Katedra i Zakład Stomatologii Dziecięcej i Stomatologii Przedklinicznej

Katedra i Zakład Stomatologii Dziecięcej i Stomatologii Przedklinicznej 

ul. Krakowska 26

50-425 Wrocław

Tel.: 71 84 03 61

Mail: stomdzieci@umw.edu.pl

Kierownik Katedry i Zakładu
dr hab. n. med. Maciej Dobrzyński prof. uczelni,

tel.: 71 784 03 61
e-mail:
maciej.dobrzynski@umw.edu.pl

Sekretariat
Izabela Śliwińska
tel.: 71 784 03 61, 71 784 03 62 (fax)
e-mail:
izabela.sliwinska@umw.edu.pl

stomdzieci@umw.edu.pl

Adiunkci
lek. dent. Marta Berdzik-Janecka, spec. stom. dziec.
tel.: 71 784 03 78
e-mail:
marta.berdzik-janecka@umw.edu.pl

dr n. med. Katarzyna Herman, spec. stom. dziec. – adiunkt dydaktyczny
tel.: 71 784 03 64
e-mail:
katarzyna.herman@umw.edu.pl 

dr n. med. Monika Mysiak-Dębska, spec. stom. dziec.
tel.: 71 784 03 65
e-mail:
monika.mysiak-debska@umw.edu.pl

dr n. med. Alina Wrzyszcz–Kowalczyk, spec. stom. dziec.
tel.: 71 784 03 64
e-mail:
alina.wrzyszcz-kowalczyk@umw.edu.pl 

Asystenci

dr n. med. Michał Biały, spec. protet. stom.
tel.: 71 784 03 61
e-mail:
michal.bialy@umw.edu.pl


lek. dent. Ewa Dworzak-Czelej
tel.: 71 784 03 78
e-mail:
ewa.dworzak-czelej@umw.edu.pl

dr n. med. Katarzyna Fita
tel.: 71 784 03 64
e-mail:
katarzyna.fita@umw.edu.pl

 

lek. dent. Martina Gutbier
tel.: 71 784 03 64
e-mail:
martina.gutbier@umw.edu.pl

lek. dent. Sylwia Klimas

tel. 71 784 03 78

sylwia.klimas@umw.edu.pl

lek. dent. Bogna Kłaniecka-Ekiert
tel.: 71 784 03 78
e-mail:
bogna.klaniecka-ekiert@umw.edu.pl

lek. dent. Kaja Orłowska
tel.: 71 784 03 78
e-mail:
kaja.orlowska@umw.edu.pl

lek. stom. Małgorzata Rostańska-Skorupa, spec. stom. zach. z endodoncją – adiunkt dydaktyczny
tel.: 71 784 03 64
e-mail:
malgorzata.rostanska-skorupa@umw.edu.pl

lek. dent. Klaudia Sztyler

tel. 71 784 03 78

klaudia.sztyler@umw.edu.pl

 

lek. stom. Agnieszka Urbańska, spec. stom. dziec.
tel.: 71 784 03 78
e-mail:
agnieszka.urbanska@umw.edu.pl  

lek. dent. Magdalena Wirzman, spec. stom. zach. z endodoncją
tel.: 71 784 03 78
e-mail:
magdalena.wirzman@umw.edu.pl

lek. dent. Justyna  Zbańska,  spec. stom. dziec

tel. 71 784 03 78

justyna.zbanska@umw.edu.pl

dr n. med. Marta Ziętek
tel.: 71 784 03 64
e-mail:
marta.zietek@umw.edu.pl 

 

Doktoranci Szkoły Doktorskiej

lek. dent. Aleksandra Piszko

tel. 71 784 03 78

e-mail: aleksandra.piszko@student.umw.edu.pl

 

lek. dent. Sylwia Klimas

tel. 71 784 03 78

e-mail: aleksandra.piszko@student.umw.edu.pl

 

lek. dent. Adam Lubojański

tel. 71 784 03 78

e-mail: adam.lubojanski @student.umw.edu.pl

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni 
Iwona Mamaj – starszy technik
e-mail:
iwona.mamaj@umw.edu.pl

Dr inż. Adam Watras– specjalista inż.-techniczny
e-mail:
adam.watras@umw.edu.pl

Dorota Skarzyńska

Dorota.skarzynska@umw.edu.pl