Uniwersyteckie Centrum Urologii

Logo UCU

 

W skład Uniwersyteckiego Centrum Urologii wchodzą:

 • Klinika Urologii
 • Klinik Urologii Małoinwazyjnej i Robotycznej

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 733 10 60, 71 733 10 71, 71 733 10 10 
faks: 71 733 10 09
e-mail: WK-9@umw.edu.pl

Kierownik Centrum
prof. dr hab. Tomasz Szydełko
tel.: 71 733 10 03
e-mail: Tomasz.szydelko@umw.edu.pl


Sekretariat Centrum
Alina Strzelecka
Tel.: 71 733 10 60
e-mail: WK-9@umw.edu.pl

Sekretariat medyczny
Anna Lewkonowicz
tel.: 71 733 10 10, faks: 71 733 10 09
e-mail: WK-9.1@umw.edu.pl

Sekretariat medyczny
Karolina Krzesińska
tel.: 71 733 10 71, faks: 71 733 10 09
e-mail: WK-9.2@umw.edu.pl

UNIWERSYTECKIE CENTRUM UROLOGII


Kierownik Centrum
prof. dr hab. Tomasz Szydełko
grupa badawczo-dydaktyczna
Polska Platforma Medyczna
tel.: 71 733 10 03
e-mail: Tomasz.szydelko@umw.edu.pl

KLINIKA UROLOGII


 


Kierownik Kliniki
Prof. dr hab. Romuald Zdrojowy
grupa badawczo-dydaktyczna
Polska Platforma Medyczna
e-mail: romuald.zdrojowy@umw.edu.pl

Profesorowie
dr hab. Janusz Dembowski, prof. UMW
grupa dydaktyczna
tel.: 71 733 10 50
e-mail: janusz.dembowski@umw.edu.pl

Adiunkci
dr n.med. Paweł Dębiński
grupa dydaktyczna
tel.: 71 733 10 30
e-mail: pawel.debinski@umw.edu.pl

KLINIKA UROLOGII

MAŁOINWAZYJNEJ I ROBOTYCZNEJ


Kierownik Kliniki
dr hab. Bartosz Małkiewicz, prof. UMW
grupa badawczo-dydaktyczna
Polska Platforma Medyczna
e-mail: Bartosz.malkiewicz@umw.edu.pl

Profesorowie
prof. dr hab. Wojciech Krajewski
grupa badawczo-dydaktyczna
Polska Platforma Medyczna
tel.: 71 733 10 91
e-mail: wojciech.krajewski@umw.edu.pl

Adiunkt dydaktyczny
dr hab. Anna Kołodziej, prof. UMW
grupa badawczo-dydaktyczna
Polska Platforma Medyczna
tel.: 71 733 10 90
e-mail: anna.kolodziej@umw.edu.pl

Asystenci
lek. Paweł Stelmach
grupa dydaktyczna
Polska Platforma Medyczna
tel.: 71 733 10 65
e-mail: pawel.stelmach@umw.edu.pl

lek. Dawid Janczak
grupa badawczo-dydaktyczna
Polska Platforma Medyczna
tel.: 71 733 10 65
e-mail: dawid.janczak@umw.edu.pl

Szkoła doktorska
lek. Joanna Chorbińska
Tel.: 71 733 10 91
email: joanna.chorbinska@student.umw.edu.pl

lek. Wojciech Tomczak
tel.: 71 733 10 91
mail: wojciech.tomczak@student.umw.edu.pl

lek. Kamil Kowalczyk
Tel.: 71 733 10 20
email: Kamil.kowalczyk@student.umw.edu.pl

Adiunkt dydaktyczny

dr hab. Anna Kołodziej, prof. UMW
tel.: 71 733 10 90
e-mail: anna.kolodziej@umw.edu.pl

Regulamin jednostki

 1. Ćwiczenia kliniczne oraz seminaria odbywają się w dniach i godzinach określonych w harmonogramie zajęć dydaktycznych.
 2. W semestrze nie wolno opuścić żadnych zajęć, każdą nieobecność należy odrobić, łącznie z dniami rektorskimi i godzinami dziekańskimi. Odrobienie ćwiczeń należy potwierdzić pisemnie u nauczyciela, z którym zajęcia zostały odrobione. Fakt odrabiania należy zgłosić prowadzącemu przed ćwiczeniami lub adiunktowi dydaktycznemu. W szczególnych przypadkach prowadzący może się nie zgodzić na odrabianie. Opuszczenie i nieodrobienie zajęć skutkuje brakiem zaliczenia. 
 3. Odrabianie zajęć z dni rektorskich i godzin dziekańskich jest dopuszczalne w formie prezentacji lub eseju przygotowanego przez studenta, preferowaną jednak formą jest fizyczne odrobienie zajęć.
 4. Prowadzący mogą weryfikować wiedzę studenta z materiału obowiązującego na dany dzień oraz z poprzednich ćwiczeń. 
 5. Warunkiem otrzymania zaliczenia z przedmiotu jest właściwa frekwencja na zajęciach oraz zdanie testu podsumowującego ćwiczenia z urologii
 6. W sytuacjach szczególnych test podsumowujący realizacji przedmiotu Urologia może być zastąpiony kolokwium ustnym.
 7. Zaliczenie przedmiotu Urologia warunkuje przystąpienie do egzaminu końcowego z Urologii.
 8. Nie wolno podczas zajęć używać telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych bez zgody prowadzącego.
 9. Studentów obowiązują zasady ochrony danych osobowych, w szczególności danych dotyczących pacjentów.
 10. Na zajęciach należy posiadać właściwy strój lekarski oraz obuwie zmienne.
 11. Każdy nauczyciel akademicki Katedry ma wyznaczone dzień w tygodniu z godzinami konsultacyjnymi, zgodnie z indywidualnym harmonogramem. 
 12. Wszelkie prośby i propozycje odnośnie prowadzonych ćwiczeń starosta grupy / roku może kierować bezpośrednio na piśmie, w formie elektronicznej lub osobiście do adiunkta dydaktycznego Katedry.

Sylabusy:

Konsultacje:

 • prof. dr hab. Tomasz Szydełko
  • Poniedziałki: 13.00 - 14.00, pokój nr 1.6 w budynku B Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213, na parterze
 • prof. dr hab. Romuald Zdrojowy
  • Poniedziałki: 12.30 - 13.00, pokój nr 1.6 w budynku B Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213, na parterze
 • dr hab. Janusz Dembowski, prof. UMW
  • Czwartki: 12.30 - 13.00, pokój nr 1.6 w budynku B Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213, na parterze
 • dr n.med. Paweł Dębiński
  • Środy: 12.30 - 13.00, pokój nr 1.6 w budynku B Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213, na parterze​​​​​​​
 • dr hab. Bartosz Małkiewicz, prof. UMW
  • Wtorki: 12.30 - 13.00, pokój nr 1.6 w budynku B Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213, na parterze
 • dr hab. Anna Kołodziej, prof. UMW
  • Poniedziałki: 13.00 - 14.00, pokój nr 1.6 w budynku B Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213, na parterze​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 • prof. dr hab. Wojciech Krajewski
  • Czwartki: 12.30 - 13.00, pokój nr 1.6 w budynku B Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213, na parterze​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 • lek. Paweł Stelmach
  • Poniedziałki: 08:00 - 09.00, pokój nr 1.6 w budynku B Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213, na parterze​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 • lek. Dawid Janczak
  • Środy: 09:00 - 10.00, pokój nr 1.6 w budynku B Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213, na parterze​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Terminy egzaminów:

Plan zajęć:

Profil jednostki

 • Zadania Uniwersyteckiego Centrum Urologii obejmują:
  • Działalność dydaktyczną
   • w zakresie prowadzenia zajęć dla studentów UMW oraz prowadzenia szkolenia podyplomowego zgodnie z obowiązującym programem nauczania.
  • Działalność naukową
   • Wykonywaną w ramach działalności statutowej i grantów naukowych, ze wsparciem uczestników programu studiów doktoranckich, studentów koła naukowego działającego przy Klinice oraz lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne. Prowadzone badania skupiają się m.in. na diagnostyce i terapii nowotworów układu moczowo-płciowego oraz kamicy układu moczowego. Efektem działalności naukowej są granty, publikacje oraz wystąpienia na międzynarodowych konferencjach naukowych. 
  • Działalność kliniczną - kompleksowa diagnostyka i leczenie:
   • kamicy dróg moczowych: URS, PCNL, ECIRS
   • nowotworów układu moczowo-płciowego
   • łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (HoLEP)
   • zabiegów rekonstrukcyjnych układu moczowo-płciowego
   • wad wrodzonych układu moczowo-płciowego
   • nietrzymania moczu

Tematy badawcze

 • Ocena przydatności klinicznej nowych markerów genetyczno-molekularnych zaangażowanych w etiopatogenezę i przebieg nowotworów układu moczowo-płciowego oraz patogenezę kamicy układu moczowego - Etap II
   
 • Prospektywna analiza skuteczności diagnostycznej i predykcyjnej biopsji fuzyjnej i multiparametrycznego obrazowania rezonansu magnetycznego gruczołu krokowego u chorych poddanych radykalnej prostatektomii w asyście robota chirurgicznego.
   
 • Wyniki onkologiczne u chorych na raka gruczołu krokowego z przerzutami do węzłów chłonnych po radykalnej prostatektomii: analiza porównawcza różnych strategii postępowania pooperacyjnego.
   
 • Prospektywna analiza skuteczności diagnostycznej elastografii fali poprzecznej (SWE-US) w wykrywaniu raka gruczołu krokowego wraz z automatyczną fuzją obrazów SWE-US i multiparametrycznego rezonansu magnetycznego (mpMRI).
   
 • Determinacja immunologicznych czynników ryzyka przerzutów węzłowych w raku pęcherza moczowego i gruczołu krokowego
Logo Studenckiego Koła Naukowego Uniwersyteckiego Centrum Urologii

Opiekun:
dr hab. n. med. Bartosz Małkiewicz, prof. UMW
bartosz.malkiewicz@umw.edu.pl
https://www.researchgate.net/profile/Bartosz-Malkiewicz

Przewodniczący:
Karol Zagórski
karol.zagorski@student.umw.edu.pl

Kontakt: skn.ucu@umw.edu.pl


Zakres działania koła:

Urologia to gałąź chirurgii zajmująca się chorobami układu moczowo-płciowego u mężczyzn oraz układu moczowego u kobiet. Obejmuje diagnostykę, profilaktykę oraz leczenie, zarówno chirurgiczne jak i zachowawcze nowotworów układu moczowo-płciowego, kamicy układu moczowego, łagodnego rozrostu gruczołu krokowego, jak również zakażeń układu moczowego, nietrzymania moczu czy schorzeń zewnętrznych narządów płciowych.

SKN Centrum Urologii zrzesza zarówno studentów zainteresowanych realizacją projektów  naukowych o szeroko pojętej tematyce urologicznej, jak i tych zainteresowanych chirurgicznymi aspektami urologii (operacje laparoskopowe, otwarte, endoskopowe). W ramach spotkań koła omawiane są najnowsze osiągnięcia naukowe, postępy w pracach pisanych przez studentów, a także organizowane są warsztaty – m.in. laparoskopii i ultrasonografii. Członkowie koła mają możliwość wzbogacenia swojego dorobku naukowego, udziału w konferencjach (w tym Polskiego Towarzystwa Urologicznego), a także wizyt na oddziale i poszerzania wiedzy praktycznej. Trzonem zainteresowań naukowych koła jest uroonkologia, czyli dziedzina urologii zajmująca się chorobami nowotworowymi dróg moczowo-płciowych: rakiem prostaty, rakiem pęcherza moczowego oraz górnych dróg moczowych, rakiem nerki, a także nowotworami jądra i prącia.


Lista publikacji 2021-obecnie:

 1. Dłubak, A.; Karwacki, J.; Logoń, K.; Tomecka, P.; Brawańska, K.; Krajewski, W.; Szydełko, T.; & Małkiewicz, B. Lymph Node Dissection in Upper Tract Urothelial Carcinoma: Current Status and Future Perspectives. Curr Oncol Rep. 2023, 25, 1327. https://doi.org/10.1007/s11912-023-01460-y
 2. Froń, A.; Semianiuk, A.; Lazuk, U.; Ptaszkowski, K.; Siennicka, A.; Lemiński, A.; Krajewski, W.; Szydełko, T.;  Małkiewicz, B. Artificial Intelligence in Urooncology: What We Have and What We Expect. Cancers 2023, 15, 4282. https://doi.org/10.3390/cancers15174282
 3. Małkiewicz, B.; Kiełb, P.; Kobylański, M.; Karwacki, J.; Poterek, A.; Krajewski, W.; Zdrojowy, R.; Szydełko, T. Sentinel Lymph Node Techniques in Urologic Oncology: Current Knowledge and Application. Cancers 2023, 15, 2495. https://doi.org/10.3390/cancers15092495
 4. Małkiewicz, B.; Gurwin, A.; Karwacki, J.; Nagi, K.; Knecht-Gurwin, K.; Hober, K.; Łyko; M., Kowalczyk, K.; Krajewski, W.; Kołodziej, A.; Szydełko, T. Management of Bladder Cancer Patients with Clinical Evidence of Lymph Node Invasion (cN+). Cancers 2022, 14, 5286. https://doi.org/10.3390/cancers14215286
 5. Małkiewicz, B.; Bugla, B.; Czarnecki, M.; Karwacki, J.; Długosz, P.; Gurwin, A.; Kiełb, P.; Lemiński, A.; Krajewski, W.; Jędrzejuk, D.; Bolanowski, M.; Hałoń, A.; Szydełko, T. Diagnostic Value of Radio-Guided Sentinel Node Detection in Patients with Prostate Cancer Undergoing Radical Prostatectomy with Modified-Extended Lymphadenectomy. Cancers 2022, 14, 5012. https://doi.org/10.3390/cancers14205012
 6. Małkiewicz, B.; Gurwin, A.; Karwacki, J.; Nagi, K.; Knecht-Gurwin, K.; Hober, K.; Łyko, M.; Kowalczyk, K.; Krajewski, W.; Kołodziej, A.; Szydełko, T. Management of Bladder Cancer Patients with Clinical Evidence of Lymph Node Invasion (cN+). Cancers 2022, 14, 5286. https://doi.org/10.3390/cancers14215286
 7. Małkiewicz, B.; Bugla, B.; Czarnecki, M.; Karwacki, J.; Długosz, P.; Gurwin, A.; Kiełb, P.; Lemiński, A.; Krajewski, W.; Jędrzejuk, D.; Bolanowski, M.; Hałoń, A.; Szydełko, T. Diagnostic Value of Radio-Guided Sentinel Node Detection in Patients with Prostate Cancer Undergoing Radical Prostatectomy with Modified-Extended Lymphadenectomy. Cancers 2022, 14, 5012. https://doi.org/10.3390/cancers14205012
 8. Golus, M.; Bugajski, P.; Chorbińska, J.; Krajewski, W.; Lemiński, A.; Saczko, J.; Kulbacka, J.; Szydełko, T.; Małkiewicz, B. STAT3 and Its Pathways’ Dysregulation—Underestimated Role in Urological Tumors. Cells 2022, 11, 3024. https://doi.org/10.3390/cells11193024
 9. Karwacki, J.; Kiełbik, A.; Szlasa, W.; Sauer, N.; Kowalczyk, K.; Krajewski, W.; Saczko, J.; Kulbacka, J.; Szydełko, T.; Małkiewicz, B. Boosting the Immune Response—Combining Local and Immune Therapy for Prostate Cancer Treatment. Cells 2022, 11, 2793. https://doi.org/10.3390/cells11182793
 10. Małkiewicz, B.; Kamińska, D.; Kobylański, M.; Łątkowska, M.; Handzlik, W.; Dębiński, P.; Krajewski, W.; Mazanowska, O.; Poznański, P.; Banasik, M.; Patrzałek, D.; Janczak, D.; Krajewska, M.; Zdrojowy, R.; Szydełko, T. Laparoscopic Living Donor Nephrectomy—Single-Center Initial Experience. Uro 2022, 2, 191-198. https://doi.org/10.3390/uro2030023
 11. Jarocki, M.; Karska, J.; Kowalski, S.; Kiełb, P.; Nowak, Ł.; Krajewski, W.; Saczko, J.; Kulbacka, J.; Szydełko, T.; Małkiewicz, B. Interleukin 17 and Its Involvement in Renal Cell Carcinoma. J. Clin. Med. 2022, 11, 4973. https://doi.org/10.3390/jcm11174973
 12. Małkiewicz, B.; Knura, M.; Łątkowska, M.; Kobylański, M.; Nagi, K.; Janczak, D.; Chorbińska, J.; Krajewski, W.; Karwacki, J.; Szydełko, T. Patients with Positive Lymph Nodes after Radical Prostatectomy and Pelvic Lymphadenectomy—Do We Know the Proper Way of Management? Cancers 2022, 14, 2326. https://doi.org/10.3390/cancers14092326
 13. Szlasa, W.; Wilk, K.; Knecht-Gurwin, K.; Gurwin, A.; Froń, A.; Sauer, N.; Krajewski, W.; Saczko, J.; Szydełko, T.; Kulbacka, J.; Małkiewicz, B. Prognostic and Therapeutic Role of CD15 and CD15s in Cancer. Cancers 2022, 14, 2203. https://doi.org/10.3390/cancers14092203
 14. Małkiewicz, B.; Kiełb, P.; Karwacki, J.; Czerwińska, R.; Długosz, P.; Lemiński, A.; Nowak, Ł.; Krajewski, W.; Szydełko, T. Utility of Lymphadenectomy in Prostate Cancer: Where Do We Stand? J. Clin. Med. 2022, 11, 2343. https://doi.org/10.3390/jcm11092343
 15. Gurwin, A.; Kowalczyk, K.; Knecht-Gurwin, K.; Stelmach, P.; Nowak, Ł.; Krajewski, W.; Szydełko, T.; Małkiewicz, B. Alternatives for MRI in Prostate Cancer Diagnostics—Review of Current Ultrasound-Based Techniques. Cancers 2022, 14, 1859. https://doi.org/10.3390/cancers14081859
 16. Małkiewicz, B.; Ptaszkowski, K.; Knecht, K.; Gurwin, A.; Wilk, K.; Kiełb, P.; Dudek, K.; Zdrojowy, R. External Validation of the Briganti Nomogram to Predict Lymph Node Invasion in Prostate Cancer—Setting a New Threshold Value. Life 2021, 11, 479. https://doi.org/10.3390/life11060479
 17. Małkiewicz, B.; Kiełb, P.; Gurwin, A.; Knecht, K.; Wilk, K.; Dobruch, J.; Zdrojowy, R. The Usefulness of Lymphadenectomy in Bladder Cancer—Current Status. Medicina 2021, 57, 415. https://doi.org/10.3390/medicina57050415 

PROSZĘ PRZECZYTAĆ PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ W CELU ODPOWIEDNIEGO PRZYGOTOWANIA DO PLANOWEGO LECZENIA OPERACYJNEGO.


O DOKŁADNYM TERMINIE HOSPITALIZACJI ZOSTANĄ PAŃSTWO POINFORMOWANI TELEFONICZNIE OKOŁO 7 DNI WCZEŚNIEJ.


W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę skontaktować się z sekretariatem:

 • Klinika Urologii (tel. 71 733 10 10) lub lekarzem kierującym na operację.
 • Klinika Urologii Małoinwazyjnej i Robotycznej (tel. 71 733 10 71) lub lekarzem kierującym na operację

Zalecenia przed przyjęciem do szpitala

 1. W okresie 14 dni przed przyjęciem do szpitala należy wykonać posiew moczu
 2. Proszę kontynuować przyjmowanie wszystkich swoich leków, szczególnie leków na nadciśnienie (również rano w dniu operacji - o ile lekarz nie zaleci inaczej).
 3. Jeśli przyjmuje Pan(i) leki przeciwkrzepliwe (Acenokumarol, Warfin, itp.) lub leki przeciwpłytkowe (np. Acard, Polocard, Plavix, itp.), proszę powiadomić o tym lekarza kierującego i skonsultować się z lekarzem prowadzącym terapię w/w lekami, gdyż konieczna będzie modyfikacja leczenia na 7 dni przed operacją.
 4. Jeśli przyjmuje Pan(i) leki doustne na cukrzycę (np. Metformax, Glucophage, Formetic, itp.), proszę powiadomić o tym lekarza kierującego lub skonsultować się z diabetologiem, gdyż konieczne jest odstawienie leczenia na 48 godzin przed operacją.
 5. Jeśli przed operacją wystąpi gorączka, przeziębienie lub inne objawy chorobowe - proszę skontaktować się z sekretariatem lub lekarzem kierującym.
 6. Proszę zaopatrzyć się w dopasowane indywidualnie pończochy uciskowe stosowane w ramach profilaktyki przeciwzakrzepowej u pacjentów poddawanych zabiegowi operacyjnemu.

W dniu przyjęcia do szpitala, celem planowego zabiegu operacyjnego, należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. skierowanie do szpitala lub kod w przypadku e-skierowania
 2. dowód osobisty                                                                  
 3. wynik posiewu moczu                                                      
 4. wynik konsultacji lekarza specjalisty – w przypadku chorób przewlekłych – szczególnie wynik konsultacji kardiologicznej w przypadku schorzeń ukł.krążenia.
 5. całą dokumentację medyczną i wyniki badań obrazowych wraz z płytami CD

Zalecenia w dniu przyjęcia do szpitala

Po przybyciu do szpitala proszę zgłosić się ze skierowaniem do:

 • Rejestracji Planowej Izby Przyjęć (parter, obok windy)
 • następnie, po założeniu historii choroby, należy bezzwłocznie udać się do Oddziału Centrum Urologii – lada pielęgniarska
 1. Proszę zabrać ze sobą listę przyjmowanych leków lub opakowania tych leków.
 2. Przed przyjściem do szpitala proszę zdjąć wszelką biżuterię, kolczyki, szkła kontaktowe.
 3. Proszę zostawić w domu rzeczy wartościowe.
 4. Proszę zabrać do szpitala wygodną, najlepiej dwuczęściową piżamę oraz ręcznik (min. po 3 komplety) i przybory toaletowe (do golenia ,do mycia ciała ,szczoteczkę i pastę do zębów).
 5. Jeśli choruje Pan(i) na cukrzycę i przyjmuje insulinę, proszę przyjąć swoją normalną dawkę w dniu poprzedzającym zabieg wieczorem, a rano w dniu operacji proszę nie przyjmować insuliny i innych leków przeciwcukrzycowych
 6. Dzień przed operacją wieczorem proszę spożyć ostatni lekki posiłek. Ostatnie płyny może Pan(i) przyjmować do 6 godzin przed operacją.

Informacja dla pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Urologii

 • Pacjenci przyjmowani są w trybie planowym lub w przypadku zagrożenia życia w trybie ostrym.
 • Pacjenci zakwalifikowani do leczenia w trybie planowym wpisywani są do elektronicznego systemu chorych oczkujących na zabieg.
 • Każdemu pacjentowi w dniu wpisania do kolejki oczekujących wyznaczany jest planowany termin przyjęcia do szpitala.