Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej

Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej
ul. Borowska 211a
tel. 71 7840601, fax: 71 7840602
e-mail: wf-12@umw.edu.pl

Kierownik Katedry i Zakładu

prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska
tel. 71 7840601, 71 7840582
e-mail:anna.wiela-hojenska@umw.edu.pl

Sekretariat

Magdalena Mikołajczyk
tel. 71 7840601, fax: 71 7840602
e-mail: magdalena.mikolajczyk@umw.edu.pl

Adiunkt dydaktyczny

dr hab. Przemysław Niewiński
tel. 71 7840590
e-mail: przemyslaw.niewinski@umw.edu.pl

Adiunkt dydaktyczny

dr Krystyna Głowacka
tel. 71 7840593
e-mail: krystyna.glowacka@umw.edu.pl

Adiunkt

dr hab. Łukasz Dobrek
tel. 71 7840595
e-mail: lukasz.dobrek@umw.edu.pl

Adiunkt

dr Paweł Petryszyn
tel. 71 7840604
e-mail: pawel.petryszyn@umw.edu.pl

Adiunkt (1/4 etatu)

dr Ewa Kilar
e-mail: ewa.kilar@umw.edu.pl

Asystent

dr Magdalena Hurkacz
tel. 71 7840591
e-mail: magdalena.hurkacz@umw.edu.pl

Asystent

dr Beata Sienkiewicz-Oleszkiewicz
tel. 71 7840589
e-mail: beata.sienkiewicz-oleszkiewicz@umw.edu.pl

Asystent

mgr Olga Fedorowicz
tel. 71 7840599
e-mail: olga.fedorowicz@umw.edu.pl

Asystent (1/4 etatu)

mgr Kamila Urbańczyk
e-mail: kamila.urbanczyk@umw.edu.pl

Pracownik inżynieryjno-techniczny

dr Henryk Czarnik-Matusewicz
tel. 71 7840596
e-mail: henryk.czarnik-matusewicz@umw.edu.pl
 

Pracownik inżynieryjno-techniczny

mgr Marta Machowska
tel. 71 7840576
e-mail: marta.machowska@umw.edu.pl

Studia doktoranckie

mgr Justyna Suwała
mgr Aleksandra Zachariasz
mgr Grzegorz Żurakowski

Rezydenci

dr Krystyna Okoniewska
lek. Karolina Godorowska

  1. Badania z dziedziny farmakogenetyki, farmakokinetyki, patofarmakokinetyki.
  2. Terapeutyczne monitorowanie leków.
  3. Monitorowanie niepożądanych działań leków, w tym interakcji.