Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej

Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej
ul. Borowska 211a
tel. 71 7840601, fax: 71 7840602
e-mail: wf-12@umw.edu.pl

Kierownik Katedry i Zakładu

prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska
(grupa badawczo-dydaktyczna)
tel. 71 7840601, 71 7840582
e-mail:anna.wiela-hojenska@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

Sekretariat

Magdalena Mikołajczyk
tel. 71 7840601, fax: 71 7840602
e-mail: magdalena.mikolajczyk@umw.edu.pl

Adiunkt

dr hab. Przemysław Niewiński
(grupa badawczo-dydaktyczna)
tel. 71 7840590
e-mail: przemyslaw.niewinski@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

Adiunkt

dr Krystyna Głowacka
(grupa dydaktyczna)
tel. 71 7840593
e-mail: krystyna.glowacka@umw.edu.pl

Adiunkt

dr hab. Łukasz Dobrek
(grupa badawczo-dydaktyczna)
tel. 71 7840595
e-mail: lukasz.dobrek@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

Adiunkt

dr Paweł Petryszyn
(grupa badawczo-dydaktyczna)
tel. 71 7840604
e-mail: pawel.petryszyn@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

Adiunkt

dr Ewa Kilar
(grupa dydaktyczna)
tel. 717840601
e-mail: ewa.kilar@umw.edu.pl

Adiunkt

dr Magdalena Hurkacz
(grupa badawczo-dydaktyczna)
tel. 71 7840591
e-mail: magdalena.hurkacz@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

Asystent

dr Beata Sienkiewicz-Oleszkiewicz
(grupa badawczo-dydaktyczna)
tel. 71 7840415
e-mail: beata.sienkiewicz-oleszkiewicz@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

Asystent

dr Olga Fedorowicz
(grupa badawczo-dydaktyczna)
tel. 71 7840599
e-mail: olga.fedorowicz@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

Asystent

mgr Kamila Urbańczyk
(grupa dydaktyczna)
tel. 71 7840601
e-mail: kamila.urbanczyk@umw.edu.pl

Pracownik inżynieryjno-techniczny

dr Henryk Czarnik-Matusewicz
tel. 71 7840596
e-mail: henryk.czarnik-matusewicz@umw.edu.pl
 

Pracownik inżynieryjno-techniczny

mgr Marta Machowska
tel. 71 7840576
e-mail: marta.machowska@umw.edu.pl

Studia doktoranckie

mgr Aleksandra Zachariasz
mgr Grzegorz Żurakowski
tel. 71 7840601

Rezydenci

dr Krystyna Okoniewska
lek. Karolina Godorowska

PROFIL JEDNOSTKI
 

 1. Badania z dziedziny farmakogenetyki, farmakokinetyki, patofarmakokinetyki.
 2. Terapeutyczne monitorowanie leków.
 3. Monitorowanie niepożądanych działań leków, w tym interakcji.

Spis prowadzonych przedmiotów/Subjects

Wydział Lekarski

Farmakologia kliniczna

ED

Clinical Pharmacology

Wydział Farmaceutyczny

Farmacja

III rok

 • Farmakoekonomika

IV rok

 • Farmakokinetyka

V rok

 • Farmacja kliniczna
 • Farmakoepidemiologia
 • Farmakoterapia i informacja o lekach II

Dietetyka

 • Farmakologia

Analityka Medyczna

 • Farmakologia i farmakoterapia

Wydział Nauk o Zdrowiu

Ratownictwo Medyczne

 • Farmakologia i toksykologia kliniczna

Inne

Chemia i toksykologia sądowa (studia międzyuczelniane UWr/UMW)

 • Farmakologia

Adiunkt dydaktyczny/Instructor

dr hab. Przemysław Niewiński
tel. 71 7840590
e-mail: przemyslaw.niewinski@umw.edu.pl

Regulaminy zajęć/Teaching regulations
SEMESTR ZIMOWY 2023/2024/WINTER 2023/2024

Regulaminy zajęć/Teaching regulations
SEMESTR LETNI 2023/2024/SUMMER 2023/2024

 

Plan zajęć
Sylabusy

Aktualności