Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej

ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław
tel.: (71) 78-40-291
e-mail : protetyka.stom@umw.edu.pl

Kierownik Katedry i Zakładu:
dr hab. n. med. Edward Kijak

Poradnia Protetyki Stomatologicznej
Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o.
NZOZ Akademicka Poliklinika Stomatologiczna
Rejestracja pacjentów:  tel. (71) 718-62-92

Kierownik Katedry

dr hab. n. med. Edward Kijak
e-mail: edward.kijak@umw.edu.pl

Samodzielny Referent ds. Obsługi Administracyjnej

lic. Justyna Najduk
e-mail: justyna.najduk@umw.edu.pl

Adiunkt (grupa badawczo-dydaktyczna)

dr hab. n. med. Zdzisław Bogucki
e-mail: zdzislaw.bogucki@umw.edu.pl

dr n. med. Agnieszka Nowakowska-Toporowska 
e-mail: agnieszka.nowakowska-toporowska@umw.edu.pl

Adiunkt (grupa dydaktyczna)

dr n. med. Tomasz Dąbrowa
e-mail: tomasz.dabrowa@umw.edu.pl

dr n. med. Maciej Kawala
e-mail: maciej.kawala@umw.edu.pl

Asystent (grupa badawczo-dydaktyczna)

lek. dent. Natalia Grychowska
e-mail: natalia.grychowska@umw.edu.pl

lek. dent. Amadeusz Kuźniarski 
e-mail: amadeusz.kuzniarski@umw.edu.pl

Asystent (grupa dydaktyczna)

dr n. med. Piotr Napadłek
e-mail: piotr.napadlek@umw.edu.pl

lek. dent. Ilona Fleischer
e-mail: ilona.fleischer@umw.edu.pl

lek. stom. Joanna Maczura-Sokalska
e-mail: joanna.maczura-sokalska@umw.edu.pl

lek. dent. Donat Mayer
e-mail: donat.mayer@umw.edu.pl

lek. dent. Steven Orylski
e-mail: steven.orylski@umw.edu.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

tech. dent. Aneta Jacyna
e-mail: aneta.jacyna@umw.edu.pl

tech. dent. Kaja Musiał
e-mail: kaja.musial@umw.edu.pl

tech. dent. Tomasz Tyblewski
e-mail: tomasz.tyblewski@umw.edu.pl

Barbara Laprus
e-mail: barbara.laprus@umw.edu.pl

Regulamin wewnętrzny zajęć/ Internal regulations of classes

Katedra Protetyki Stomatologicznej prowadzi zajęcia dla studentów polskich i anglojęzycznych od III do V roku studiów.

Protetyka stomatologiczna(2) przedkliniczna - III rok
-ćwiczenia przedkliniczne (Sala Fantomowa -125)
- wykłady
Protetyka stomatologiczna (2) - IV rok
- ćwiczenia kliniczne
- wykłady
Protetyka stomatologiczna (2) – V rok 
- ćwiczenia kliniczne
- seminaria

The Department of Prosthodontics provides classes for Polish and English-speaking students from the 3rd to the 5th year of studies.

Prosthodontics (2) preclinical– 3rd year
- preclinical classes (Phantom Room -125)
- lectures
Prosthodontics (2) - 4th year
- clinical classes
- lectures
Prosthodontics (2) - 5th year
- clinical classes
- seminars

Konsultacje

Elektroniczna baza sylabusów
https://sylabusy.umw.edu.pl/pl

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

KURS_2024

Kurs specjalizacyjny „Specyfika postępowania kliniczno-laboratoryjnego w trudnych przypadkach bezzębia- zastosowanie metody kalotowej”

zaplanowany został do realizacji w dniach 02.09.2024 - 03.09.2024 r. 

w Sali 125 na I Piętrze w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej.

 KURS PRZEPROWADZANY JEST W FORMIE STACJONARNEJ.

Godzina rozpoczęcia kursu: 8.00 

Kurs ma formę praktyczną.  Uczestnicy kursu zobowiązani są do zaopatrzenia się w  środki ochrony osobistej : obuwie zmienne,3 komplety środków ochronnych: maseczka, fartuch jednorazowy, rękawiczki.

Kierownik kursu: dr hab. n. med. Zdzisław Bogucki
KURS_2024

Kurs specjalizacyjny Profilaktyka onkologiczna i rehabilitacja protetyczna po zabiegach chirurgicznych w obrębie części  twarzowej czaszki w dniach

zaplanowany został do realizacji  w dniach 05.12.2024 - 06.12.2024 r.   

w Sali 125 na I Piętrze w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej.

 KURS PRZEPROWADZANY JEST W FORMIE STACJONARNEJ.

Godzina rozpoczęcia kursu: 8.30 

Kurs ma formę praktyczną.  Uczestnicy kursu zobowiązani są do zaopatrzenia się w  środki ochrony osobistej : obuwie zmienne, komplet środków ochronnych: maseczka, fartuch jednorazowy i  rękawiczki.

Kierownik kursu: dr hab. n. med. Edward Kijak

Główne kierunki badawcze

 1. Zastosowanie elementów precyzyjnych do utrzymania protez ruchomych.
 2. Implantoprotetyka.
 3. Leczenie pooperacyjne pacjentów po resekcji żuchwy.
 4. Leczenie pooperacyjne pacjentów po resekcji szczęki.
 5. Protezy twarzy.
 6. Leczenia implantoprotetyczne w epitetyce twarzy.
 7. Badania nad materiałami miękkimi stosowanymi do podścielenia protez.
 8. Leczenie protetyczne dzieci i młodzieży.
 9. Zastosowanie nowoczesnych metod retrakcji dziąsła brzeżnego w wykonawstwie stałych uzupełnień protetycznych.
 10. Badania nad nowymi technologiami stosowanymi w protetyce stomatologicznej (CAD/CAM, Galwanoforming).
 11. Wykorzystanie włókien szklanych w odbudowie zębów.
 12. Badania materiałów adhezyjnych używanych do poprawy retencji protez.
 13. Badania trybologiczne materiałów stosowanych w połączeniach ciernych.