Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej

ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław
tel. 71-784-02-91
e-mail : protetyka.stom@umw.edu.pl

Poradnia Protetyki Stomatologicznej
SCTT Sp. Z O.O. NZOZ Akademicka Poliklinika Stomatologiczna
Rejestracja pacjentów:  tel. (71) 718-62-92

Kierownik Katedry

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz  Więckiewicz
e-mail: wlodzimierz.wieckiewicz@umw.edu.pl

Adiunkt (grupa badawczo-dydaktyczna)

dr hab. n. med. Zdzisław Bogucki
e-mail: zdzislaw.bogucki@umw.edu.pl

Adiunkt (grupa badawczo-dydaktyczna)

dr hab. n. med. Edward Kijak
e-mail: edward.kijak@umw.edu.pl

Adiunkt (grupa badawczo-dydaktyczna)

dr n. med. Agnieszka Nowakowska-Toporowska
e-mail: agnieszka.nowakowska_toporowska@umw.edu.pl

Asystent (grupa badawczo-dydaktyczna)

lek. dent. Natalia Grychowska
e-mail: natalia.grychowska@umw.edu.pl

Asystent (grupa badawczo-dydaktyczna)

lek. dent. Amadeusz Kuźniarski 
(adiunkt dydaktyczny jednostki)
e-mail: amadeusz.kuzniarski@umw.edu.pl

Adiunkt (grupa dydaktyczna)

dr n. med. Grzegorz Chmiel
e-mail: grzegorz.chmiel@umw.edu.pl

Adiunkt (grupa dydaktyczna)

dr n. med. Maciej Kawala
e-mail: maciej.kawala@umw.edu.pl

Asystent (grupa dydaktyczna)

dr n. med. Tomasz Dąbrowa
e-mail: tomasz.dabrowa@umw.edu.pl

Asystent (grupa dydaktyczna)

dr n. med. Piotr Napadłek
e-mail: piotr.napadlek@umw.edu.pl

Asystent (grupa dydaktyczna)

lek. dent. Natalia Brusiłowicz
e-mail: natalia.brusilowicz@umw.edu.pl

Asystent (grupa dydaktyczna)

lek. dent. Ilona Fleischer
e-mail: ilona.fleischer@umw.edu.pl

Asystent (grupa dydaktyczna)

lek. dent. Błażej Gajos
e-mail: blazej.gajos@umw.edu.pl

 

Asystent (grupa dydaktyczna)

lek. stom. Joanna Maczura-Sokalska
e-mail: joanna.maczura_sokalska@umw.edu.pl

Samodzielny Referent ds. Obsługi Administracyjnej

lic. Justyna Najduk
e-mail: justyna.najduk@umw.edu.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

tech. dent. Aneta Jacyna
e-mail: aneta.jacyna@umw.edu.pl

tech. dent. Kaja Musiał
e-mail: kaja.musial@umw.edu.pl

tech. dent. Tomasz Tyblewski
e-mail: tomasz.tyblewski@umw.edu.pl

Barbara Laprus
e-mail: barbara.laprus@umw.edu.pl

Regulamin wewnętrzny zajęć/ Internal regulations of classes

Katedra Protetyki Stomatologicznej prowadzi zajęcia dla studentów polskich i anglojęzycznych od III do V roku studiów.

Protetyka stomatologiczna(2) przedkliniczna - III rok
-ćwiczenia przedkliniczne (Sala Fantomowa -125)
- wykłady
Protetyka stomatologiczna (2) - IV rok, semestr zimowy 
- ćwiczenia kliniczne
- wykłady
- seminaria
Protetyka stomatologiczna (2) – V rok 
- ćwiczenia kliniczne
- seminaria

The Department of Prosthodontics provides classes for Polish and English-speaking students from the 3rd to the 5th year of studies.

Prosthodontics (2) preclinical– 3rd year
- preclinical classes (Phantom Room -125)
- lectures
Prosthodontics (2) - 4th year, winter semester
- clinical classes
- lectures
- seminars
Prosthodontics (2) - 5th year
- clinical classes
- seminars

Elektroniczna baza sylabusów
https://sylabusy.umw.edu.pl/pl

KURS_2023

Kurs specjalizacyjny „Specyfika postępowania kliniczno-laboratoryjnego w trudnych przypadkach bezzębia- zastosowanie metody kalotowej” odbędzie się w dniach 04.09.2023 - 05.09.2023 r.    w Sali 126 na I Piętrze w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej.

 KURS PRZEPROWADZANY JEST W FORMIE STACJONARNEJ.

Godzina rozpoczęcia kursu: 8.00 

Kurs ma formę praktyczną.  Uczestnicy kursu zobowiązani są do zaopatrzenia się w  środki ochrony osobistej : obuwie zmienne,3 komplety środków ochronnych: maseczka, fartuch jednorazowy, rękawiczki.

Kierownik kursu: dr hab. n. med. Zdzisław Bogucki

.

Główne kierunki badawcze

 1. Zastosowanie elementów precyzyjnych do utrzymania protez ruchomych.
 2. Implantoprotetyka.
 3. Leczenie pooperacyjne pacjentów po resekcji żuchwy.
 4. Leczenie pooperacyjne pacjentów po resekcji szczęki.
 5. Protezy twarzy.
 6. Leczenia implantoprotetyczne w epitetyce twarzy.
 7. Badania nad materiałami miękkimi stosowanymi do podścielenia protez.
 8. Leczenie protetyczne dzieci i młodzieży.
 9. Zastosowanie nowoczesnych metod retrakcji dziąsła brzeżnego w wykonawstwie stałych uzupełnień protetycznych.
 10. Badania nad nowymi technologiami stosowanymi w protetyce stomatologicznej (CAD/CAM, Galwanoforming).
 11. Wykorzystanie włókien szklanych w odbudowie zębów.
 12. Badania materiałów adhezyjnych używanych do poprawy retencji protez.
 13. Badania trybologiczne materiałów stosowanych w połączeniach ciernych.