPINSKA, HALINA MILNEROWICZ. Biomed.Pharmacother. 2021 Vol.137 art.       

12. Donor-derived cell-free DNA in kidney transplantation as a potential rejection biomarker: a systematic literature review. Adrian Martuszewski, Patrycja Paluszkiewicz, Magdalena Król, Mirosław Banasik, Marta Kepinska. J.Clin.Med. 2021 Vol.10 No.2 Art.193

13. Human nitric oxide synthase - its functions, polymorphisms, and inhibitors in the context of inflammation, diabetes and cardiovascular diseases. Magdalena Król, Marta Kepinska. Int.J.Mol.Sci. 2021 Vol.22 No.1 Art.56

14.  Importance of genetic polymorphisms in MT1 and MT2 genes in metals homeostasis and their relationship with the risk of acute pancreatitis occurrence in smokers - preliminary findings. Milena Ściskalska, Monika Ołdakowska, Halina Milnerowicz. Int.J.Mol.Sci. 2021 Vol.22 no.11 art.5725

15. The impact of early pregnancy and exposure to tobacco smoke on blood antioxidant status and copper, zinc, cadmium concentration - a pilot study. Anna Bizoń, Halina Milnerowicz, Katarzyna Kowalska-Piastun, Ewa Milnerowicz-Nabzdyk. Antioxidants 2021 Vol.10 No.3 Art.493

16. The summarized assessment of endothelin A receptors expression in renal transplant compartments associated with antibody-mediated rejection. Mirosław Banasik, Magdalena Kuriata-Kordek, Piotr Donizy, Katarzyna Nowańska, Krzysztof Wiśnicki, Krzysztof Letachowicz, Sławomir Zmonarski, Dorota Kamińska, Oktawia Mazanowska, Tomasz Dawiskiba, Dariusz Janczak, Agnieszka Hałoń, Marta Kepinska, Bartosz Uchmanowicz, Justyna Zachciał, Andrzej Tukiendorf, Magdalena Krajewska. Diagnostics 2021 Vol.11 No.12 Art.2366

17.  Theranostic approach for the protein corona of polysaccharide nanoparticles. Sylvie Skalickova, Pavel Horky, Veronika Mlejnkova, Jiri Skladanka, Bozena Hosnedlova, Branislav Ruttkay-Nedecky, Carlos Fernandez, René Kizek. Chem.Rec. 2021 Vol.2

Granty NCN

23.11.2022-22.11.2023  MINIATURA 6

MINI.D020.22.003

Amfiregulina a występowanie trombocytozy u pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym

kierownik : dr n. farm. Ewa Grzebyk

2020-2021 - MINIATURA 3
MINI. D170.20.006 

Wpływ fulerenów na stężenie metalotioneiny i dysmutazy ponadtlenkowej oraz jej aktywność w komórkach MCF10A traktowanych doksorubicyną
kierownik: dr hab. inż. Marta Kepinska, prof. Uczelni

2013-2016 - GR-799 NCN/2013
Wpływ narażenia na ksenobiotyki dymu tytoniowego na profil białkowy i transport żelaza we krwi kobiet ciężarnych
kierownik: mgr Marta Wrześniak

Granty dla młodych naukowców prowadzone w ramach Regionalnej Inicjatywy Doskonałości
2019-2021 – RID.Z501.19.013
Selected polymorphisms of genes coding insulin and isozymes of superoxide dismutase, in people suffering from obesity and/or type 2 diabetes

kierownik Prof. dr hab. Halina Milnerowicz, doktorant: Łukasz Lewandowski

Granty MEiN

Studenckie koła naukowe tworzą innowacje

SKN/SP/569186/2023
Zastosowanie metody opartej na kropkach kwantowych w detekcji biomarkerów przejścia epitelialno-mezenchymalnego komórek nowotworowych.

Lider: mgr Dominika Kunachowicz

Granty dla młodych naukowców

2017-2018 – STM.D170.17.006
Wpływ palenia papierosów na równowagę pro/antyoksydacyjną u osób zdrowych i pacjentów z ostrym stanem zapalnym trzustki
Kierownik : prof. dr hab. Halina Milnerowicz (praca doktorska dr Mileny Ściskalskiej w ramach studiów doktoranckich)  

2014-2016 - 178/ Pbmn
Wpływ wiązania metali na proces polimeryzacji metalotioneiny badany przy użyciu elektroforezy kapilarnej
kierownik: dr Marta  Kepinska

2013-2015-129 /Pbmn
Badanie wpływu czynników środowiskowych na ekspresje izoform metalotioneiny we krwi
kierownik: dr Anna Bizoń

Projekty konkursowe w ramach subwencji

2024

SUBK.D020.24.051

Wzajemna relacja insuliny, amfireguliny, endokanu i wybranych parametrów stanu zapalnego oraz włóknienia do oceny rozwoju insulinooporności, stopnia aktywności zapalnej i zwłóknienia w próbie stworzenia algorytmu różnicującego NAFL/NASH w niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby.

kierownik: dr Ewa Grzebyk

SUBK.D020.24.073
Fulereny jako modulatory odpowiedzi antyoksydacyjnej w terapii raka piersi – badania na modelach 3D

kierownik: mgr inż. Natalia Zaręba

2023

SUBK.D020.23.022

Ocena roli pentraksyny 3 jako markera zapalnego i/lub włóknieniowego w różnicowaniu choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u dzieci z nieswoistym zapaleniem jelit

Kierownik: dr inż. Joanna Górka –Dynysiewicz

SUBK.D021.22.025

Otrzymanie i charakterystyka inhibitora proteaz cysteinowych z nasion kozibrodu porolistnego (Tragopogon porrifolius)

Kierownik: dr Krzysztof Gołąb

2022

SUBK.D022.22.026 

Wpływ fulerenów jako nośników doksorubicyny na ekspresję izoform metalotioneiny w nierakowej linii komórkowej piersi (MCF-10A) oraz w linii komórkowej raka sutka (MCF-7)

kierownik dr hab.. inż. Marta Kepinska, prof. Uczelni

Zadania badawcze w ramach subwencji

2024

SUBZ.D020.24.071

Parametry oksydacyjne w ocenie regulacji chorób o podłożu zapalnym

Kierownik dr hab. inż. Marta Kepinska, prof. uczelni

2023

SUBZ.D020.23.008

Wpływ ksenobiotyków na zaburzenia równowagi pro/antyoksydacyjnej-badanie ex vivo i in vitro

kierownik dr hab. inż. Marta Kepinska, prof. Uczelni

2022

SUBZ.D022.22.033

Analiza wybranych parametrów przydatnych w ocenie wielkości zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu w stanie zapalnym trzustki i cukrzycowej chorobie nerek

kierownik dr n. farm. Milena Ściskalska

SUBZ.D030.22.035

Badanie interakcji amyloidu-beta z owocystatyną metodą mikroskopii sił atomowych

Kierownik prof. dr hab. Jakub Gburek

Dietetyka I rok (semestr letni 2023/2024) -  Biochemia ogólna i żywności

Ćwiczenia laboratoryjne (od 27.02.24) - sala ćwiczeń Katedry i Zakładu Biochemii Farmaceutycznej (A2/8.2/003):

Wtorek (800 – 1015):        Gr. CL 7
Wtorek (1115 – 1330):      Gr. CL 4-6
Czwartek (1145 –1400):   Gr. CL 1-3

Ćwiczenia audytoryjne (od 18.03.24) - sala seminaryjna Katedry i Zakładu Biochemii Farmaceutycznej (A2/8.2/005):
Poniedziałek (800 – 1015): Gr. CA 1
Wtorek (1345 – 1600):       Gr. CA 2

Czwartek (800 – 1015):       Gr. CA 3

Wykład (online)

Środa  1030 – 1200, online (28.02.2024 - 19.06.2024)

Na ćwiczenia należy przynieść rękawice jednorazowe, fartuchy, obuwie zmienne i zeszyt do notatek.

 

Konsultacje 2023/2024 (stacjonarne)

 

dr hab. Marta Kepinska, prof. UMW – wtorek 11:00 - 13:00

dr Krzysztof Gołąb – wtorek 11:00 - 13:00

dr Joanna Górka – Dynysiewicz - środa 12:30 - 14:00

dr Ewa Grzebyk – wtorek 10:00 - 11:30

dr Milena Ściskalska – piątek 9.00 - 11.00

mgr Natalia Zaręba – poniedziałek 9:00 - 11:00

mgr Magdalena Król – wtorek 10:00 - 12:00

mgr Dominika Kunachowicz – środa 12:00 - 13:30

mgr Karolina Cierluk - wtorek 11:00 - 12:00

 

 

Semestr zimowy 2023/2024

Farmacja II rok - Biochemia

Ćwiczenia (stacjonarne od 02.10.23) - sala ćwiczeń Katedry Biochemii Farmaceutycznej:
Poniedziałek (1245 –1545):     Gr. CL 1-4
Wtorek (800 – 1100):              Gr. CL 5-8
Wtorek (1200 – 1500):             Gr. CL 9-12

 

Wykład (online)
Czwartek 1700-1830, on-line (5.10.23-25.01.24)
Piątek 1630-1800, on-line (17.11.23-15.12.23)

Obowiązuje skrypt zatytułowany "Laboratorium z biochemii dla studentów farmacji" red. Jakub Gburek.

Na ćwiczenia należy przynieść rękawice jednorazowe, fartuchy, obuwie zmienne i zeszyt do notatek.

Analityka Medyczna II rok (semestr zimowy 2023/2024) - Biochemia

Ćwiczenia (stacjonarne od 11.10.2023) - sala ćwiczeń Katedry Biochemii Farmaceutycznej:
Środa (945 – 1200):                  Gr. CL 1-4

Seminarium (stacjonarne od 11.10.2023)
Środa (800 – 930)  (A2/8.2/005 s. sem. Katedra Biochemii Farmaceutycznej)

Wykład (online)
Wtorek 1600-1730, on-line (od 3.10.23-30.01.24)

Obowiązuje skrypt zatytułowany "Biochemii laboratoryjna. Podręcznik dla studentów analityki medycznej" red. Agnieszka Piwowar.

Na ćwiczenia należy przynieść rękawice jednorazowe, fartuchy, obuwie zmienne i zeszyt do notatek.

Analityka Medyczna IV rok (semestr zimowy 2023/2024) - Biochemia kliniczna

Ćwiczenia (stacjonarne od 05.10.2023) -  sala ćwiczeń Katedry Biochemii Farmaceutycznej:
Czwartek  (800 – 1100):            Gr. CL 1- 3

Wykład (online)
Czwartek 1700-1830 , on line (05.10.23 – 21.12.23)
Czwartek 1500-1630 , on line (11.01.24 - 25.01.24)

Obowiązuje skrypt zatytułowany "Biochemia kliniczna : podręcznik do ćwiczeń dla studentów Oddziału Analityki Medycznej" red. Jolanta Zuwała-Jagiełło.

Na ćwiczenia należy przynieść rękawice jednorazowe, fartuchy, obuwie zmienne i zeszyt do notatek.

Dietetyka V rok (semestr zimowy 2023/2024) -  Żywność nowej generacji

Ćwiczenia audytoryjne

grupa CA 1 (5.10.23); czwartek (1100 – 1145) (A2/8.2/005 s. sem. Katedra Biochemii Farmaceutycznej)

grupa CA 1 (12.10.23-23.11.23); czwartek  (1100 – 1230) (A2/8.2/005 s. sem. Katedra Biochemii Farmaceutycznej)

grupa CA 2 (11.10.23); środa (1230 – 1315) (A4/7.2/005 s. sem. Katedra i Zakład Podstaw Nauk Chemicznych)

grupa CA 2 (18.10.23-6.12.23); środa (1230 – 1400) (A4/7.2/005 s. sem. Katedra i Zakład Podstaw Nauk Chemicznych)

Wykład (online)

Poniedziałek  800 – 1015, online (02.10.2023 - 30.10.2023)

 • SKN przy Zakładzie Biomedycznych Analiz Środowiskowych 

Link do grupy na facebooku: https://www.facebook.com/groups/skn.toksykologia.umed.wroc

Opiekunowie:
dr hab. Marta Kepinska, prof. UMW

mgr inż. Natalia Zaręba

Przewodnicząca:
Natalia Sobczak
natalia.sobczak@student.umw.edu.pl


Zastępca:
Martyna Maciaś
martyna.macias@student.umw.edu.pl


Sekretarz:
Weronika Łaś
weronika.las@student.umw.edu.pl


Charakterystyka koła naukowego:
Działalność Koła niesie za sobą poszerzenie wiedzy z zakresu nanomedycyny - szczególnie w oparciu o nanocząstki srebra, fulereny i kropki kwantowe, szeroko pojętej toksykologii w tym nanotoksykologii, biologii molekularnej oraz wpływu zagrożeń środowiskowych na organizm ludzki. Dzięki zaangażowaniu Członków Koła w badania naukowe oraz w uczestnictwo w konferencjach naukowych, łączymy umiejętności praktyczne z wiedzą teoretyczną u studentów wszystkich Wydziałów naszej Uczelni.

Tematyka badawcza:
- Fulereny jako nanonośniki leków przeciwnowotworowych – badania in vitro;
- Izolacja egzosomów z surowicy krwi ludzkiej i badanie ich składu białkowego;
- Rola polimorfizmów wybranych genów w ocenie ryzyka wystąpienia cukrzycowej choroby nerek;
- Sprzęganie kropek kwantowych z białkami i badanie ich cytotoksyczności – badania in vitro;
- Uszkodzenie śródbłonka naczyniowego a nasilenie stanu zapalnego u pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki - badania in vivo oraz in vitro.

Ostatnio realizowane projekty badawcze:
FAST (II EDYCJA)
Cukrzyca jako choroba cywilizacyjna – znaczenie polimorfizmu syntazy tlenku azotu 3 – rs799983 w ocenie ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2 –cel projektu obejmuje jakościowe i ilościowe zbadanie izoenzymu syntazy tlenku azotu (NOS3) oraz sprawdzenie czy wybrane zmiany w genach kodujących izoformę syntazy tlenku azotu mają wpływ na parametry takie jak stężenie glukozy i insuliny.
Projekt polega na przeprowadzeniu analizy występowania polimorfizmu w genie NOS3 u osób ze zdiagnozowana cukrzycą typu 2 i/lub otyłością poprzez pomiary stężenia NOS3 i ocenę jednego z polimorfizmów genu kodującego NOS3 - rs799983, który związany jest z cukrzycą typu 2 oraz otyłością.

FAST (IV EDYCJA)
Synteza i cytotoksyczność kompleksów fulerenów z doksorubicyną jako nowoczesnej formy leku do celowanej terapii raka piersi –projekt obejmuje ocenę cytotoksyczności fulerenów (C60) oraz ich kompleksów z doksorubicyną (DOX) na komórki raka piersi MCF7 oporne na doksorubicynę w porównaniu do zdrowych komórek gruczołów piersiowych MCF10a. Członkowie koła samodzielnie syntezują kompleksy fulerenów z doksorubicyną, mierzą ich wielkość oraz potencjał zeta, odpowiadający ładunkowi powierzchniowemu nanocząstek, prowadzą hodowle komórkowe oraz test cytotoksyczności, pokazujący wpływ zsyntezowanych kompleksów o potencjale terapeutycznym na modele in vitro.
Celem projektu jest wykazanie skuteczności działania kompleksów fulerenów z doksorubicyną wobec komórek raka piersi MCF7 opornych na doksorubicynę oraz brak toksyczności wobec zdrowych komórek gruczołów piersiowych MCF10a.

Studenckie koła naukowe tworzą innowacje – MNiSW
Zastosowanie metody opartej na kropkach kwantowych w detekcji biomarkerów przejścia epitelialno-mezenchymalnego komórek nowotworowych.

Głównym celem projektu jest opracowanie, opartej na zdolności kropek kwantowych (QDs) do tworzenia kompleksów z biocząsteczkami, metody detekcji białek związanych z przejściem epitelialno-mezenchymalnym (EMT) komórek nowotworowych oraz białek zaangażowanych we wczesny etap inicjacji procesu przerzutowania nowotworów piersi do kości. Badania zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem nowotworowych linii komórkowych piersi. Uzyskane na drodze nieskomplikowanej syntezy, a następnie sprzęgania ze specyficznymi przeciwciałami sensory na bazie QDs mogą potencjalnie zostać wykorzystane w przyszłości w celu detekcji biomarkerów przerzutowania w materiale biologicznym.

 • SKN przy Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej (K 214)

Link do grupy na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/1097399828322735

Opiekunowie:
dr hab. Marta Kepinska, prof. UMW
mgr Magdalena Król-Kulikowska


Przewodniczący:
Agata Przyborska
agata.przyborska@student.umw.edu.pl


Z-ca przewodniczącego:
Marcelina Jabłońska

marcelina.jablonska@student.umw.edu.pl


Sekretarz
Anna Zdrzałek
anna.zdrzalek@student.umw.edu.pl


Charakterystyka koła naukowego:
Działalność SKN skupia się w obszarze szeroko pojętej biochemii farmaceutycznej, biologii molekularnej, a także zagadnień związanych z biochemią i medycyną środowiskową. Członkowie SKN mogą brać czynny udział w konferencjach i zjazdach naukowych, pisaniu publikacji naukowych, jak również prowadzeniu własnych badań. Choć SKN działa na Wydziale Farmaceutycznym, to jest otwarte na współpracę ze studentami wszystkich kierunków Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Tematyka badawcza:
-Ocena zdolności hamowania aktywności tyrozynazy przez ekstrakty z czystka szarego.

-Izolacja oraz analiza egzosomów.
-Oczyszczanie paraoksonazy z surowicy krwi ludzkiej.
-Wpływ polimorfizmów genu kodującego konwertazę angiotensyny na ryzyko rozwoju cukrzycowej choroby nerek.

Ostatnie działania:
-Czynny udział w konferencji naukowej 5th International Wroclaw Scientific Meetings.

-Praca nad pisaniem artykułów przeglądowych poświęconym konwertazie angiotensyny i jej inhibitorom oraz wpływowi diety śródziemnomorskiej na stężenie insuliny w wybranych stanach chorobowych.